Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 70) Show all publications
Sjögren, L. (2020). Metodbeskrivning för handdragen friktionsmätare: bestämning av friktion med en dynamisk mätmetod på cykel- och gångvägar samt vägmarkeringsytor. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Metodbeskrivning för handdragen friktionsmätare: bestämning av friktion med en dynamisk mätmetod på cykel- och gångvägar samt vägmarkeringsytor
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Specification and operations manual for dynamic slow speed friction meters : determination of friction with a slow speed dynamic measurement method on cycle and pedestrian paths and road marking surfaces
Abstract [sv]

HFT (handdragen friktionstestare) är ett instrument som mäter och beräknar friktionen när ett bromsat mäthjul skjuts för hand, framåt längs objektet. Principen kallas skiddometerprincipen och finns närmare beskriven i Trafikverket (2015). Mäthjulet ska vara ett luftfyllt mätdäck med en specifik slitbana monterad. Bredden på mätdäckets kontaktyta ska vara ca 35 mm. Andra däck kan vara tillämpliga om de kan visas likvärdiga i jämförande tester. Ett exempel på en HFT är PFT (portabel friktionstestare) som är utvecklad på VTI. PFT har använts under flera år på vägytor, cykelbanor, gångbanor och andra arbetsytor. HFT kan vara ett lämpligt instrument att användas där mäthastigheten inte kan vara hög eller vid svåråtkomliga ytor där traditionella friktionsmätare, som mäter i hög fart inte kan användas.

Abstract [en]

HFT (hand drawn friction tester) is an instrument that measures / calculates friction when a braked measuring wheel is pushed by hand, forward along the object. The principle is called the skiddometer principle and is further described in the Swedish Transport Administration (2015). The measuring wheel should be an air-filled measuring tire with a specific tread mounted. The width of the contact surface of the measuring deck should be approximately 35 mm. Other tires may be applicable if they can be shown to be equivalent in comparative tests. An example of an HFT is the PFT (Portable Friction Tester) developed at VTI, which has been used for several years on road surfaces, bicycle lanes, walkways and other workspaces. HFT can be a suitable instrument to use where the measurement speed cannot be high or at difficult to access areas where traditional high-speed friction meters cannot be used.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2020. p. 25
Series
VTI notat ; 26-2019
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-15036 (URN)
Available from: 2020-03-06 Created: 2020-03-06 Last updated: 2020-03-06Bibliographically approved
Sjögren, L. (2018). Friction requirements on roads, paths and cycleways in summer road condition in Sweden: a pilot study. In: : . Paper presented at 18th International Conference Road Safety on Five Continents (RS5C 2018), Jeju Island, South Korea, May 16-18, 2018. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Friction requirements on roads, paths and cycleways in summer road condition in Sweden: a pilot study
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

The Swedish Transport Agency is working to achieve good accessibility, high quality, secure andenvironmentally aware rail, air, sea and road transport. They have overall responsibility for drawing upregulations. Recently they commissioned VTI to review and give recommendations on friction/skidresistance measurements in Sweden (dry road condition). Up to now, no common rules for frictiontesting exist for all roads and paths. The present rules only applies to governmental owned andmaintained road. The new challenge is to include urban roads, cycleways and walking paths as well. Wehave studied used methods and rules, mainly in the Nordic countries and especially looked atmotivations of requirements, measured friction levels and the desired thresholds. Finally, after analysisof the review results we have recommended methods and assessed risks of the suggestions. The reviewhave resulted in a set of recommendations such as what measurement methods to use, practical thresholdtriggers but also what needs to be further investigated. This paper will present the results from thereview.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018
Research subject
X RSXC
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12966 (URN)
Conference
18th International Conference Road Safety on Five Continents (RS5C 2018), Jeju Island, South Korea, May 16-18, 2018
Available from: 2018-05-16 Created: 2018-05-09 Last updated: 2018-05-25Bibliographically approved
Lundberg, T., Andrén, P., Wahlman, T., Eriksson, O., Sjögren, L. & Ekdahl, P. (2018). New technology for road surface measurement: transverse profile and rut depth. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>New technology for road surface measurement: transverse profile and rut depth
Show others...
2018 (English)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Ny teknik för vägytemätning : tvärprofil och spårdjup
Abstract [en]

The condition of the national coated road network is measured annually in Sweden and Finland. The measuring technology has been unchanged over a long period of time, which has its benefits. As the measurements are performed using the same technology, trends and measurement series are retained without any disruption. In addition, the technology currently used is reliable and can be procured at a price level that has fallen rather than risen over the years. The principal area of use for condition measurement is to provide maintenance work with an objective basis for the planning of surfacing, but when it is found that current objective condition data can only explain between 40 and 75 percent (depending on class of traffic) of the action actually taken on the road network, consideration must be given to whether new condition data need to be added. The information that is lacking is thought to be information on surface damage and cracks. This requires new measuring technology.

If new technology will be adopted, for the collection of condition data, the dependability of the basic measured quantities must be ensured before new options and measured quantities are examined. This study is therefore focused only on transverse-profile measurement and measures of unevenness in the transverse direction (rut depth and ridge height).

The study has examined two of the leading new technologies that operate with scanning lasers, LCMS from Pavemetrics and PPF from Fraunhofer. The outcome of the study shows that the technology is good, and that accuracy and repeatability are comparable to the present-day point-laser systems. It is also deemed possible to retain criteria and requirements for the procurement of measurement services when the new technology is used.

Abstract [sv]

I Sverige och Finland mäts tillståndet på det statliga belagda vägnätet årligen. Mättekniken har varit densamma under en lång tid vilket har sina fördelar. I och med att mätningarna utförs med samma mätteknik bibehålls trender och mätserier utan störningar. Den nuvarande tekniken är dessutom driftsäker och kan handlas upp till en prisnivå som genom åren snarare sjunkit än ökat. Det huvudsakliga användningsområdet för tillståndsmätningen är att förse underhållsverksamheten med ett objektivt underlag för beläggningsplaneringen, men när det visar sig att nuvarande objektiva tillståndsdata endast kan förklara mellan 40 och 75 procent (beroende av trafikklass) av de åtgärder som verkligen görs på vägnätet, måste det övervägas om denna ska kompletteras med nya tillståndsdata. Den information som saknas tros vara information om ytskador och sprickor. Detta kräver ny mätteknik.

Om ny teknik ska börja anammas, för insamling av tillståndsdata, måste först de grundläggande mätstorheternas tillförlitlighet säkerställas, innan nya möjligheter och mätstorheter undersöks. Denna studie är därför endast inriktad på tvärprofilmätning och mått för ojämnhet i tvärled (spårdjup och spårrygg).

I studien har två av de ledande nya teknikerna som arbetar med skannande laser undersökts, LCMS från Pavemetrics och PPS från Fraunhofer. Resultatet av studien visar att tekniken är bra, noggrannhet och repeterbarhet går att jämföra med de nuvarande punktlasersystemen. Kriterier och krav för upphandling av mättjänster där den nya tekniken används bedöms också kunna bibehållas.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 138
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 961A
Keywords
Surfacing, Condition survey, Measurement, Method, Transverse profile, Rut, Laser, Calculation, Specifications, Finland, Sweden
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing; 70 Road: Maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12806 (URN)
Note

English translation of VTI rapport 961 "Ny teknik för vägytemätning: tvärprofil och spårdjup"

Available from: 2018-03-21 Created: 2018-03-21 Last updated: 2019-05-27Bibliographically approved
Lundberg, T., Andrén, P., Wahlman, T., Eriksson, O., Sjögren, L. & Ekdahl, P. (2018). Ny teknik för vägytemätning: tvärprofil och spårdjup. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Ny teknik för vägytemätning: tvärprofil och spårdjup
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
New technology for road surface measurement : transverse profile and rut depth
Abstract [sv]

I Sverige och Finland mäts tillståndet på det statliga belagda vägnätet årligen. Mättekniken har varit densamma under en lång tid vilket har sina fördelar. I och med att mätningarna utförs med samma mätteknik bibehålls trender och mätserier utan störningar. Den nuvarande tekniken är dessutom driftsäker och kan handlas upp till en prisnivå som genom åren snarare sjunkit än ökat. Det huvudsakliga användningsområdet för tillståndsmätningen är att förse underhållsverksamheten med ett objektivt underlag för beläggningsplaneringen, men när det visar sig att nuvarande objektiva tillståndsdata endast kan förklara mellan 40 och 75 procent (beroende av trafikklass) av de åtgärder som verkligen görs på vägnätet, måste det övervägas om denna ska kompletteras med nya tillståndsdata. Den information som saknas tros vara information om ytskador och sprickor. Detta kräver ny mätteknik.

Om ny teknik ska börja anammas, för insamling av tillståndsdata, måste först de grundläggande mätstorheternas tillförlitlighet säkerställas, innan nya möjligheter och mätstorheter undersöks. Denna studie är därför endast inriktad på tvärprofilmätning och mått för ojämnhet i tvärled (spårdjup och spårrygg).

I studien har två av de ledande nya teknikerna som arbetar med skannande laser undersökts, LCMS från Pavemetrics och PPS från Fraunhofer. Resultatet av studien visar att tekniken är bra, noggrannhet och repeterbarhet går att jämföra med de nuvarande punktlasersystemen. Kriterier och krav för upphandling av mättjänster där den nya tekniken används bedöms också kunna bibehållas.

Abstract [en]

The condition of the national coated road network is measured annually in Sweden and Finland. The measuring technology has been unchanged over a long period of time, which has its benefits. As the measurements are performed using the same technology, trends and measurement series are retained without any disruption. In addition, the technology currently used is reliable and can be procured at a price level that has fallen rather than risen over the years. The principal area of use for condition measurement is to provide maintenance work with an objective basis for the planning of surfacing, but when it is found that current objective condition data can only explain between 40 and 75 percent (depending on class of traffic) of the action actually taken on the road network, consideration must be given to whether new condition data need to be added. The information that is lacking is thought to be information on surface damage and cracks. This requires new measuring technology.

If new technology will be adopted, for the collection of condition data, the dependability of the basic measured quantities must be ensured before new options and measured quantities are examined. This study is therefore focused only on transverse-profile measurement and measures of unevenness in the transverse direction (rut depth and ridge height).

The study has examined two of the leading new technologies that operate with scanning lasers, LCMS from Pavemetrics and PPF from Fraunhofer. The outcome of the study shows that the technology is good, and that accuracy and repeatability are comparable to the present-day point-laser systems. It is also deemed possible to retain criteria and requirements for the procurement of measurement services when the new technology is used

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 136
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 961
Keywords
Surfacing, Rut, Transverse profile, Measurement, Method, Apparatus (measuring), Laser, Sensor, Condition survey, Specifications, Finland, Sweden
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12788 (URN)
Available from: 2018-02-21 Created: 2018-02-21 Last updated: 2019-05-27Bibliographically approved
Sjögren, L. & Kim, Y. (2018). Safety, friction and monitoring to fit under infrastructure. In: : . Paper presented at 18th International Conference Road Safety on Five Continents (RS5C 2018), Jeju Island, South Korea, May 16-18, 2018. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Safety, friction and monitoring to fit under infrastructure
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

This special session is organized in order to share the knowledge about the safety, friction, and monitoring to fit under infrastructure. While considering a big trend of the society such as aged-society, rapid change of climate, more populated city living, the safety of vehicle users, bicyclists and pedestrians is getting important. This special session has a focus on the relationship between the safety service provided by infrastructure with related to the pavement for vehicular movement and walking and riding surface for the bicyclists and pedestrians. Through the special session, the organizers hope to share the international practice about this topic, and more safety and sustainable infrastructure can be reached.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018
Research subject
X RSXC
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13010 (URN)
Conference
18th International Conference Road Safety on Five Continents (RS5C 2018), Jeju Island, South Korea, May 16-18, 2018
Available from: 2018-05-16 Created: 2018-05-15 Last updated: 2018-05-25Bibliographically approved
Lundberg, T., Sjögren, L., Andrén, P., Thorsenius, J. & Lindström, F. (2017). Trafikverkets upphandling av vägytemättjänsten för vägnät 2014 för perioden 2015–2018 (2019): vägnätsmätning med mätbil. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Trafikverkets upphandling av vägytemättjänsten för vägnät 2014 för perioden 2015–2018 (2019): vägnätsmätning med mätbil
Show others...
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Swedish Transport Administration’s procurement of road surface measurement services for road network in 2014 for the period of 2015–2018 (2019) : road network measurement with survey vehicle
Abstract [sv]

Trafikverket följer årligen upp tillståndet på det statliga belagda vägnätet med mätbil. Det är en verksamhet som fortfarande i grunden har samma tekniska lösning som vid starten 1986. Under åren har dock antalet mätstorheter ökat, mätkvaliteten förbättrats och metoderna förfinats. Syftet med mätningarna är, förutom att följa det övergripande tillståndet på vägnätet, att få ett underlag för beläggningsplanering och val av åtgärdsobjekt. Vi kan se tillståndsmätningen som en första skanning att välja åtgärdskandidater vilka ofta kompletteras av, och slutligen väljs ut med kunskap hos Trafikverkets projektledare. Trafikverket vill i förlängningen kunna beskriva tillståndet från vägytemätningen ännu mer tillförlitligt för att projektledarnas val ska underlättas och bli än mer objektivt underbyggt.

Med tekniskt stöd av VTI upphandlas mättjänsten av Trafikverket. Upphandlingen av vägytemättjänsten för perioden 2015 till 2018 (plus optionsår 2019) genomfördes som en selektiv upphandling där sex deltagande företag (leverantörer) bjöds in till upphandlingen. Tre av företagen valde att delta i de tekniska testerna och därmed fullfölja upphandlingen. De tekniska testerna går ut på att undersöka leverantörernas förmåga att under produktionsliknande förhållanden utföra mätningar enligt i förväg beskrivna förhållanden och uppställda kravgränser. Denna rapport sammanfattar utfallet av de tekniska testerna.

Abstract [en]

The Swedish Transport Administration (Trafikverket) annually monitors the condition of the national road network with survey vehicles. This is an operation that is, in principle, still carried out using the same technical basis as in 1986. During this time, however, measurement quantities have increased, measurement quality has improved, and measurement methods have been refined. In addition to monitoring the road network condition, the purpose of measurement surveys is to provide an information base that can be used to support investment decisions and maintenance planning. Condition measurement data can be used at an initial stage to identify potential maintenance candidates. Further investigations, carried out by project leaders, can then be used to determine which of the candidates are selected for maintenance action. The Swedish Transport Administration would ultimately like to be able to describe road conditions derived from surface measurement surveys even more accurately. This would allow project leaders to make more objective maintenance action decisions.

With technical support from the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), the Swedish Road Administration carries out the procurement of road surface measurement survey services. Road surface measurement services, for the period 2015 to 2018 (plus option year 2019), were obtained through a selective procurement process. Out of six suppliers who were invited to participate, three accepted the invitation to take part in the technical tests. The purpose of the tests is to examine the supplier’s ability to perform during simulated production conditions and be able to carry out the measurement surveys in accordance with pre-described conditions and specified limits. This report summarizes the results of the technical tests.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 137
Series
VTI notat ; 15-2017
Keywords
Surfacing, Condition survey, Measurement, Evenness, Rut, Surface texture, Quality assurance, Method, Longitudinal profile, Transverse profile, Procurement
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-11772 (URN)
Available from: 2017-04-19 Created: 2017-04-19 Last updated: 2019-05-14Bibliographically approved
Sjögren, L. (2016). Data quality management related to road infrastructure condition and safety. In: : . Paper presented at 17th International Conference Road Safety On Five Continents (RS5C 2016), Rio de Janeiro, Brazil, 17-19 May 2016.. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Data quality management related to road infrastructure condition and safety
2016 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

When doing safety and accident studies related to road surface characteristics the quality of the used data are of extreme importance. The definition, the techniques and strategy of collection of both condition as accident data can differ a lot between and within countries. An example of such confusion is the data considering pavement friction and skid resistance. In Europe currently more than 15 measuring devices for skid resistance are covered in the CEN standards. The availability of enough friction is the most essential road characteristic for safety issues. Other examples is the use of expressions of road condition such as rut depth. No standard exist and different calculations are used implying that they need careful consideration before exchange of accident analysis results are done. Most road surface indicators are developed for indication of road wear, not accident analysis. The Road Administration in Sweden have paid attention to this and made a number of actions to improve the quality of data. There are many quality aspects on data and data collection such as reliability, robustness, suitability for the purpose (relevant), performance, safe to collect, easy to maintain and costs. This presentation will present some actions and quality improvements for data and data collection that has been done in Sweden.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2016
Keywords
Surface texture, Data acquisition, Coefficient of friction, Standardization, Quality assurance
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
X RSXC; 30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-10582 (URN)
Conference
17th International Conference Road Safety On Five Continents (RS5C 2016), Rio de Janeiro, Brazil, 17-19 May 2016.
Available from: 2016-05-09 Created: 2016-05-09 Last updated: 2017-09-13Bibliographically approved
Wright, A. E., Benbow, E., Spielhofer, R., Sjögren, L., Hildebrand, G., Kokot, D., . . . Rabe, R. (2016). Hi-SPEQ: Developing the Technical and Quality Requirements for High-speed Condition Surveys of Road Networks. In: Transportation Research Procedia: . Paper presented at 6th European Transport Research Conference (TRA2016) - Moving Forward Innovative Solutions for Tomorrow's Mobility PGE Narodowy, Warsaw, Poland - 18-21 April 2016 (pp. 2956-2965). , 14
Open this publication in new window or tab >>Hi-SPEQ: Developing the Technical and Quality Requirements for High-speed Condition Surveys of Road Networks
Show others...
2016 (English)In: Transportation Research Procedia, 2016, Vol. 14, p. 2956-2965Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

High speed surveys have become a key source of information to support condition assessment and management of pavement assets. These surveys can be applied network wide to obtain data on the surface condition and structural robustness of the pavement. However, these advances bring challenges to road administrations in determining the most appropriate survey to specify for their networks, in selecting the equipment, and in ensuring that the condition parameters delivered will be suitable to support asset management decisions. Although standards have been developed for some of the measurements provided by high speed systems, the focus tends to be highly technical, often not considering the wide ranging needs of routine network level implementation.

The HiSPEQ project has the objective of developing guidance and advice to help road administrations to understand high speed road survey equipment, and to help them in specifying the survey requirements, quality regimes and processing procedures. The project has considered high speed survey data that can be used to assess pavement structural robustness. It has investigated the measurement of pavement shape, visual condition, deflection and structure. Via review of current specifications both within and outside the EU, and direct consultation with practitioners and administrations, the project has proposed a set of core requirements for high-speed surveys of pavement surface and structural condition.

Keywords
Measurement, Road network, High speed, Apparatus (measuring), Recommendations
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 32 Road: Pavement design; 30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-11001 (URN)10.1016/j.trpro.2016.05.417 (DOI)2-s2.0-84991609050 (Scopus ID)
Conference
6th European Transport Research Conference (TRA2016) - Moving Forward Innovative Solutions for Tomorrow's Mobility PGE Narodowy, Warsaw, Poland - 18-21 April 2016
Available from: 2016-11-15 Created: 2016-11-03 Last updated: 2017-02-22Bibliographically approved
Sjögren, L. (2015). History of Road Profile Measurements and Current Standards in Road Surface Characteristics. In: : . Paper presented at European Road Profile User´s Group (ERPUG) Forum 2015 Budapest, Hungary 14-16 October.
Open this publication in new window or tab >>History of Road Profile Measurements and Current Standards in Road Surface Characteristics
2015 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other (popular science, discussion, etc.))
Keywords
Profilometer, Surface texture, Measurement
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-8241 (URN)
Conference
European Road Profile User´s Group (ERPUG) Forum 2015 Budapest, Hungary 14-16 October
Available from: 2015-11-27 Created: 2015-11-27 Last updated: 2017-02-22Bibliographically approved
Sjögren, L. (2015). Kvalitet hos vägytedata. In: Transportforum 2015: . Paper presented at Transportforum 2015.
Open this publication in new window or tab >>Kvalitet hos vägytedata
2015 (Swedish)In: Transportforum 2015, 2015Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Keywords
Surfacing, Evenness, Cracking, Transverse profile
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-8244 (URN)
Conference
Transportforum 2015
Available from: 2015-11-27 Created: 2015-11-27 Last updated: 2017-02-22Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2397-0769

Search in DiVA

Show all publications