Publications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 54
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bolling, Anne
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Sjögren, Leif
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  FORMAT - Optimerat vägunderhåll: del I: Praktisk guide för optimerat underhåll, del II: Teknisk slutrapport2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  EU-projektet FORMAT (Fully Optimised Road Maintenance) ingick i EU:s femte ramprogram; "Task 2.2.2/11, Road infrastructure pavement maintenance management" under "Uthållig rörlighet och förändring". Projektet startade den 1 februari 2002 och pågick i tre år.

  Den översättning och sammanfattning som redovisas i detta VTI notat har delats upp i två delar; Praktisk guide för optimerat vägunderhåll och Teknisk slutrapport.

  FORMAT-projektet hade följande tekniska och vetenskapliga målsättningar: - Ta fram bättre fungerande, innovativa underhållsåtgärder och metoder som minskar trafikstörningar, i form av köbildning och förbättrad säkerhet, i samband med vägarbeten - Utveckla en heltäckande "cost-benefit" analys som tar hänsyn till alla viktiga aspekter av vägunderhåll, inklusive trafikantkostnader - Utveckla strategier, för säkerheten vid vägarbeten, som omfattar utformningen av vägavstängningar och tidpunkten för åtgärdens genomförande på ett sådant sätt att säkerheten för trafikanter och vägarbetare maximeras - Föreslå metoder, tillvägagångssätt och utrustning för mätning av vägars tillstånd i normal körhastighet för att minimera antalet störande vägavstängningar som krävs för insamling av tillståndsdata.

 • 2.
  Gustafson, Kent et al
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hultqvist, Bengt-Åke
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wiman, Leif G
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Highway Engineering 2000: A Swedish R&D programme for the years 1996-20021996Report (Other academic)
 • 3.
  Göransson, Nils-Gunnar
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hudson, W Ronald
  University of Texas Austin.
  Jämsä, Heikki
  VTT.
  Spoof, Harri
  VTT.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Development of deterioration models for cold climate using long-term pavement field data1997Report (Other academic)
 • 4.
  Göransson, Nils-Gunnar
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Dimensionering vid förbättring och underhåll: datainsamling1998Report (Other academic)
 • 5.
  Göransson, Nils-Gunnar
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Dimensionering vid förbättring och underhåll: Datainsamling. Lägesrapport 1993-121994Report (Other academic)
 • 6.
  Göransson, Nils-Gunnar
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Dimensionering vid förbättring och underhåll: Datainsamling. Lägesrapport 1994-121995Report (Other academic)
 • 7.
  Göransson, Nils-Gunnar
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Dimensionering vid förbättring och underhåll: datainsamling. Lägesrapport 1996-021996Report (Other academic)
 • 8.
  Göransson, Nils-Gunnar
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Dimensionering vid förbättring och underhåll: datainsamling. Lägesrapport 1997-011997Report (Other academic)
 • 9.
  Göransson, Nils-Gunnar
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Tillståndsuppföljning av observationssträckor: datainsamling, lägesrapport 1999-021999Report (Other academic)
 • 10.
  Göransson, Nils-Gunnar
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Tillståndsuppföljning av observationssträckor: datainsamling, lägesrapport 2000-022000Report (Other academic)
 • 11.
  Göransson, Nils-Gunnar
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Tillståndsuppföljning av observationssträckor: datainsamling, lägesrapport 2001-022001Report (Other academic)
 • 12.
  Göransson, Nils-Gunnar
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Tillståndsuppföljning av observationssträckor: datainsamling, lägesrapport 2002-022002Report (Other academic)
 • 13.
  Göransson, Nils-Gunnar
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Tillståndsuppföljning av observationssträckor: datainsamling, lägesrapport 2002-122003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Målsättningen med projektet är att samla in, bearbeta och leverera högkvalitativa data, primärt till utveckling av tillståndsförändringsmodeller. Uppföljningen av observationssträckor (100 meter långa) har, på uppdrag av Vägverket, pågått sedan 1984. Inriktningen är i första hand fokuserad på nedbrytningen som orsakas av tung trafik. De första åren utfördes mätningar på ett begränsat antal sträckor. Antalet har sedan, efterhand som projektet fortskridit, utökats och uppgick vid utgången av år 1999 till 621 stycken fördelade över 62 olika objekt, ingående i det statliga belagda vägnätet. I början av år 2001 gjordes en översyn av samtliga sträckor och antalet, som fortsättningsvis skulle bevakas, minskades radikalt till 372 fördelade på 36 objekt. Förändringarna gjordes dock på sådant sätt att högkvalitativa och användbara data fortfarande erhålls från de sträckor som är kvar i uppföljningsprogrammet.

 • 14.
  Göransson, Nils-Gunnar
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Tillståndsuppföljning av observationssträckor: datainsamling, lägesrapport 2003-122004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sedan 1984 pågår vid VTI projektverksamhet med målsättningen att samla in,

  bearbeta och leverera högkvalitativa data till utveckling av

  tillståndsförändringsmodeller för belagda vägar. Med hjälp av denna typ av

  modeller skall man kunna förutsäga tillståndets förändring i tiden samt kunna

  bestämma den lämpligaste underhållsåtgärden och lämpligaste tidpunkten för

  densamma. Stommen i modellerna förväntas bestå av data som beskriver vägens

  aktuella tillstånd, dess styrka alternativt nominella uppbyggnad,

  trafikbelastning samt rådande klimat. Detta innebär att en databas byggs upp

  innehållande en mängd data som beskriver en vägs tillstånd från nybyggd fram

  till dagsläget. I föreliggande notat, lägesrapport, beskrivs i första hand

  insamlingen av nya data som skett under år 2003.

 • 15.
  Göransson, Nils-Gunnar
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Tillståndsuppföljning av observationssträckor: Datainsamling, lägesrapport 2004-122005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Målsättningen med projektet är att samla in, bearbeta och leverera

  högkvalitativa

  data, primärt till utveckling av tillståndsförändringsmodeller. Uppföljningen

  av

  observationssträckor (100 meter långa) har, på uppdrag av Vägverket (VV),

  pågått sedan 1984. Inriktningen är i första hand fokuserad på nedbrytningen

  som

  orsakas av tung trafik.

 • 16.
  Göransson, Nils-Gunnar
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Tillståndsuppföljning av observationssträckor: datainsamling, lägesrapport 2005-122006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Målsättningen med projektet är att samla in, bearbeta och leverera högkvalitativa data, primärt till utveckling av tillståndsförändringsmodeller. Uppföljningen av observationssträckor (100 meter långa) har, på uppdrag av Vägverket, pågått sedan 1984. Inriktningen är i första hand fokuserad på nedbrytningen som orsakas av tung trafik. De första åren utfördes mätningar på ett begränsat antal sträckor. Antalet har sedan, efterhand som projektet fortskridit, utökats och uppgick vid utgången av år 2005 till 655 stycken fördelade över 66 olika objekt, ingående i det statliga belagda vägnätet. Under årens lopp har antalet bevakade sträckor ändrats så till vida att några utgått och andra tillkommit. En översyn av samtliga sträckor gjordes i början av år 2000. Antalet som fortsättningsvis skulle bevakas, minskades med en fjärdedel. Förändringarna gjordes dock på sådant sätt att högkvalitativa och användbara data fortfarande erhålls från de sträckor som är kvar i uppföljningsprogrammet. Idag är 359 aktiva, fördelade över 36 objekt.

 • 17.
  Göransson, Nils-Gunnar
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Tillståndsuppföljning av observationssträckor: datainsamling, lägesrapport 2006-122007Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  The objective of this project is to collect and deliver high quality road data primarily for development of performance prediction models. The monitoring of LTPP-sections started in 1984 on commission of the Swedish Road Administration. The aim is primarily focused on road deterioration caused by heavy traffic. The project started with a limited amount of sections but the number of sections has increased to 655 sections distributed over 66 sites, still active and inactive, in year 2006. Of budget reasons an overview resulted in a decrease of monitoring sections with 25 %. In the year 2006 there were still 359 active LTPP-sections distributed over 36 sites. Road data from this project has been used for developing models for predicting the cumulative number of load applications to the initiation of cracking for flexible pavements and to develop models for predicting crack propagation in flexible pavements. Crack initiation was defined as the first appearance of cracking in the wheel paths.

 • 18.
  Göransson, Nils-Gunnar
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Tillståndsuppföljning av observationssträckor: datainsamling, lägesrapport 2007-122008Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The objective of this project is to collect and deliver high quality road data primarily for development of performance prediction models. The monitoring of LTPP-sections started in 1984 on commission of the Swedish Road Administration. The aim is primarily focused on road deterioration caused by heavy traffic. The project started with a limited amount of sections but the number of sections has increased to 655 sections distributed over 66 sites, still active and inactive, in year 2007. Of budget reasons an overview resulted in a decrease of monitoring sections with 25 %. In the year 2007 there were still 345 active LTPP-sections distributed over 36 sites. Road data from this project has been used for developing models for predicting the cumulative number of load applications to the initiation of cracking for flexible pavements and to develop models for predicting crack propagation in flexible pavements. Crack initiation was defined as the first appearance of cracking in the wheel paths.

 • 19.
  Göransson, Nils-Gunnar
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Överbyggnadsåtgärder - datainsamling: Lägesrapport 1992-121992Report (Other academic)
 • 20.
  Göransson, Nils-Gunnar
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Överbyggnadsåtgärder: Datainsamling. Lägesrapport 1991-121992Report (Other academic)
 • 21.
  Ihs, Anita
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Öberg, Gudrun
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Trafikanters krav på vägars tillstånd: en litteraturstudie rörande trafikantenkäter och trafikintervjuer2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Today the Swedish Road Administration (SRA) regularly follows up the condition of the state roads by means of road surface measurements. It is mainly rut depth (mm) and roughness expressed in the measure International Roughness Index (IRI, mm/m) that is the bases for assessment of the road surface condition. Based on these measurements it can generally be said that the condition of the roads neither have considerably improved nor become considerably worse over the years. The trend however looks a bit different in the different SRA Regions. At the same time it is also yearly investigated how content or discontent the road users are with the maintenance of the state roads. The road users are asked about their opinion on the operation and maintenance of the roads in general as well as more specifically about their opinion concerning rutting and unevenness, i.e. the factors that are followed up by measurements. The general tendency, except for the last year, is the percentage of satisfied road users is decreasing. The percentage of satisfied road users is also low. This applies not least that the professional drivers. The agreement between the objective measurements of the condition of roads (or rather the condition measures that are used) that are done and the opinions given by the road users is not very good. There is reason to go deeper into this question and examine what requirements and expectations the road users have on the roads/road surface condition and also what measures are needed to describe the condition in a satisfactory way.

 • 22.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Avnötningsmätningar på beläggningsplattor vintern 1990/911991Report (Other academic)
 • 23.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Development of prediction model for pavement wear, wear profile and annual cost1998Report (Other academic)
 • 24.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Inventering av dränerande asfaltbetong: undersökning av borrkärnor1995Report (Other academic)
 • 25.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Kommunala beläggningar: Undersökning av asfaltbeläggningars resistens mot dubbade däck i VTIs provvägsmaskin1994Report (Other academic)
 • 26.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Prediction models for pavement wear and associated costs2005Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Prediction models that describe changes in the condition of various portions of a road structure constitute a valuable tool for evaluating the service life and economics of a road structure or of a surfacing measure. Prediction models also constitute the core of planning systems - Pavement Management Systems - which are based on changes in the condition of various road structures and asphalt layers depending on traffic and time. The prediction model discussed in this report describes the magnitude of wear of pavement and of rut formation created by vehicles with studded tyres. The objective was to develop a computer based prediction model for the rut formation that is caused by wear from studded tires. The model shall both provide a prediction of the wear resistance of the wearing course based on data regarding the type of wearing course, the properties of component materials, and a model of the rut profile based on data for type of road, traffic load, etc.

 • 27.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Utveckling av prognosmodell för beläggningsslitage, slitageprofil och årskostnad1997Report (Other academic)
 • 28.
  Jacobson, Torbjörn
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Utveckling och uppgradering av prognosmodell för beläggningsslitage från dubbade däck samt en kunskapsöversikt över inverkande faktorer: version 3.2.032007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Prediction models that describe changes in the condition of various portions of a road structure constitute valuable tools for evaluating service life and economics of a road structure or of a surfacing measure. Prediction models also constitute the core of planning systems - Pavement Management Systems - which are based on changes in the condition of various road structures and asphalt layers depending on traffic and time. The prediction model discussed in this report describes the magnitude of wear of pavement and of rut formation created by vehicles with studded tyres. The model is based on the results and experiences gathered during the last twenty years of work at VTI (the Swedish National Road and Transport Research Institute) with the objective of developing and evaluating the wear resistance of asphalt wearing courses. The objective was to develop a computer based prediction model for the rut formation that is caused by wear from studded tires. The model should both provide a prediction of the wear resistance of the wearing course based on data regarding the type of wearing course, the properties of component materials, and a model of the rut profile based on data for type of road, amount traffic, etc. In the first stage, the model was limited to include wearing courses of type ABT (dense-graded asphalt concrete) and ABS (stone matrix asphalt). However, these two types of wearing courses are by far the most common road surfaces on medium to high trafficked roads in Sweden. During the following years the wear model has been validated and calibrated a couple of times. A new updated version of the model was developed during year 2006. In this latest version a few new road types have been added to the model, 2+1 roads and roads with extremely narrow lanes. In the new version it is also possible to use Prall data as input to the model. Prall data is the output from a laboratory wear testing device.

 • 29.
  Jansson, Håkan
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Bäckman, Lars
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Djärf, Lennart
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hermansson, Åke
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Said, Safwat
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Stenberg, Lars
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Ydrevik, Krister
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Värdering av vägobjekt och beräkning av förbättrings-/förstärkningsbehov. Delrapport 11998Report (Other academic)
 • 30.
  Karlsson, Robert
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Infrastructure, Pavement Technology.
  Hellman, Fredrik
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Infrastructure, Pavement Technology.
  Andersson, Mats
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics Borlänge.
  Wiman, Leif G
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Infrastructure, Pavement Technology.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Infrastructure, Infrastructure maintenance.
  Restvärde hos vägar: en kunskaps- och idesammanställning kring hur investeringar ska styras för lägre LCC2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report deals with a concept applying residual value estimations to applications in optimisation and procurement of road construction and maintenance. The purpose is to develop a framework and concept for tieing together technical and economical considerations in order to contribute to more optimised construction and maintenance of roads in a long-term perspective. This report is limited to investments in the pavement. Initially, the term residual value and its application in this context is investigated. Then, possibilities for prediction of pavement deterioration and performance are presented. These models are also linked to prediction of maintenance needs. Finally, a concept for cost predictions is developed with corresponding residual value applications, for example performance procurement, payment models, as well as more optimised pavement management from a life cycle perspective.

 • 31.
  Nilsson, Jan-Eric
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Ihs, Anita
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Sjögren, Leif
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wiman, Leif G
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Funktionsupphandling: sammanfattning av kunskapsläge och rekommendationer för fortsatt forskning2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  The Swedish concept "procurement of function" corresponds to performance contracting in Anglo-Saxon countries. The substance is that principal and agent signs a contract over the construction and maintenance of a specific project based on the services provided to future users, i.e. based on performance of the asset. This is in contrast with contracting base on technical qualities of the new road. VTI has reserved funds to provide an overview of current knowledge in this context. Four separate contributions, together with a short summary, are included in this report. One conclusion is that the experiences of this contractual form are much larger in other countries than in Sweden. We therefore have a lot to learn, not least from our closest neighbours Finland and Norway. International experiences indicate a large and growing interest in this form of contracting and provides reason for further development. A second conclusion is that Sweden in general and VTI in particular has important information of direct relevance for the development of efficient performance contracts. This knowledge must, however, typically be structured and organised along other lines than when the original research was undertaken. The institute should therefore seek to adapt the collection of information of relevance for performance contracts so that it fits in to this new framework. This includes issues such as the measurement of road surface quality and assessment of the additional costs for providing better surface quality on the one hand and the user benefits of improved quality on the other.

 • 32.
  Schandersson, Rein
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Magnusson, Georg
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Öberg, Gudrun
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Betydelsen av olika karakteristika hos beläggningsytan för trafik och omgivning. Ett försök till strukturering1993Report (Other academic)
 • 33.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Avnötningsmätningar på beläggningsplattor i E-län och O-län vintern 1989/901990Report (Other academic)
 • 34.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Avnötningsmätningar på beläggningsplattor vid Vårby och Upplands-Väsby vintern 1989/90: Lägesrapport1990Report (Other academic)
 • 35.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Dränerande asfaltbetong - drifts- och underhållsfrågor: Lägesrapport 1992-121992Report (Other academic)
 • 36.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Dränerande asfaltbetong: Slutrapport. Provväg på väg E4 i Gävleborgs län1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under 1987 utfördes en provväg på väg E4 ca 30 km norr om Gävle. Syftet med provvägen var att studera effekten av olika tillsatsmedel i dränerande asfaltbetong. De tillsatsmedel som användes vid försöket var cellulosafiber och ett antal polymermodifierade bindemedel. De förväntade effekterna av olika tillsatsmedel är i första hand förbättrade produktionsförutsättningar. Genom användning av tillsatsmedel är det möjligt att tillverka dränerande asfaltbetong vid normal blandningstemperatur utan att separation av bindemedel och finmaterial uppstår vid transport och läggning. Användningen av tillsatsmedlen förväntas också förbättra den färdiga beläggningens egenskaper. Exempel på egenskapersom kan påverkas är: minskad vattenkänslighet, förbättrade mekaniska egenskaper samt en förbättring av bindemedlets åldringsegenskaper.

 • 37.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Genomgång av europeisk litteratur om dränerande asfalt2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Uppgiften i denna litteraturstudie av dränasfalt var att söka efter

  litteratur som utgivits under de senaste 10-15 åren. Syftet var att försöka

  fånga vad som har hänt på området i Europa under åren. Totalt erhölls 185

  träffar vid litteratursökningen. Litteratur motsvarande 53 träffar hämtades

  in för genomläsning. De flesta rapporterna var från början av 1990-talet. På

  grund av små resurser är det inte möjligt att ge denna rapport State of the

  Art status. Den litteratur som studerats noggrannare och som det även finns

  referat av har valts utifrån vad som är nytt och intressant för Sverige.

 • 38.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Long-life pavements: en litteraturgenomgång2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Konceptet Long Life pavements har uppmärksammats under senare år både i USA

  och i Europa. Den grundläggande idén är att förlänga asfaltskonstruktionens

  livslängd från 20 år till upp mot 50 år eller mer. Det nya

  beläggningskonceptet diskuterades vid en TRB-session år 2001. Det mesta av

  innehållet i denna rapport härrör från denna session.

 • 39.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Provväg med olika stenmaterialkvaliteter i slitlager av asfaltbetong: 1. Utföranderapport1978Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Vägverket har VTI under sommaren 1977 utfört en provväg med åtta olika stenmaterial. Avsikten med provvägen är att studera vilket inflytande stenkvaliteten hos fraktion 8-16 mm, har på det slitage som dubbade däck åsamkar asfaltbetong HAB 16. I försöket ingår två beläggningstyper - den ena av konventionell typ (30 % av stenmaterialet var större än 8 mm), den andra en öppnare typ (45 % >8 mm).

 • 40.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Studie avseende framtida behov av bärighets- och beläggningsutveckling inom Fortifikationsverkets intresse- och ansvarsområden, flygfält/mark1996Report (Other academic)
 • 41.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Svenska erfarenheter av dränerande asfaltbetong 1976-19861987Report (Other academic)
 • 42.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Utveckling av nedbrytningsmodeller: sprickinitiering och sprickpropagering2001Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  The objective of this study was to develop models for predicting the

  cumulative

  applications to the initiation of cracking for flexible pavements and to

  develop models for

  predicting crack propagation in flexible pavements. Crack initiation was

  defined as the first

  appearance of cracking in the wheel paths. The models are aimed for use in

  Pavement Management

  Systems. Data used in the study consisted of data from a Swedish LTPP study

  where over 600 test

  sections have been monitored during more than ten years. Every year a

  detailed distress survey,

  measurements of rut depth and the longitudinal profile have been carried out

  at each test section.

  The database contains information about traffic, climate, pavement structure,

  surface condition and

  structural strength. Pavement response based explanatory factors included,

  among other things,

  tensile strain at the bottom of the asphalt layer and other deflection based

  factors (i.e. surface

  curvature index, curvature basin factor, bearing capacity).

  The modelling of crack initiation models was carried out using a survival

  analysis approach.

  The modelling of crack propagation models was carried out using linear

  regression analysis. From

  the data, describing the yearly development of cracks, a Cracking Index was

  calculated. The same

  approach of developing crack models was used in the PARIS (Performance

  analysis of road

  infrastructure) project carried out within the 4th European Framework

  Programme Road Transport

  1996-1998.

  Models were successfully developed to predict the cumulative number of

  traffic loading to the

  initiation of cracking in the wheel paths. The models included two

  independent variables to

  pavement response and ageing (a relationship between a response variable and

  the annual

  cumulative number of traffic loading). As response variables Surface

  Curvature Index 300 or

  Tensile Strain at the bottom of the asphalt layer can be used in the crack

  initiation models.

  Models were also developed to predict crack propagation in the wheel paths.

  For any given

  section of road, the slope of the linear model can be estimated from the

  level of distress at the last

  distress survey and the age of the pavement surface or the number of ESALs

  carried by the

  pavement at that time.

  All models have been validated against independent data, not used in the

  development phase.

  The results of the validation process show that the models meet the

  requirements for models to be

  used in Pavement Management Systems.

 • 43.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Utvärdering av dränerande asfaltbetongs avnötningsegenskaper: En undersökning i VTIs provvägsmaskin och på beläggningsplattor i väg1994Report (Other academic)
 • 44.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Utvärdering av dränerande asfaltbetongs egenskaper samt förslag till FoU-program1991Report (Other academic)
 • 45.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Varm återanvändning av asfalt: Försök vid VTI under åren 1982-19861988Report (Other academic)
 • 46.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Ytbehandling med specialbindemedel: Provväg i Västernorrlands län 19751976Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under sommaren 1975 utförde VTI på uppdrag av Statens vägverk ytbehandlingsförsök med snabbare hårdnande asfaltlösningar än RA 90. Vid försöken, som utfördes på väg E4 inom Västernorrlands län, provades två lösningar. I den ena bestod basasfalten av oxiderad asfalt med högre mjukpunkt än basasfalten för en normal RA 90. I den andra - ett av AB Nynäs Petroleum lanserat bindemedel - var basasfalten modifierad med ett tillsatsmedel för att ge en extra förstyvning när lösningen svalnar. Pågruset utgjordes av kvartsit, fraktion 12-20 mm.

 • 47.
  Wågberg, Lars-Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Överbyggnadsåtgärder. Lägesrapport 1991-031991Report (Other academic)
 • 48.
  Wågberg, Lars-Göran (ed)
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Third sprint workshop, exhibition and demonstrations on technology transfer and innovation in road construction1994Report (Other academic)
 • 49.
  Wågberg, Lars-Göran
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Grudemo, Stefan
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Wiklund, Mats
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Litteraturstudie av däckdubbars effekt på vägslitage, väglag, trafiksäkerhet och miljö2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta notat är en sammanställning av en litteraturstudie av effekter av  dubbdäcksanvändning. Studerade effekter omfattar slitage friktion, väglag,  säkerhet och miljö. Studien har genomförts under kort tid, ungefär en månad,  vilket innebär att den inte kunnat bli fullständig och heltäckande. Värdering  av effekter har inte ingått i studien. Studien har alltså haft begränsad  omfattning och värdering av effekter har inte kartlagts. Det medför att det  inom ramen för denna studie inte finns utrymme för att genomföra en analys av olika åtgärder för att minska dubbdäcksanvändningen.

 • 50.
  Wågberg, Lars-Göran
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Hjalmarsson, Sven-Olof
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Asfaltbeläggningars nötningsresistens1989Report (Other academic)
12 1 - 50 of 54
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf