Publikationer
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   • -
   • Statens väg- och transportforskningsinstitut
   • Infrastruktur, INFRA
   • Drift och underhåll, DOU
   • Krocksäkerhet, KRO
   • Mätteknik och verkstad, MÄT och VER
   • Väg- och banteknik, VBA
   • Samhälle, miljö och transporter, SAMT
   • Miljö och trafikanalys, MTA (Upphörd 2014-06-30)
   • Miljö, MILJÖ
   • Mobilitet, aktörer och planering, MAP
   • Trafikanalys och logistik, TAL
   • Transportekonomi Borlänge, TEK-B (Upphörd 2014-06-30)
   • Transportekonomi Stockholm, TEK-S (Upphörd 2014-06-30)
   • Transportekonomi, TEK
   • Trafik och trafikant,TRAF
   • Fordonssystem och körsimulering, FSK
   • Fordonsteknik och simulering, FTS (Upphörd 2015-12-31)
   • Förare och fordon, FOF
   • Körsimulering och visualisering, SIM (Upphörd 2020-05-01)
   • Människan i transportsystemet, MTS
   • Samspel människa, fordon, transportsystem, MFT (Upphörd 2015-12-31)
   • Trafikanttillstånd, TIL (Upphörd 2020-05-01)
   • Trafiksäkerhet och trafiksystem, TST
   • Trafiksäkerhet, samhälle och trafikant, TST (Upphörd 2015-12-31)
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • KFB & VTI forskning (Upphörd 2001-12-31)
   • Statens väginstitut meddelande. 1935-1970
   • Statens väginstitut rapport. 1935-1971
   • Statens väginstitut rapport. 1970-1971
   • Svenska väginstitutet meddelande. 1925-1934
   • Svenska väginstitutet rapport. 1933-1934
   • TFB & VTI forskning (Upphörd 1993-12-31)
   • ViP publication: ViP - Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (Upphörd 2016-12-31)
   • Working Papers, Swedish National Road & Transport Research Institute
   • Working papers in transport economics
   • VTI EC research: reprint of European Commission Research Documentation (Upphörd 2000-12-31)
   • VTI konferens (Upphörd 2004-12-31)
   • VTI meddelande (Upphörd 2005-12-31)
   • VTI notat (Upphörd 2020-06-30)
   • VTI notat D/S (Upphörd 1993-12-31)
   • VTI notat J (Upphörd 1993-12-31)
   • VTI notat T (Upphörd 1995-12-31)
   • VTI notat TF (Upphörd 1994-12-31)
   • VTI notat V (Upphörd 1993-12-31)
   • VTI PM
   • VTI rapport
   • VTI resultat
   • VTI särtryck (Upphörd 2005-12-31)
   • VTI utlåtande (Upphörd 2021-09-30)
  • Och
   Forskningsämne
   • -
   • 00 Road: General works, surveys, comprehensive works
   • 01 Road: Organization and administration
   • 02 Road: Economics
   • 03 Road: Statistics
   • 10 Road: Transport, society, policy and planning
   • 111 Road: Public transport
   • 112 Road: Taxi, paratransit and school transport
   • 113 Road: Cycling, walking and moped transport
   • 11 Road: Personal transport
   • 12 Road: Freight transport
   • 15 Road: Environment
   • 20 Road: Traffic engineering
   • 21 Road: Traffic measurement and traffic analysis
   • 22 Road: Traffic control and traffic information
   • 23 Road: ITS och traffic
   • 25 Road: Traffic theory
   • 30 Road: Highway design
   • 311 Road: Roadside features
   • 31 Road: Geometric design
   • 32 Road: Pavement design
   • 33 Road: Surfacing
   • 34 Road: Safety devices
   • 35 Road: Bridges and retaining walls
   • 36 Road: Tunnels
   • 37 Road: Drainage and runoff
   • 38 Road: Freeze-thaw
   • 40 Road: Construction of roads, tunnels and bridges
   • 41 Road: Earthworks and soil drainage
   • 42 Road: Pavement and surfacing (construction)
   • 43 Road: Bridges and retaining walls (construction)
   • 44 Road: Tunnels (construction)
   • 50 Road: Materials
   • 51 Road: Bituminous materials and binders
   • 52 Road: Concrete
   • 53 Road: Stabilized materials (incl. stabilized soil och waste materials)
   • 54 Road: Steel and metals
   • 55 Road: Miscellaneous materials
   • 56 Road: Aggregate and stone materials
   • 60 Road: Soil and geotechnics
   • 61 Road: Site investigations (rock and soil)
   • 62 Road: Soil mechanics
   • 63 Road: Rock mechanics
   • 70 Road: Maintenance
   • 71 Road: Winter maintenance
   • 80 Road: Traffic safety and accidents
   • 811 Road: Accident statistics
   • 812 Road: Collation of accident statistics
   • 813 Road: Accident risk
   • 81 Road: Accidents
   • 821 Road: Junctions and traffic safety
   • 82 Road: Geometric design and traffic safety
   • 841 Road: Road user behaviour
   • 842 Road: Alcohol and drugs
   • 843 Road: Driver training and road user education
   • 844 Road: Safety campaigns
   • 845 Road: Traffic law enforcement
   • 84 Road: Road users
   • 85 Road: Personal injuries
   • 87 Road: Accident costs
   • 90 Road: Vehicles and vehicle technology
   • 911 Road: Components of the vehicle
   • 912 Road: Vehicle lighting
   • 913 Road: Vehicle interior safety
   • 914 Road: ITS och vehicle technology
   • 915 Road: Motorcycles och mopeds
   • 916 Road: Bicycles
   • 91 Road: Vehicle design and construction
   • 92 Road: Vehicle comfort
   • 93 Road: Vehicles and the environment
   • 95 Road: Vehicle inspections and control
   • 96 Road: Vehicle operating and management
   • A Books and libraries
   • B General and miscellaneous works
   • Bs Mass communication
   • C Religion
   • Do Psychology
   • D Philosophy
   • E Education
   • F Philology
   • G Literature
   • H Fiction and poetry
   • I Arts, music, theatre, film and artistic photography
   • J00 Railway: General works, surveys, comprehensive works
   • J01 Railway: Railway track
   • J02 Railway: Vehicles
   • J03 Railway: Electricity
   • J04 Railway: Passenger transport
   • J05 Railway: Freight transport
   • J06 Railway: Safety
   • J07 Railway: Stations
   • J08 Railway: Marshalling yards
   • J09 Railway: Rolling stock maintenance
   • J10 Railway: Traffic control
   • J11 Railway: Environment
   • J12 Railway: Organization and administration
   • J13 Railway: Economics
   • J14 Railway: Personnel
   • J15 Railway: Networks
   • J16 Railway: Railway similar systems
   • J Archaeology
   • K History
   • L Biography and genealogy
   • M Ethnography, anthropology and ethnology
   • N Geography
   • Odg Town and country planning
   • Od Public admininstration
   • Oha Labour and labour market
   • Oh Social policy
   • Oi Statistics
   • O Social sciences and law
   • Prc Ships and shipping
   • Prd Aircrafts, air transport and airports
   • P Technology and industry
   • Pu Computers and data processing
   • Qa Economics and finance
   • Qb Managerial economics
   • Q Economics
   • R Sports and games
   • SAB
   • S Military and naval science
   • T Mathematics
   • Ucc Physics
   • Uce Chemistry
   • Uh Environmental protection and nature conservation
   • U Science
   • V Medicine
   • X RSXC
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Språk
   • -
   • Albanska
   • Amhariska
   • Arabiska
   • Azerbajdzjanska
   • Baluchi
   • Bengali
   • Bokmål
   • Bosniska
   • Bulgariska
   • Danska
   • Engelska
   • Esperanto
   • Estniska
   • Finska
   • Franska
   • Frisiska
   • Färöiska
   • Grekiska, klassisk (-1453)
   • Grönländska (Kalaallit oqaasi)
   • Hebreiska
   • Hindi
   • Indonesiska
   • Iriska
   • Isländska
   • Italienska
   • Japanska
   • Jiddisch
   • Kanaresiska (Kannada)
   • Katalanska
   • Kinesiska
   • Koreanska
   • Kroatiska
   • Kurdiska
   • Latin
   • Lettiska
   • Litauiska
   • Madurese
   • Makedonska
   • Meänkieli
   • Mongoliskt språk
   • Nederländska
   • Norska
   • Nygrekiska (1453-)
   • Nynorsk
   • Odefinierat språk
   • Persiska
   • Polska
   • Portugisiska
   • Romani
   • Rumänska
   • Ryska
   • Samiskt språk
   • Sanskrit
   • Serbiska
   • Slovakiska
   • Slovenska
   • Somali
   • Spanska
   • Svenska
   • Swahili
   • Tigrinja
   • Tjeckiska
   • Turkiska
   • Turoyo
   • Tyska
   • Ukrainska
   • Ungerska
   • Urdu
   • Vietnamesiska
   • Vitryska
   • Zulu
  • Och
   Publikationstyp
  • Och
   Status
   • -
   • Accepterad
   • Epub före tryck
   • I tryck
   • Publicerad
   • Inskickad
  • Och
   Typ av innehåll
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram