Publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 4 av 4
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Miljö, MILJÖ.
  Mirzanamadi, Raheb
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Miljö, MILJÖ.
  Nyberg, Erik
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Miljö, MILJÖ.
  Erlingsson, Sigurdur
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Infrastruktur, INFRA, Väg- och banteknik, VBA.
  Torstensson, Peter
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Miljö, MILJÖ. Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Fordonssystem och körsimulering, FSK.
  Göransson, Gunnel
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Miljö, MILJÖ.
  Nordin, Lina
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Infrastruktur, INFRA, Drift och underhåll, DOU.
  Ramverk för att prioritera och bedöma nyttan av klimatanpassningsåtgärder2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Klimatförändringarna är idag påtagliga och även om vi snabbt får ner utsläppen av växthusgaser kommer fler, mer omfattande och mer kostsamma klimatrelaterade händelser att inträffa alltmer ofta. Kostnaderna inom den svenska transportsektorn för klimatrelaterade händelser som skadar gator, vägar, spår-/järnväg, med flera sårbara delar av infrastrukturen är stora redan idag och förväntas öka. Översvämningar, bränder och skador till följd av väderrelaterade händelser på anläggningar resulterar bland annat i minskad framkomlighet och en ökad risk för olyckor. För att upprätthålla transportsystemets funktion är det därför viktigt att vi vidtar riskreducerande åtgärder för att minska sannolikheten och omfattningen av negativa konsekvenser av både dagens klimat- och väderrelaterade händelser men framför allt för att hantera framtida klimatrelaterade händelser. Det är nödvändigt att säkerställa transportsystemets funktion vid extrema väderhändelser, och under perioder av långvarig nederbörd, långvariga värmeböljor och förändrade nederbördsmönster. Det gäller också att redan idag möjliggöra anpassningsåtgärder för att hantera långsiktiga förändringar som höjd havsvattennivå och grundvattennivåer, som påverkar infrastrukturens framkomlighet och livslängd.

  I denna rapport presenteras sammanfattande resultat och en sammanfattning av hur ett ramverk för att utvärdera klimatrelaterade effektsamband har använts. Med effektsamband avses att identifiera, bedöma och värdera klimatrelaterade risker och riskreducerande åtgärder. I denna rapport är fokus på att identifiera, bedöma och utvärdera effektiviteten av klimatrelaterade åtgärder. Resultatet av det framtagna ramverket kan användas för att analysera riskreducerande åtgärders effekter, det vill säga för att bedöma om det är relevant att genomföra en åtgärd, när i tiden den bör genomföras samt för att bedöma vilken åtgärd som är mest relevant att genomföra. De risker som beaktas genom fallstudier innefattar brandrisk, olycksrisk på gator och vägar på grund av nollgenomgångar eller värme, översvämning, erosion och skred och påverkan på vägkonstruktionen (spårbildning, bärighet och utmattning), solkurvor och risker vid kraftiga vindar. Testerna har innefattat faro- och riskidentifiering, riskanalys, identifiering och utvärdering av möjliga åtgärder. Exempel på fallstudier är Gävleregnet 2021, ett skyfall i Kungsbacka kommun 2019, erosionsrelaterade förändringar under lång tid vid Österdalälven och beräkningar av påverkan av temperatur, fuktighet och förändringar i tjälförändringsmönster på vägkonstruktionen vid E10 vid Svappavaara. I en av de fallstudier som sammanfattas i rapporten redovisas även en monetär värdering och känslighetsanalys. Ramverket har också legat till grund för en diskussion avseende klimatrelaterade risker kopplade till elförsörjning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Miljö, MILJÖ.
  Norrman, Jenny
  Chalmers Tekniska Högskola.
  Patrício, João
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Miljö, MILJÖ.
  Mirzanamadi, Raheb
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Miljö, MILJÖ.
  Claesson, Joakim
  Trafikverket.
  Masshantering: indikatorer och nyckeltal för incitament för reducerad klimatpåverkan vid upphandling2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Metodik för styrning av cirkulär masshantering i Trafikverket är inriktad på moment som genomförs i projekteringsskedet. Det saknas metodik för hur indikatorer och nyckeltal kan föras över till entreprenaden. För att förbättra krav och incitament i entreprenadupphandling måste krav som är upphandlingsbara och uppföljningsbara i entreprenaden utvecklas. 

  Syftet med detta projekt är att, i en förstudie, ta fram förslag på indikatorer och nyckeltal för upphandling som kan användas för att sätta krav och ge incitament som kan föras in i Trafikverkets upphandlingar för att förbättra masshanteringen, såväl i planeringen av projekt som i själva utförandet. De krav och incitament som på längre sikt ska arbetas fram ska kunna användas vid upphandlingar och därmed bidra till att entreprenörer kommer att arbeta mer cirkulärt, hållbart och innovativt med masshantering än i dagsläget. Huvudsyftet är att upphandlingsförfarandet ska bidra till att uppnå Trafikverkets mål att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast år 2045. 

  Arbetet utgörs av en omvärldsanalys som baseras på internationell och nationell litteratur, masshanteringsrapportering samt intervjuer. 

  Från omvärldsanalysen framgår att regelverken kring uppgrävda massor inte är tydlig, men att massorna klassas som avfall i de flesta länder. Detta leder i sin tur till att massorna inte återvinns i så hög grad som är teoretiskt möjligt och inte heller så högt upp som möjligt i värdekedjan. För att förbättra detta krävs tydligare incitament, indikatorer och nyckeltal samt redovisningsverktyg och guidande material från Trafikverket. I detta projekt har förslag på indikatorer och nyckeltal tagits fram. Dessutom har en Excelbaserad prototyp för hur flera av dessa kan redovisas tagits fram. Denna ska när den färdigställts kunna användas såväl inför en upphandling som för att användas för att följa upp och utvärdera masshantering i ett projekt. Rapporten ger också förslag på fortsatt arbete för att utveckla prototypen för utvärdering av masshantering på projektnivå och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Mirzanamadi, Raheb
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Miljö, MILJÖ.
  Gustafsson, Mats
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Miljö, MILJÖ.
  Users’ experiences of tyre wear on electric vehicles: a survey and interview study2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Elektrifiering av fordon betraktas som en lösning för att minska klimatgasutsläpp och lokala luftföroreningar på grund av minskade eller inga avgasutsläpp. Även bromsslitageemissioner förväntas minska på grund av användning av regenerativ1 bromsning. Elfordon (EV) har dock högre och mer direkt vridmoment och kan därför accelerera snabbt. De är också i allmänhet tyngre än motsvarande fordon med förbränningsmotorer (ICEV). Dessa egenskaper antas leda till högre utsläpp av slitagepartiklar från däck- och vägslitage samt högre uppvirvling av vägdamm. Å andra sidan kan körbeteendet i elbilar skilja sig åt på grund av oro för fordonens räckvidd i förhållande till laddningsmöjligheter. 

  Denna studie syftar till att undersöka användarnas erfarenheter av däckslitage på elbilar, plug-in elhybrider (PHEV) och elhybrider (HEV). Studien gjordes med hjälp av en webbaserad enkät och intervjuer. Två versioner av enkäten användes, en för privata och en för professionella användare. Den professionella enkäten omfattade taxi-, busstransport- och biluthyrningsföretag. Enkäten till privata användare kommunicerades till allmänheten med hjälp av en annons på Facebook och enkäten till professionella användare skickades via e-post till företag. Dessutom gjordes några intervjuer av professionella användare. 307 användare svarade på enkäten till privata användare och 28 företag svarade på enkäten till professionella användare. Vidare intervjuades sex företrädare för företag. 

  I allmänhet, för alla typer av elfordon, upplever de flesta professionella användare liknande däckslitage som hos fossildrivna fordon (ICEV). Cirka 33 % av privata användare och 12,5 % av professionella användare upplevde dock snabbare däckslitage i sina elbilar och elhybrider jämfört med däckslitage på ICEV. Kraftigare acceleration och högre vikt tas upp som de två viktigaste orsakerna till snabbare däckslitage, medan anpassat körbeteende tas upp som huvudorsaken till långsammare däckslitage.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Mirzanamadi, Raheb
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Miljö, MILJÖ.
  Nyberg, Erik
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Miljö, MILJÖ.
  Torstensson, Peter
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Miljö, MILJÖ. Department of Mechanics and Maritime Sciences / CHARMEC, Chalmers University of Technology, Sweden.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Miljö, MILJÖ. Department of Architecture and Civil Engineering, Chalmers University of Technology, Sweden.
  Lateral Track Buckling in Sweden: Insights from Operators and Infrastructure Managers2024Ingår i: CivilEng, E-ISSN 2673-4109, Vol. 5, nr 1, s. 136-149Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Rail transport is expected to become a key component in the development of a long-term sustainable transport system. The planning, construction, operation, and maintenance of railway infrastructure are crucial in this effort. Hence, it is essential to ascertain that the railway infrastructure withstands and is adapted to extreme weather conditions and climate change. This study focuses on evaluating climate adaptation measures for lateral track buckling in Sweden. Through a literature review and interview with an expert at Swedish Transport Administration, it is highlighted that the maintenance status of railway infrastructure plays a significant role in the occurrence of lateral track buckling. According to the expert, inadequate track maintenance is the primary cause of lateral track buckling rather than weather variables like air temperature. The interview also clarifies that the chain of events related to the handling of track buckling is mainly initiated by the observation of a discrete lateral irregularity by a train driver, whereupon the train dispatcher at the traffic management center stops traffic until the location in the track has been inspected by a track entrepreneur. During the inspection, up to half of the observed cases of track buckling turn out to be false.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1 - 4 av 4
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf