Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 39) Show all publications
Berglund, S. & Kristoffersson, I. (2020). Anslutningsresor: en deskriptiv analys. Stockholm: VTI
Open this publication in new window or tab >>Anslutningsresor: en deskriptiv analys
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här rapporten är en del i ett forskningsprojekt där vi studerar det svenska anslutningsresandet. Här beskrivs anslutningsresor med data från svenska nationella resvaneundersökningen. Ungefär 35 procent av alla långväga (mer än 10 mil) resor sker med ett färdmedel som förutsätter en resa till en station eller flygplats. De flesta långväga resor har en mycket enkel struktur med korta anslutningsresor till huvudfärdmedlet. Det är ovanligt med fler färdmedel under en resa förutom huvudfärdmedel, anslutande och avslutande färdmedel. Anslutningsfärdmedel och huvudfärdmedel är enkelt identifierbara i data. Det råder också en stor symmetri mellan utresa och återresa avseende både huvudfärdmedel och färdmedel för anslutningsresa. För flygresor utgör anslutningsresan ofta under 10 % av resans totala längd men 30% till över 50 % av reseuppoffringen. Anslutningsresan utgör således en signifikant del av den totala reseuppoffringen både i tid och pengar för flyg medan restiden och biljettkostnaden för tåg är en mer komplett beskrivning av hela resan. Resor med tåg startar och slutar ofta i stadsmiljö med närhet till många målpunkter och relativt stort utbud av kollektivtrafik. Det råder därmed en asymmetri i beskrivningen av reseuppoffringen mellan flyg och tåg när man inte tar hänsyn till anslutningsresan.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: VTI, 2020. p. 30
Series
CTS Working Paper ; 2020:3
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-15155 (URN)
Available from: 2020-03-23 Created: 2020-03-23 Last updated: 2020-03-23Bibliographically approved
Liu, C., Tapani, A., Kristoffersson, I., Rydergren, C. & Jonsson, D. (2020). Development of a large-scale transport model with focus on cycling. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 134, 164-183
Open this publication in new window or tab >>Development of a large-scale transport model with focus on cycling
Show others...
2020 (English)In: Transportation Research Part A: Policy and Practice, ISSN 0965-8564, E-ISSN 1879-2375, Vol. 134, p. 164-183Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study presents a transport model to better model cycling demand. The model improves modelling of cycling in several ways compared to a conventional transport model. First, it uses a detailed bicycle network containing information about existing bicycle infrastructure. Second, generalised cost measures based on different bicycle route choice models are calculated and compared to evaluate how to best represent the impact of bicycle infrastructure in the model. Third, the model utilizes a refined zone system with smaller zones of size 250 m × 250 m. Using these smaller zones, more short-distance tours are included in the model, and these are predominantly walking and cycling trips. Fourth, the model considers cycling also as an access mode choice to public transport. Therefore, the model treats cycling and public transport as both competing and complementary modes. Results show that the model captures detailed individual heterogeneity in cycling demand for different trip purposes. Impacts of bicycle infrastructure, land use characteristics and individual/household socio-demographics are investigated. Detailed individual level travel time and generalised cost are derived for cyclists of different socio-demographics. The result highlights the importance of choosing a good measure of generalised cost, given that different bicycle route choice models result in different effects of bicycle infrastructure. In future applications, the model can be used to evaluate proposed bicycle investments regarding their impact on link flow, bicycle route choice, modal shift and generation of completely new tours. The model can also be a powerful tool in a cost-benefit analysis of bicycle investments.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2020
Keywords
Transport network, Bicycle, Mathematical model, Cycling infrastructure, Route (itinerary), Choice, Modal choice, Journey purpose, Land use, Journey time, Cost
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 113 Road: Cycling, walking and moped transport
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-15082 (URN)10.1016/j.tra.2020.02.010 (DOI)2-s2.0-85079644007 (Scopus ID)
Available from: 2020-03-09 Created: 2020-03-09 Last updated: 2020-04-29Bibliographically approved
Pernestål, A. & Kristoffersson, I. (2019). Effects of driverless vehicles: Comparing simulations to get a broader picture. European Journal of Transport and Infrastructure Research, 19(1), 1-23
Open this publication in new window or tab >>Effects of driverless vehicles: Comparing simulations to get a broader picture
2019 (English)In: European Journal of Transport and Infrastructure Research, ISSN 1567-7133, E-ISSN 1567-7141, Vol. 19, no 1, p. 1-23Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Driverless vehicles have the potential to significantly affect the transport system, society, and environment. However, there are still many unanswered questions regarding what the development will look like, and there are several contradictory forces. This paper addresses the effects of driverless vehicles by combining the results from 26 simulation studies. Each simulation study focuses on a particular case, e.g. a certain mobility concept or geographical region. By combining and analysing the results from the 26 simulation studies, an overall picture of the effects of driverless vehicles is presented. In the paper, the following perspectives are considered: what types of application of driverless vehicles have been studied in literature; what effects these simulation studies predict; and what research gaps still exist related to the effects of driverless vehicles. The analysis shows that it is primarily driverless taxi applications in urban areas that have been studied. Some parameters, such as trip cost and waiting time, show small variations between the simulation studies. Other parameters, such as vehicle kilometres travelled (VKT), show larger variations and depend heavily on the assumptions concerning value of time and level of sharing. To increase the understanding of system level effects of driverless vehicles, simulations of more complex applications and aspects such as land use, congestion and energy consumption are considered.

Place, publisher, year, edition, pages
Delft: Delft University of Technology, 2019
Keywords
Autonomous driving, Simulation, Impact, Journey, Cost, Waiting time, Vehicle kilometer, Properties
National Category
Vehicle Engineering
Research subject
20 Road: Traffic engineering, 21 Road: Traffic measurement and traffic analysis; 10 Road: Transport, society, policy and planning, 11 Road: Personal transport
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13757 (URN)000464970700001 ()2-s2.0-85066426634 (Scopus ID)
Available from: 2019-05-17 Created: 2019-05-17 Last updated: 2020-04-21Bibliographically approved
Liu, C., Tapani, A., Kristoffersson, I., Rydergren, C. & Jonsson, D. (2019). En transportmodell med fokus på cykeltrafik: modellutveckling och scenarioanalyser. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>En transportmodell med fokus på cykeltrafik: modellutveckling och scenarioanalyser
Show others...
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
A transport model with focus on bicycle trips : model development and scenario analysis
Abstract [sv]

Ökad andel resor med hållbara färdmedel är en förutsättning för att kombinera fortsatt tillväxt med minskad resursförbrukning och miljöpåverkan. I många europeiska städer har cykel blivit ett alltmer populärt färdmedel under de senaste decennierna. Dagens storskaliga transportmodeller, som utgör viktiga verktyg för utvärderingar och samhällsekonomiska analyser, är dock oftast fokuserade på modellering av resor med bil eller kollektivtrafik. Den här rapporten presenterar en tur-baserad transportmodell med syfte att bättre modellera cykelresor. Nyheterna i denna modell är bland annat ett detaljerat cykelnät som innehåller mer än 200 000 länkar och att modellen nyttjar en mer detaljerad zonindelning. Jämfört med nuvarande verktyget för samhällsekonomisk analys av cykelåtgärder, GCkalk, beskriver modellen ett fullständigt utbud och efterfrågan för cykel på detaljerad geografisk nivå. Modellen har skattats på data från den senaste resvaneundersökningen i Stockholms län från 2015 och representerar därmed observerat resebeteende. Modellen beaktar även cykel som anslutningsfärdmedel till resor med kollektivtrafik. Därigenom behandlar modellen cykel- och kollektivtrafik både som konkurrerande och som komplementära färdmedel och modellen kan utvärdera effekten av en förbättring av cykelinfrastrukturen på både enbart cykelresande och på cykel som anslutningsfärdmedel till kollektivtrafikstationer. Modellen är validerad mot cykelräkningar i Stockholm stad från september och oktober 2015. Modellen har testats på sex scenarier valda från Stockholms stads investeringsplan. Resultaten visar att investeringarna har en begränsad effekt på överflyttning mellan färdmedel och en måttlig effekt på befintliga cyklisters ruttval, restid och generaliserad kostnad.

Abstract [en]

Encouraging the use of active travel modes such as walking and cycling is vital for ensuring a sustainable urban development. In many European metropolitan areas, cycling is becoming increasingly popular within the recent decades. On the other hand, large-scale transport models, which serve as the main tools for policy evaluation and cost-benefit analysis, are often designed for modelling motorised travel modes such as private car and public transport. This study presents a tourbased transport model to better model cycling demand and supply. First, it uses a detailed bicycle network containing more than 200,000 links, covering the whole Greater Stockholm Area. Second, the model utilizes a refined zoning system with totally 5 808 zones each of the size of 250 m×250 m covering the entire Greater Stockholm Area. Third, the model is estimated on the newest Stockholm travel survey 2015, and therefore the model can represent travel behaviour that is up-to-date. In addition to the improvements mentioned above, the model also considers cycling as an access travel mode to a trip by public transport. Therefore, the model treats cycling and public transport as both competing and complementary modes, and the model is capable of evaluating the impact of an improvement in bicycle infrastructure on cycling, as well as on cycling to public transport stations. The model is then validated against bicycle count data from the City of Stockholm. Six scenarios are tested according to the investment plan from the City of Stockholm. The results show that the investments have a limited effect on modal shift but a moderate effect on the existing cyclists' route choice, travel time and generalised cost.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 144
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1007
Keywords
Bicycle, Cycling, Journey, Forecast, Model (not math), Calculation
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 113 Road: Cycling, walking and moped transport
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13706 (URN)
Available from: 2019-04-18 Created: 2019-04-18 Last updated: 2020-01-17Bibliographically approved
Kristoffersson, I., Berglund, S. & Algers, S. (2019). Estimation of large-scale tour generation model taking travellers' daily tour pattern into account. Stockholm: VTI
Open this publication in new window or tab >>Estimation of large-scale tour generation model taking travellers' daily tour pattern into account
2019 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

Tour generation is conventionally modelled separately per tour purpose. Tours with different purposes are however not generated independently of each other in reality. For example, few travellers conduct more than three tours per day. In this paper, the conventional tour generation model is extended into estimation of a model that takes travellers’ daily tour pattern into account. Results show that access to car and drivers’ licence, having a job and presence of children in the household increase the probability of making many tours in one day. Furthermore, results show that accessibility is an important factor for generation of non-mandatory tours, that weekend and holiday season are important determinants of when tour purposes are generated, that high income increases the probability of conducting business tours as well as tour patterns that include expensive activities and that high income reduces the probability of conducting cheap activities such as visiting friends and family.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: VTI, 2019. p. 26
Series
CTS Working Paper ; 2019:3
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-14364 (URN)
Available from: 2019-11-21 Created: 2019-11-21 Last updated: 2020-01-17Bibliographically approved
Kristoffersson, I. (2019). Indikatorer för ökad punktlighet på järnväg: slutrapport inom projektet Nypunkt. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Indikatorer för ökad punktlighet på järnväg: slutrapport inom projektet Nypunkt
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Indicators for improved railway punctuality
Abstract [sv]

Punktlighet är en mycket viktig fråga för järnvägen för att öka passagerares och transportköpares nöjdhet och för att järnvägen ska vara ett konkurrenskraftigt färdmedel i förhållande till andra transportsätt. Att uppnå hög punktlighet är emellertid en komplex uppgift som innefattar samarbete mellan olika organisationer så som infrastrukturförvaltare och tågoperatörer. Ett sådant samarbete har byggts upp i Sverige och kallas TTT (Tillsammans för tåg i tid). TTT har delat upp arbetet för ökad punktlighet i åtta så kallade effektområden: Infrastruktur, Fordon, Obehöriga i spår, Trafik- och resursplanering, Operativ trafikering, Banarbete, Avgångstid och noder, och Från utland. I denna rapport genomförs en analys av arbetet i TTT vilken identifierar synergier mellan effektområdena samt rapporterar om aktuell status för punktlighetsarbetet inom varje effektområde. Vidare har tolv huvudindikatorer för förbättrad järnvägspunktlighet valts ut i denna rapport. Syftet med dessa indikatorer är att hjälpa TTT att analysera och förbättra punktlighetsarbetet. De utvalda indikatorerna täcker både de viktigaste frågorna från effektområdena och aspekter av särskild vikt för resenärer, såsom mycket långa förseningar och inställda tåg.

Abstract [en]

Punctuality is a very important issue for the railway in order to increase passenger and transport buyer satisfaction and be competitive in relation to other modes of transport. To obtain punctuality is however a complex task which includes cooperation between different organisations such as infrastructure managers and train operators. Such a cooperation exists in Sweden and is called TTT (Together for Trains on Time). TTT has divided the work concerning increased railway punctuality in Sweden into eight so called effect areas: Infrastructure, Vehicle, Trespassing, Traffic and resource planning, Traffic management, Trackwork, Departure time and nodes and From abroad. In this report, an analysis of the work in TTT is conducted which identifies synergies in-between the effect areas and reports on current status for the punctuality work in each effect area. Furthermore, twelve main indicators for improved railway punctuality are identified in this report. The purpose of these indicators is to assist TTT in monitoring the punctuality improvement work. The new indicators cover both the most important issues from the effect areas and aspects of special importance to travellers such as very long delays and cancelled trains.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 43
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1008
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13750 (URN)
Available from: 2019-05-07 Created: 2019-05-07 Last updated: 2020-01-17Bibliographically approved
Widell, J., Isberg, L., Guo, L., Bergström, S., Östlund, J., Sandin, M. & Kristoffersson, I. (2018). Bytesmotstånd och ruttval i kollektivtrafiken: En översyn av modeller för kollektivtrafikanalyser. Borlänge: Trafikverket
Open this publication in new window or tab >>Bytesmotstånd och ruttval i kollektivtrafiken: En översyn av modeller för kollektivtrafikanalyser
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten ökar kunskapen om hur ruttval hanteras i kollektivtrafikmodeller genom en litteraturstudie inklusive en jämförande studie av bytesmotståndets skattade storlek, genom expertintervjuer med forskare, konsulter och beställare av kollektivtrafikanalyser, samt genom ett stort antal modelltester där bytesmotståndets påverkan analyserats både för enskilda utpekade relationer och totalt för hela Stockholmsregionen.

I rapporten definieras bytesmotstånd som ”den uppoffring det innebär för en resenär att inte åka direkt till målpunkten med ett och samma kollektiva färdmedel”. En generell slutsats från litteraturstudien är att bytesmotståndet verkar vara större för byten buss-buss jämfört med tunnelbana-tunnelbana.

Även genomförda expertintervjuer visade på stor variation kring vad som behöver analyseras gällande bytesmotstånd i kollektivtrafiken. Enighet råder kring att kollektivtrafik är eftersatt jämfört med biltrafik när det gäller kalibrering och validering av nätutläggning. Flera av de intervjuade experterna ville gärna se bättre möjligheter till nodspecifika bytesmotstånd. 

Resultaten av modelltesterna visar hur nätutläggningsalgoritmerna för kollektivtrafik fungerar i praktiken tillsammans med olika nätkodning. När det gäller nätkodning i Emme är ett viktigt val huruvida hållplatser med olika kollektiva färdmedel kodas som en gemensam nod eller inte. Resultaten visar också att med dagens nät med isärkodade noder och användning av standard transit assignment-algoritmen i Emme kan små ändringar i kodning göra att alla resenärer istället väljer en annan rutt. Trots ovan nämnda allt-eller-inget beteende är dagens Sampers/Emme-modell förvånansvärt bra på att återskapa färdmedelsfördelning vid större bytespunkter i Stockholm. Resultaten visar mycket bra överensstämmelse generellt för tunnelbana, pendeltåg och lokaltåg, medan resultaten stämmer något sämre för buss. 

När liknande tester görs i Visum visar det sig att till skillnad från allt-eller-inget beteende i Emme så sprider Visum oftast resenärer på flera ruttval. Anledning till detta är att resenärer i Visum antas komma till hållplatser slumpmässigt då väntetid för en linje varierar mellan 0 och linjens turtäthet, i stället för en genomsnittlig väntetid som är hälften av turtätheten. Rutten med kortast genomsnittliga restid är inte snabbaste rutt för alla resenärer. Visum beräknar sannolikheten att väljas för alla attraktiva rutter. 

Place, publisher, year, edition, pages
Borlänge: Trafikverket, 2018. p. 120
Keywords
Public transport, Change (transp), Interchange (public transport), Itinerary, Passenger, Choice, Network (transport), Mathematical model
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 111 Road: Public transport
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13444 (URN)
Available from: 2018-12-11 Created: 2018-12-11 Last updated: 2020-01-17Bibliographically approved
Kristoffersson, I. (2018). Effekter av förarlösa fordon: Analys av simuleringar för att nå en helhetsbild. In: : . Paper presented at Nationell konferens i transportforskning 2018.
Open this publication in new window or tab >>Effekter av förarlösa fordon: Analys av simuleringar för att nå en helhetsbild
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
Autonomous vehicle, Impact study, Simulation
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 11 Road: Personal transport
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13443 (URN)
Conference
Nationell konferens i transportforskning 2018
Available from: 2018-12-11 Created: 2018-12-11 Last updated: 2020-01-17Bibliographically approved
Kristoffersson, I. (2018). Framtidsscenarier för självkörande fordon: person och gods. In: : . Paper presented at Transportforum 2018.
Open this publication in new window or tab >>Framtidsscenarier för självkörande fordon: person och gods
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
Autonomous vehicle, Forecast
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13977 (URN)
Conference
Transportforum 2018
Available from: 2019-06-25 Created: 2019-06-25 Last updated: 2020-01-17Bibliographically approved
Kristoffersson, I., Daly, A. & Algers, S. (2018). Modelling the attraction of travel to shopping destinations in large-scale modelling. Transport Policy, 68, 52-62
Open this publication in new window or tab >>Modelling the attraction of travel to shopping destinations in large-scale modelling
2018 (English)In: Transport Policy, ISSN 0967-070X, E-ISSN 1879-310X, Vol. 68, p. 52-62Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Development of major shopping centres continues even though online shopping is increasing. This has implications for mode and destination choice for shopping travel and therefore also for sustainability, which need to be considered in planning policy. In this paper, we estimate models for shopping travel using an unusually rich data set of shopping attractions. We find that shopping travel is best represented in three separate models: consumables in short and long activity segments and durables. In all of these models, we show that representing nearby attractions outside the destination zone adds to the measured attraction. For long activity consumables and for durables, the addition of secondary attractions within 2 km of the main destination gives the best models. For short activity consumables, both 2 km and 5 km add to the model, but 5 km is slightly better. Furthermore, we find significant within-zone correlation in the consumables models but are unable to find significant between-zone correlation, indicating that zone boundaries have some behavioural meaning for shopping travellers, but larger areas are not viewed in this way. Shopping attractions with a specifically Swedish impact, Systembolaget (official alcohol outlet in Sweden) and IKEA, proved to be important in all the models. These attractors work better as part of the size than as part of the utility, indicating that they appear to be separate attractors of trips, rather than as adding to the utility of other attractors. The models are also applied in two policy scenario analyses in which the impacts of new IKEA establishments and availability of Systembolaget in all zones on destination and mode choice are assessed.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier Ltd, 2018
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13088 (URN)10.1016/j.tranpol.2018.04.013 (DOI)000435623500006 ()2-s2.0-85046016907 (Scopus ID)
Available from: 2018-07-24 Created: 2018-07-24 Last updated: 2020-01-17Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3738-9318

Search in DiVA

Show all publications