Publications
Change search
Refine search result
1 - 37 of 37
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Permeabilitetsbestämning på asfaltbeläggning1998Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Höbeda, Peet
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Carlsson, Håkan
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hermelin, Klas
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Viman, Leif
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Undersökning av vägskador på väg E18, delen Köping - Arboga1999Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Dubbavnötning på provplattor i Norge: slutrapport1998Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Dubbavnötning på provvägar: mätresultat vintrarna 1998/1999 och 1999/2000 - validering av VTIs slitagemodell 1997-2000. Lägesrapport 20002000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten är uppdelad i två delar. Den första delen behandlar slitagedata ochdubbanvändningen från vintrarna 1998/99 och 1999/2000 på ett antal provvägar och kontrollsträckor i södra Sverige. Det innebär att en bedömning av vinterdäckslagen som trädde i kraft inför vintern 1999/2000 kan göras med avseende på beläggningsslitaget och dubbanvändningen. Den andra delen av rapporten behandlar valideringen av VTI:s slitagemodell mot mätresultat från vägen. Fältmätningar omfattar de fyra senaste vintrarna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Dubbavnötning på provvägar vintern 1996/97: lägesrapport juni 19981998Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Dubbslitage på asfaltbeläggning: sammanställning av resultat från provvägar och kontrollsträckor 1990-19981999Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Dubbslitaget, som förorsakat en stor del av spårbildningen på det högtrafikerade vägnätet, har medfört att mer nötningsresistenta slitlagerbeläggningar utvecklats, till exempel olika varianter av skelettasfalt. I dessa sammanhang har VTI medverkat vid ett antal prowägsförsök där syftet bland annat varit att undersöka slitstyrkan hos olika asfaltbeläggningar. Denna rapport sammanfattar fem provvägsförsök med slitlager av skelettasfalt eller dränerande asfaltbetong och ytterligare sex kontrollsträckor med skelettasfalt eller tät asfaltbetong. Beläggningarna har följts upp sedan de var nylagda. Uppföljningen omfattar upp till åtta vintrars (1990-1998) dubbslitage mätt med VTI:s laserprofilometer. Förutom mätning av dubbslitaget ingår kontinuerliga RST-mätningar, skadebesiktningar och i vissa fall mätningar av dubbanvändningen. Stenmaterialkvalitet, största stenstorlek och bindemedelstyp ärexempel på parametrar som ingår i analysen av prowägama. De årliga uppföljningarna visar att beläggningsslitaget från dubbade fordon har minskat markant under 1990-talet genom nya, slitstarka beläggningstyper, val av högkvalitativa stenmaterial och införande av skonsammare dubbdäck. Trots förhållandevis hög dubbanvändning under senare vintrar har slitaget på prowägama minskatoch ibland påtagligt. SPS-talen (specifika slitaget, gram bortnött material per dubbat fordon och kilometer) närmar sig numera extremt låga nivåer med SPS-tal på 2-4 för skelettasfalt med högkvalitativa stenmaterial. Det innebär att den spårbildning som förorsakas av dubbtrafiken i många fall hamnar på låga nivåer. På de mest trafikerade vägarna står dock fortfarande dubbslitaget för merparten av spårbildningen.Stenmaterialets kvalitet är den enskilda parameter som har störst betydelse för beläggningens förmåga att motstå dubbslitage. Stenhalten är en annan viktig faktor som tillsammans med den tredje faktorn, lättviktsdubben är förklaringen till det markant reducerade dubbslitaget. Typen av bindemedel, modifierat eller konventionellt, verkar inte påverka slitstyrkan hos skelett- eller dränerande asfalt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Förbättring av vägar genom stabilisering med bitumenemulsion, skummat bitumen och cement: uppföljning av två objekt i D- och U-län2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kalla markinblandningsmetoder har en stark miljö- och återvinningsprofil. Materialet behöver inte värmas, befintliga material tas till vara och slipper mellanlagras, transportbehovet av nya vägmaterial är litet och tekniken passar bra för objekt långt från asfaltverk. En förutsättning för ett bra resultat är att befintligt stenmaterial har en någorlunda lämplig och homogen sammansättning. I samband med förbättring och förstärkning av två vägar inom Region Mälardalen utfördes provvägsförsök med inblandning av skummat bitumen i det ena fallet och kombinationen av emulsion och cement eller enbart emulsion i det andra fallet. Vid åtgärderna användes moderna djupfräsar (två olika) med bra styrutrustning för bindemedelsspridning och nivåjustering. Basbitumenet utgjordes av kvalitet 330/430 enligt specifikationerna i ATB VÄG. I viss utsträckning inblandades också makadam.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Förbättring av vägar genom stabilisering/remixing: D677, Bie-Flodafors (skummat bitumen), U256, Norberg-Sala (bitumenemulsion + cement). Lägesrapport 1999/20002000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I samband med förbättring och förstärkning av två vägar inom region mälardalen utfördes provvägsförsök med i det ena fallet skummat bitumen och i det andra kombinationen emulsion och cement. I båda fallen användes moderna djupfräsar (två olika) med bra styrutrustning för bindemedelsspridning och nivåjustering. Basbitumenet utgjordes i båda fallen av B370. Variabler är undergrundsförhållanden, makadaminblandning, lagertjocklekar samt halten inblandad cement.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Försök med asfaltåtervinning i Stockholm: asfaltgranulat som bärlager på GC-vägar, varm återvinning som slitlager på vägar/gator. lägesrapport 20002001Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Försök med bindemedlet Nyspray S: ytbehandling på Rv 62, Deje-Olsäter, Värmland. Lägesrapport oktober 19981998Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Försök med kall och halvvarm återvinning: väg 90, Lunde-Gustavsvik. Lägesrapport 1999-121999Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Försök med kall återvinning och bindemedlet Nyrec: väg 583, Ljusne-Sandarne, Hälsingland. Slutrapport 19991999Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten beskriver ett provvägsförsök söder om Söderhamn med kall asfaltåtervinning där syftet var att studera en ny typ av bindemedel som utvecklats speciellt för kalltillverkade återvinningsmassor. Försöket genomfördes sommaren1998 och i denna rapport redovisas resultat och intryck från förprovningen, utförandet, materialkontrollerna, första tidens uppföljningar samt den skadeutredning som gjordes första vintern på grund av tidiga beläggningsskador.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Försök med modifierad emulsion vid ytbehandling: provväg på riksväg 62, Deje-Olsäter, Värmland. Slutrapport 19991999Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Försök med polymermodifierade bindemedel i dränerande asfaltbetong: provvägsförsök E20, Partille (1990-2000). Slutrapport2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med provvägen var att se om polymermodifierade bindemedel (PmB) kunde förbättra hållbarhetsegenskaperna hos dränerande asfaltbetong, framför allt i fråga om beständighet och slitstyrka. Ingenting i undersökningen, som omfattade upp till 10 års uppföljning, pekar motn att dränbeläggningarna innehållande polymermodifierade bindemedel (av typ Vestoplast, PmB 20 eller Caribit) erhållit markant bättre hållbarhet eller längre livslängd än referensen med konventionellt bindemedel (B 85). Skillnaderna i dubbavnötning, spårbildning, makrotextur, hålrumshalt, åldring, nedkrossning, mekaniska egenskaper, beständighet eller skadeutveckling är liten mellan de olika sträckorna även om vissa olikheter finns.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Försök med polymermodifierade bindemedel i skelettasfalt och tät asfaltbetong: provvägsförsök E18/E20, Örebro-Arboga. Slutrapport 19991999Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Försöket inriktades på att undersöka om polymermodifierade bindemedel (PmB) kunde förbättra egenskaperna hos slitlager av tät asfaltbetong (ABT16) och skelettasfalt (stenrik asfaltbetong, ABS16). VTI:s uppgift var att dokumentera utförandet av provvägen, att följa upp vägen långsiktigt och att utvärdera försöket. Uppföljningarna omfattade perioden 1989 fram till sommaren 1999 då vägen lades över på grund av motorvägsarbeten. Uppföljningen har bland annat omfattat dubbslitage, spårbildning, jämnhet, textur, friktion samt undersökningar av beläggningsprov (massa och borrkärnor) och bindemedel.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Kall och halvvarm återvinning av asfalt i verk: del 1 - laboratorieprovning2001Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Kall och halvvarm återvinning vid verk: uppföljning av provvägar och kontrollsträckor: lägesrapport 19992000Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Kall återvinning av asfaltbeläggning: provvägsförsök i Värmland - sju års efarenheter1999Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kall återvinning av asfaltbeläggning är en resurssnål teknik eftersom materialet inte behöver värmas upp och genom den stora mobilitet som blandningsverken har. Sammanfattningsvis visar provvägen att återvunna kalla asfaltmassor genom inblandning av ett nytt bindemedel kan erhålla bra egenskaper och fungera väl som slit- och bärlager på låg- till medeltrafikerade vägar (ÅDT<1500).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Kall återvinning på väg genom inblandning av bituminösa bindemedel (stabilisering): lägesrapport 99-122000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sommaren 1995 åtgärdades ett antal vägar inom region Mälardalen genom markinblandning av bituminösa bindemedel i befintligt vägmaterial. Vid åtgärderna användes en ny djupstabiliseringsfräs av fabrikatet Wirtgen 2100DC och nominellt fräsdjup var 10 cm.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Kalltillverkad asfalt - slit- och bärlager av asfaltemulsionsbeläggning: slutrapport av provvägsförsök 1993-19991999Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten beskriver fyra vägobjekt med slitlager av asfaltemulsionsbetong (AEB),och två vägobjekt med bärlager av asfaltemulsionsgrus (AEG). I två fall handlar det om provvägsförsök med ett större antal provsträckor inblandade medan övriga objekt behandlar uppföljning av ordinarie beläggning (kontrollsträckor).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Polering av asfaltbeläggning: friktionsmätningar 1997-19981999Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Polering av asfaltbeläggning: friktionsmätningar 19992000Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Polering av asfaltbeläggning: friktionsmätningar i Stockholm 1997-20002001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  På senare år har problem med låg våtfriktion konstaterats på slitstarka

  beläggningar med porfyr under sommarhalvåret, framför allt under

  eftersommaren och hösten och i utsatta lägen. Det senare kan vara hårt

  belastade trafikleder, tvära kurvor, korsningar, cirkulationsplatser, det

  vill säga

  vägbanor där gummidäckens knådande verkan är som störst. Mätningarna från

  Stockholm har visat att friktionen snabbt kan reduceras om beläggningen är

  poleringsbenägen och halkrelaterade olyckor har rapporterats på polerade

  beläggningar. Mätningar som gjorts på landsvägsnätet över hela södra och

  mellersta Sverige gav inga motsvarande låga friktionsmätningar som i

  Stockholm utan porfyrbeläggningarna där uppvisade betydligt bättre friktion

  under sommarhalvåret.

  För att studera omfattningen av trafikpoleringen och förändringen av

  friktionen

  under året har en inventering gjorts på ett antal asfaltbeläggningar i

  Stockholmsområdet. Inventeringarna från 1997, 1998, 1999 och 2000 omfattar

  återkommande mätningar under året (från vår till tidig vinter) på ett antal

  beläggningar i Stockholmsområdet. Det handlar om högtrafikerade vägar,

  tunnlar

  eller broar med slitlager typ ABS16 innehållande porfyr eller kvartsit eller

  blandmaterial av porfyr och kvartsit eller porfyr och ortens material.

  Skyltad

  hastighet varierar mellan 50, 70, 90 och 110 km/h.

  Mätningarna följer Vägverkets metodbeskrivning för bestämning av friktion på

  belagd vägyta och avser våtfriktionen vid barmarksförhållanden. Vid

  mätningarna

  har VTIs friktionsmätbil typ ”SAAB Friction Tester” använts.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Provvägsförsök med skelettasfalt: E6, Kallebäck-Åbro, Göteborg. Slutrapport (1990-99)1999Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sex provsträckor med slitlager av stenrik asfaltbetong (ABS, Stabinor), så kallad skelettasfalt, har utvärderats. Uppföljningen omfattade åren 1990 till 1998. Provsträckoma var belägna på E6 mellan Kallebäck och Åbro i Göteborg. De parametrar som skulle undersökas var inverkan av polymermodifierade bindemedel (PmB20 och Vestoplast), största stenstorlek (16 eller 20 mm) och stenmaterialkvalitetens (kvartsit eller porfyr) inverkan på beläggningensegenskaper. Uppföljningen omfattar följande:

  • Dubbavnötning
  • Total spårbildning, ojämnhet, makrotextur
  • Friktion
  • Skadeutveckling
  • Kontroll av beläggningens tillstånd genom analyser av borrkämor
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Remixing - varm återvinning av asfalt på vägen: uppföljning av provvägar och kontrollsträckor 1996-981998Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Varm återvinning på väg (mix in situ) av befintlig asfaltbeläggning är en förhållandevis vanlig teknik i Sverige och det finns flera etablerade metoder. Denna undersökning behandlar remixing av slitlager. Remixing är den metod som hittills varit den vanligaste tekniken inom varm återvinning. I syfte att öka kunskaperna om remixade beläggningar (de här teknikerna brukar också kallas för värmebeläggningar) har ett antal kontrollsträckor eller provvägar (12st) följts upp genom vägytemätningar och besiktningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Skadeutredning av kall återvinning: väg N730, Hyltebruk-Landeryd, Halland2000Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Skadeutredning: väg U553, Dingtuna1999Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Stabilisering med skummad bitumen väg D677, Bie - Flodafors, Södermanland1998Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att studera ett förstärkningsobjekt med skumstabilisering och bedöma resultatet mot de erfarenheter som erhållits med den mer inarbetade emulsionstekniken. Undersökningen innehåller följande delar:

  • ett antal kontroll sträckor med varierande förhållanden
  • dokumentation av utförandet
  • kvalitetskontroll av massa- och bitumenprov
  • långsiktig uppföljning genom RST-mätning, fallviktsmätning, analys av borrkärnor och okulär besiktning
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Undersökning av beläggningsskador: E18, Töcksfors (ABS11). Storgatan i Kil (ABT16)1999Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Undersökning av beläggningsskador på slitlager av kall återvinning: väg AC827 mellan Yttervik och Skelleftehamn2000Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Utredning av beläggningsskador på skelettasfalt (ABS16): Bärbyleden, Uppsala - väg C740, Tierp2000Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Utredning av skador på spårytbehandling med polymermodifierad emulsion2000Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Utredning av vägskador på E20 vid Vretstorp (Sandstubbetorp) sydväst om Örebro2000Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Varm återvinning av asfaltbeläggning i verk: E4, Märsta-Upplands Väsby, Uppland. Väg 40, Göteborg-Borås, Västergötland. Väg 42, Fristad-Vänga, Västergötland. Väg 841, Stäket, Uppland: lägesrapport 19991999Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med försöken var främst att studera om varma återvinningsmassor skiljer sig från nytillverkade massor och hur mycket asfaltgranulat som kan blandas in utan att egenskaperna försämras. Uppföljningen och kontrollen av asfaltmassorna och provsträckorna omfattar följande områden:

  • karakterisering av ingående material; stenmaterial, granulat, bindemedel
  • massans sammansättning
  • förändring av bindemedlets egenskaper
  • pressdraghållfasthet och styvhetsmodul hos massa och borrkärnor
  • utmattningstest av borrkärnor (i ett fall)
  • beständighet hos instampade massaprov och borrkärnor
  • vägytans tillstånd (spår, jämnhet, makrotextur)
  • skadeutveckling genom okulär besiktning

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Ytbehandling med polymermodifierad emulsion: uppföljning av äldre provvägar2001Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ytbehandlingar har en lång tradition i Sverige i samband med beläggningsunderhåll av låg- och medeltrafikerade vägar. Beläggningstypen anses mycket kostnadseffektiv och har tidigare varit det dominerande slitlagret på den typen av vägar. Ytbehandling ger en vägyta med bra friktion och textur, vilket är viktigt för trafiksäkerheten. Tekniken är också mycket miljöanpassad eftersom den är resurssnål, t ex behöver inte stenmaterialet värmas upp och beläggningen läggs i tunna lager. De problem som oftast uppmärksammats är stensläpp och blödningar vilket är typiska skador för ytbehandlingar med felaktig design eller om utförandet fallerat. För att säkerställa att ytbehandlingen får ett bra utförande och på längre sikt en god hållbarhet har nya typer av bindemedel lanserats inom marknaden: Polymermodifierade emulsioner (PME) med tillsats av brytadditiv anses ge en mer kontrollerad brytning av emulsionen, vilket möjliggör tidigare sopning och därmed mindre löst stenmaterial på nylagd ytbehandling, en stor fördel för trafikanterna.

  I början och mitten av 90-talet gjordes en del provvägsförsök med PME samt tillsats av brytadditiv, bland annat på väg 1012 mellan Läde och Oxberg (1994) i Dalarna och på väg 653, Växbo – Bollnäs (1995) i Hälsingland. I både fallen fanns en längre provsträcka med PME (Nyspray S+ tillsats av brytadditiv, Nybreak S) och en kortare referenssträcka med konventionell emulsion (BE 65R). Sommaren 2000 gjorde VTI en uppföljning av provvägarna som omfattade:

  • Okulär skadebesiktning

  •Spårdjup och makrotextur genom RST-mätning

  •Makrotextur (medeltexturdjup) genom sandutfyllnadsmetoden

  •Provtagning av bindemedel och borrkärnor

  •Egenskaper hos bindemedel (polymermodifierat bindemedel)

  •Vidhäftningsegenskaper och slitstyrka på borrkärnor

  Undersökningarna av vidhäftningsegenskaperna utfördes enligt en modifiering av Prallmetoden som normalt används för slitagestudier av asfaltprov. Skillnaderna ligger främst i konditioneringen av proven och en skonsammare nötning genom lägre slagfrekvens. Provkropparna konditionerades dels genom ett mildare förfarande där proven endast lagrades i vatten, dels genom ett strängare förfarande med saltmätning följt av frys-töcykler. I det senare fallet erhöll proven omfattande stenlossning. Slitstyrkan undersöktes i princip genom den standardiserade metoden för Prall men med vissa korrigeringar. Slitaget mättes till exempel för varje slitageperiod.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Återvinning av asfaltbeläggning: varm återvinning i verk, kall och halvvarm återvinning i verk, kall återvinning på väg (stabilisering/remixing). lägesrapport 20002001Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hornwall, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Said, Safwat
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Stabilitetsundersökningar i VTI:s provvägsmaskin: undersökning av bitumenbundna lager1999Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 37 of 37
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf