Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 126) Show all publications
Ait Ali, A., Lindberg, P. O., Eliasson, J., Nilsson, J.-E. & Peterson, A. (2020). A disaggregate bundle method for train timetabling problems. Journal of Rail Transport Planning & Management, Article ID 100200.
Open this publication in new window or tab >>A disaggregate bundle method for train timetabling problems
Show others...
2020 (English)In: Journal of Rail Transport Planning & Management, ISSN 2210-9706, E-ISSN 2210-9714, article id 100200Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The train timetabling problem (TTP) consists of finding a feasible timetable for a number of trains which minimises some objective function, e.g., sum of running times or deviations from ideal departure times. One solution approach is to solve the dual problem of the TTP using so-called bundle methods. This paper presents a new bundle method that uses disaggregate data, as opposed to the standard bundle method which in a certain sense relies on aggregate data. We compare the disaggregate and aggregate methods on realistic train timetabling scenarios from the Iron Ore line in Northern Sweden. Numerical results indicate that the proposed disaggregate method reaches better solutions faster than the standard aggregate approach. © 2020 Elsevier Ltd

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier B.V., 2020
National Category
Computational Mathematics Signal Processing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-15288 (URN)10.1016/j.jrtpm.2020.100200 (DOI)2-s2.0-85083286690 (Scopus ID)
Available from: 2020-05-29 Created: 2020-05-29 Last updated: 2020-05-29Bibliographically approved
Odolinski, K. & Nilsson, J.-E. (2020). Samband mellan vägytans kvalitet och fordonshastigheter. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Samband mellan vägytans kvalitet och fordonshastigheter
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I denna studie skattar vi effektsamband mellan vägytans kvalitet och fordonshastigheter. Vi använder ett datamaterial som består av ca 1,9 miljoner hastighetsobservationer på det svenska vägnätet under åren 2012 till 2018, samt information om vägytans tillstånd, vägegenskaper och väder. Resultaten visar att längsgående ojämnheter (mätt via International Roughness Index, IRI) innebär betydande hastighetssänkningar, där exempelvis fordonshastigheten sjunker från 70 till 47 km/h när IRI ökar från 1 till 11 mm/m. Även tvärgående ojämnheter (spårdjup), samt ytskador i form av ökad megatextur och makrotextur påverkar fordonshastigheterna negativt. Resultaten indikerar större hastighetssänkningar jämfört med tidigare studier på svenska vägdata. Ett viktigt bidrag är de skattade sambanden för vägar av sämre kvalitet, då det är främst dessa vägar som är aktuella för reinvesteringsåtgärder. Med exempelberäkningar visar vi de restidseffekter våra effektsamband innebär och därmed vilka restidsvinster en reinvesteringsåtgärd kan skapa.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2020
Series
Working Papers, Swedish National Road & Transport Research Institute ; 2020:5
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-15244 (URN)
Available from: 2020-05-18 Created: 2020-05-18 Last updated: 2020-05-18Bibliographically approved
Nyström, J., Nilsson, J.-E. & Börjesson, M. (2019). Delay Fees in the Procurement of Construction Projects. Journal of Transport Economics and Policy, 53, 348-363
Open this publication in new window or tab >>Delay Fees in the Procurement of Construction Projects
2019 (English)In: Journal of Transport Economics and Policy, ISSN 0022-5258, E-ISSN 1754-5951, Vol. 53, p. 348-363Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper suggests Delay Fees (DF) to handle temporary congestion during road works. The DF is paid by the contractor based on road users' loss of travel time due to construction. This decentralises the trade-off between construction costs and user time to the contractor, increasing social welfare. The contractor not only will account for user time during each single project, but also is incentivised to develop innovative construction techniques. Compared to other means in the literature for reducing temporary construction, the DF is more general in its focus on user time rather than lane closure.

Place, publisher, year, edition, pages
University of Bath, 2019
Keywords
Road construction, Congestion (traffic), Contractor, Tariff, Journey time, Incentive (reward)
National Category
Economics
Research subject
00 Road: General works, surveys, comprehensive works, 02 Road: Economics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-14269 (URN)000489040900004 ()
Available from: 2019-11-04 Created: 2019-11-04 Last updated: 2020-04-20Bibliographically approved
Nash, C., Smith, A., Crozet, Y., Link, H. & Nilsson, J.-E. (2019). How to liberalise rail passenger services?: Lessons from european experience. Transport Policy, 79, 11-20
Open this publication in new window or tab >>How to liberalise rail passenger services?: Lessons from european experience
Show others...
2019 (English)In: Transport Policy, ISSN 0967-070X, E-ISSN 1879-310X, Vol. 79, p. 11-20Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper studies the experience of Europe's three most liberalised railways - Sweden, Germany and Britain - in opening-up rail passenger services to competition by means of competitive tendering, and seeks to draw lessons for countries that are just starting the process, such as France. It also comments on experience of competition in the market in these and other countries (this form of competition has been taken furthest in other countries - notably Italy and the Czech Republic, as well as on a single route in Austria). The paper fills an important gap in the literature - that has so far focused on econometric modelling of the impact of rail reforms - by considering how competition can best be introduced in practice. This investigation is important and timely given the requirements of EU legislation (4th Railway Package)which will require competition to be introduced into passenger rail services (by 2020 for commercial services, and 2023 for public transport contracts) across the whole of the EU. It finds evidence that competitive tendering has helped increase demand for and reduce subsidies to the rail passenger sector, but that there are many decisions that have to be taken as to how it is to be implemented. Short gross cost contracts may work well for regional services where the tendering authority takes the lead in planning and marketing such services. If services where ticket revenue recovers a larger share of costs – “more commercial services” – are to be tendered, long net cost contracts may make more sense. An alternative is to leave them operated by the incumbent but with open access for competitors to enter the market. Two particular issues face countries starting on the liberalisation process. Firstly, if existing rolling stock is owned by the incumbent rather than the franchising authority or an independent company; that remains a major barrier to entry. The second is the position of existing staff. If new operators are required to take them on at existing wages and conditions; that is a barrier to improved efficiency, but for new operators to recruit their own staff may also be problematic, particularly where the pace of change is fast.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier Ltd, 2019
Keywords
Rail bound transport, Deregulation, Competition, Tender, Passenger transport, Subsidy, Contract, Transport authority, Personnel, Transport operator, Ownership (veh)
National Category
Economics
Research subject
J00 Railway: General works, surveys, comprehensive works, J13 Railway: Economics; J00 Railway: General works, surveys, comprehensive works, J12 Railway: Organization and administration
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13801 (URN)10.1016/j.tranpol.2019.03.011 (DOI)2-s2.0-85064813677 (Scopus ID)
Note

Claes

Available from: 2019-05-17 Created: 2019-05-17 Last updated: 2019-06-28Bibliographically approved
Nilsson, J.-E., Nyström, J., Ridderstedt, I., Salomonsson, J. & Johansson, O. (2019). Kontraktet styr: översikt av kvantitativa produktivitetstudier gällande byggande av transportinfrastruktur. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Kontraktet styr: översikt av kvantitativa produktivitetstudier gällande byggande av transportinfrastruktur
Show others...
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The contact rules : mapping quantities analysis of transport infrastructure construction
Abstract [sv]

Trafikverkets huvudfokus är framåtblickande på den kommande verksamheten. Det handlar om att identifiera vilka projekt som ska prioriteras i planeringsarbetet och hur projekt ska genomföras på bästa sätt. Ett sådant perspektiv är inte fel men underlättas av en kunskap av vad som tidigare gjorts. Det är arbetskrävande att följa upp den verksamhet som har bedrivs och att ställa resultatet, entreprenörernas arbete, mot kostnaderna för att åstadkomma dessa resultat. Uppföljningsarbetet av produktivitet över tid och nyttjandet av sådan kunskap har förbättringspotential inom Trafikverket.

Huvudsyftet med detta notat har varit att med stöd av internationell litteratur identifiera analyser som skulle kunna genomföras också i Sverige. Ett antal exempel på sådana analyser har också getts.

Genomgången visar att det fortfarande återstår ett betydande arbete för att kunna genomföra kvantitativa analyser utan en omfattande manuell bearbetning. En sådan arbetsinsats behöver emellertid inte vara omfattande eller svår. Den primära kvarstående uppgiften är att skapa kopplingar mellan de olika databaser som redan existerar samt att säkerställa att dokument frångenomförandeprocessen existerar i digital form och sparas.

Ett sådant arbete kommer möjliggöra flera analyser av intresse för såväl Trafikverket som för det internationella forskarsamhället. I avsaknad av ett sådant arbete kommer Trafikverket inte heller i framtiden att kunna redovisa produktivitetsutvecklingen i verksamheten på ett transparent sätt. Därmed inte heller att identifiera lyckade exempel på genomförandet av projekt för att sprida informationen och därmed uppnå det av regeringen uppställda målet.

 

Abstract [en]

The Swedish Transport Administration prioritize planning future projects. This forward-looking perspective is beneficial, but it could gain a lot by incorporating a feedback loop from earlier experience within the organization. Ex post data processing, auditing and project evaluation is labor intensive and often downplayed in organizations. However, productivity follow-ups and the use of that knowledge has potential in the administration.

The purpose of this memo is to describe international quantitative studies on productivity related to issues of interest for The Swedish Transport Administration. Suggested applications can be applied in the Swedish context, but only if appropriate data is collected.

The review shows that significant work remains to be done in order to carry out quantitative analyzes without extensive manual processing. However, such work does not have to be extensive or difficult. The primary task is to create links between the various databases that already exist and to ensure that documents from the projects exist in digital form and are saved.

Such work will enable several analyzes of interest to both The Swedish Transport Administration and the international research community. In the absence of this data, it is not possible to report the productivity development over time to the taxpayers.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019
Series
VTI notat ; 20-2019
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-14802 (URN)
Available from: 2019-12-19 Created: 2019-12-19 Last updated: 2019-12-19Bibliographically approved
Nilsson, J.-E., Nyström, J. & Salomonsson, J. (2019). Kostnadsöverskridande i Trafikverkets entreprenadkontrakt. Linköping
Open this publication in new window or tab >>Kostnadsöverskridande i Trafikverkets entreprenadkontrakt
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Cost overruns in construction contracts tendered by the Swedish Transport Administration
Abstract [sv]

Trafikverket har regeringens uppdrag att verka för en ökad produktivitet i anläggningsbranschen. VTI bistår Trafikverket i detta arbete. I denna rapport redovisas de skillnader som finns mellan det pris som fastställs i ett entreprenadkontrakt mellan Trafikverket och det företag som fått i uppdrag att genomföra en verksamhet och slutkostnaden för uppdraget. 776 kontrakt som avser entreprenader inom både väg- och järnvägssektorn och såväl investeringar som underhållsåtgärder och som kostar mer än 10 miljoner kronor, ingår i materialet.

Statistiska tester visar bland annat att risken för kostnadsöverskridanden är mycket stor och något högre för järnvägskontrakt (94 procents sannolikhet) än för vägkontrakt (86 procent). Slutkostnaden för vägkontrakt överskrider kontraktssumman med 20 procent vilket är signifikant lägre än för järnvägskontrakt där slutkostnaden i genomsnitt är 32 procent högre.

Abstract [en]

The Government has instructed the Swedish Transport Administration (Trafikverket) to promote productivity in the construction industry. VTI assists Trafikverket in this work. In this report, the differences that exist between the price set in the contract between Trafikverket and the construction company that has been commissioned to implement an activity and the final cost of the assignment are reported. 776 contracts relating to contracts in both the road and rail sectors and that comprises both investments and maintenance measures and which cost more than SEK 10 million are included in the material.

Statistical tests show, among other things, that the risk of cost overruns is very large, and slightly higher for railway contract (94 per cent probability) than for road contracts (86 per cent). The cost overrun for road contracts (1,20) is significantly lower than for rail contracts (1,32).

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: , 2019. p. 63
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1011
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13971 (URN)
Available from: 2019-06-05 Created: 2019-06-05 Last updated: 2019-06-05Bibliographically approved
Andersson, H., Hultkrantz, L., Lindberg, G. & Nilsson, J.-E. (2018). Economic Analysis and Investment Priorities in Sweden's Transport Sector. Journal of Benefit-Cost Analysis, 9(1), 120-146
Open this publication in new window or tab >>Economic Analysis and Investment Priorities in Sweden's Transport Sector
2018 (English)In: Journal of Benefit-Cost Analysis, ISSN 2194-5888, E-ISSN 2152-2812, Vol. 9, no 1, p. 120-146Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Beginning as a planning tool within Sweden's national road administration some 50 years ago, benefit-cost analysis (BCA) has come to be a pillar of the national transport policy because of subsequent strategic choices made by the national parliament. These choices made it necessary to widen the analysis of costs to include also externalities and a foregone conclusion was that efficient investment priorities should be made based on BCA. But no one asked whether the political decision makers or the BCA models were up to that task. This paper reviews the institutional framework and practice of BCA in Sweden for transport infrastructure investment, and considers design issues that have been and still are debated, such as whether the discount rate should include a risk term and how to account for the marginal cost of public funds. A main concern with BCA results is the underestimation of construction costs, making transport sector projects look better than they are. Several ex post analyses have established that a higher NPV ratio increases the probability of being included in the investment program proposal prepared by the agency. The requirement to let projects undergo BCA seems to make planners trim project proposals by trying to reduce investment costs without significantly reducing benefits. This relationship is weaker among profitable projects. Moreover, there is no correlation between rate of return and the probability of being included in the final program, which is established on political grounds.

Place, publisher, year, edition, pages
Cambridge University Press, 2018
Keywords
Cost benefit analysis, Transport infrastructure, Government (national), Decision process, Investment, Evaluation (assessment)
National Category
Economics
Research subject
00 Road: General works, surveys, comprehensive works, 02 Road: Economics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13047 (URN)10.1017/bca.2018.3 (DOI)000431405400006 ()
Available from: 2018-06-20 Created: 2018-06-20 Last updated: 2018-08-13Bibliographically approved
Nilsson, J.-E., Johansson, O., Nyström, J., Ridderstedt, I. & Wikström, D. (2018). Kostnadsanalyser av upphandlade kontrakt: två studier av investerings- och reinvesteringsprojekt. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Kostnadsanalyser av upphandlade kontrakt: två studier av investerings- och reinvesteringsprojekt
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Cost analysis of tendered contracts : two studies of infrastructure Investment and renewal projects
Abstract [sv]

I Trafikverkets uppdrag ingår att löpande förbättra verksamhetens produktivitet. Rapportens huvudsyfte är att lägga grund för att följa upp och vidareutveckla den verksamhet som genomförs. För detta ändamål redovisas resultaten av två studier. Den ena jämför kostnader i kontrakt med fakturerad slutkostnad medan den andra analyserar kostnaderna för upphandlade underhållsbeläggningar.

Avslutningsvis identifieras ett antal minimikrav som måste ställas på den information som krävs för att genomföra systematiska uppföljningar.

Abstract [en]

The Swedish Transport Agency’s mission includes continuously improving the productivity of operations. The main purpose of the report is to lay the groundwork for following up and further developing the activities carried out. For this purpose, the results of two studies are reported. The one compares costs in contract with invoiced final cost while the other analyses the cost of contracted maintenance costs.

Finally, several minimum requirements are identified that must be placed on the information required to carry out systematic follow-up.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 55
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 976
Keywords
Contract, Procurement, Cost, Economic efficiency, Maintenance, Surfacing
National Category
Economics and Business
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13147 (URN)
Available from: 2018-08-16 Created: 2018-07-09 Last updated: 2019-06-10Bibliographically approved
Nilsson, J.-E. & Odolinski, K. (2018). Marginalkostnader för reinvesteringar i järnvägsanläggningar: en delrapport inom SAMKOST 3. Stockholm: VTI
Open this publication in new window or tab >>Marginalkostnader för reinvesteringar i järnvägsanläggningar: en delrapport inom SAMKOST 3
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Reinvesteringar i järnvägsanläggningar påverkas av trafik och utgör därför en komponent i marginalkostnaden för nyttjandet av infrastrukturen. Tidigare studier har traditionellt fokuserat på reinvesteringskostnader i banöverbyggnad. I denna studie skattas separata marginalkostnader för reinvesteringar i Bana (banöverbyggnad, banunderbyggnad, bangårdar), El, Signal, Tele och Övriga anläggningar. Trots att slitage av exempelvis signal- och teleanläggningar inte torde variera med trafik, finner vi statistiskt signifikanta samband mellan trafik och reinvesteringar i samtliga anläggningar. En förklaring är att trafikökningen innebär en ökad störningskostnad, även i frånvaron av ett trafikberoende slitage, och därmed att reinvesteringen tidigareläggs. Analysen visar även att de skattade effekterna främst kommer från jämförelser mellan bandelar, vilket innebär en risk att de (delvis) är korrelationer och inte kausala samband mellan trafik och reinvesteringar. När marginalkostnaderna för anläggningsgrupperna läggs samman hamnar de på 0,0141 kr per bruttotonkilometer och 4,4520 kr per tågkilometer.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: VTI, 2018. p. 50
Series
CTS Working Paper ; 2018:22
National Category
Economics Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13714 (URN)
Available from: 2019-04-30 Created: 2019-04-30 Last updated: 2019-04-30Bibliographically approved
Nilsson, J.-E. & Haraldsson, M. (2018). Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader: SAMKOST 3. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader: SAMKOST 3
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The economic costs for using Sweden’s infrastructure : SAMKOST 3
Abstract [sv]

Med start 2013 har VTI i tre regeringsuppdrag haft till uppgift att förbättra kunskapen om trafikens samhällsekonomiska kostnader. SAMKOST 3 har omfattat alla trafikslag, men fokus har legat på sjö- och luftfart. Huvudsyftet för analysen är att förbättra kunskapen om trafikens externa kostnader dvs. kostnader för olyckor, trängsel, buller, luftföroreningar och klimatpåverkan. Denna slutrapport sammanfattar resultaten av de delrapporter som tagits fram för att tillgodose syftet. En viktig del av analysen har handlat om en fördjupad diskussion kring den roll som koldioxidskatten på drivmedel har för att begränsa utsläppen från användning av fossila bränslen.

Abstract [en]

Starting in 2013, VTI has been tasked with three government missions to improve knowledge about the traffic's socioeconomic costs. SAMKOST 3 has covered all modes of transport, but focus has been on maritime transport and aviation. The main purpose of the analysis is to improve the knowledge about the external costs of the traffic i.e. costs of accidents, congestion, noise, air pollution and climate impact. This final report summarizes the results of the sub-reports that have been prepared to meet the purpose. An important part of the analysis has been an in-depth discussion of the role of Sweden’s carbon dioxide tax on fuels to limit emissions.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 102
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 989
Keywords
Social cost, Cost, Tax, External effect, Calculation, Noise, Emission, Air transport, Maritime transport, Road transport, Rail bound transport
National Category
Economics
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning; J00 Railway: General works, surveys, comprehensive works, J13 Railway: Economics; SAB, Prc Ships and shipping; SAB, Prd Aircrafts, air transport and airports
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13359 (URN)
Available from: 2018-11-01 Created: 2018-11-01 Last updated: 2019-06-04Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5814-917X

Search in DiVA

Show all publications