Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 26) Show all publications
Gundlegård, D. & Grumert, E. (2024). Clustering in Before-After Studies of ITS Measures. In: 2023 IEEE 26th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC): . Paper presented at 26th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), Bilbao, Spain, September 24-28, 2023. (pp. 2671-2676). IEEE
Open this publication in new window or tab >>Clustering in Before-After Studies of ITS Measures
2024 (English)In: 2023 IEEE 26th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), IEEE, 2024, p. 2671-2676Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

Intelligent Transport System (ITS) measures are becoming more and more common on urban motorways. Different methods can be used to evaluate the effectiveness of the ITS measure, for example traffic simulation, cost-benefit analysis and before-after studies. A fundamental part of a before-after study is the choice of days for comparison of the before and after periods. Many previous before-after studies of ITS measures are based on simple methods for choosing comparable days, similar to the benchmark method used in this paper. For the chosen case study, a modified Variable Speed Limit (VSL) control strategy, we have used clustering to 1) quickly find similar days for evaluation, 2) identify type days with different characteristics and 3) identify deviating days that are non-representative for the before-after study. From the case study, it is clear that the choice of the days for evaluation are important and can generate different inference, and the clustering method provides promising results compared to the benchmark.

Place, publisher, year, edition, pages
IEEE, 2024
Series
IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems proceedings, ISSN 2153-0009, E-ISSN 2153-0017
Keywords
Measurement, Clustering methods, Roads, Benchmark testing, Traffic control, Safety, Intelligent transportation systems
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-20392 (URN)10.1109/ITSC57777.2023.10422340 (DOI)2-s2.0-85186523688 (Scopus ID)9798350399462 (ISBN)9798350399479 (ISBN)
Conference
26th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), Bilbao, Spain, September 24-28, 2023.
Available from: 2024-03-11 Created: 2024-03-11 Last updated: 2024-03-15Bibliographically approved
Grumert, E. & Nygårdhs, S. (2024). Trafiksäkerhet vid vägarbete: läsavstånd och efterlevnad av skylten Körfält upphör med lysande VMS i jämförelse med reflexfolie. In: Fredrik Hellman; Mattias Haraldsson (Ed.), Sammanställning av referat från Transportforum 2024: . Paper presented at Transportforum, Linköping, Sverige, 17-18 januari, 2024. (pp. 270-271). Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Trafiksäkerhet vid vägarbete: läsavstånd och efterlevnad av skylten Körfält upphör med lysande VMS i jämförelse med reflexfolie
2024 (Swedish)In: Sammanställning av referat från Transportforum 2024 / [ed] Fredrik Hellman; Mattias Haraldsson, Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut , 2024, p. 270-271Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Vägmärken används i stor utsträckning vid vägarbeten som en förberedande upplysning för att öka uppmärksamheten och förhindra uppkomsten av olyckor. Lysande Variabla Meddelande Skyltar (VMS) som visar olika vägmärken blir allt vanligare vid vägarbeten. Vid användning av lysande VMS är det viktigt att man uppnår en likvärdig läsbarhet som med reflexfolie för att säkerställa att läsbarheten, beteendet som resultat av skyltningen och därmed potentiellt trafiksäkerheten, inte minskar vid vägarbeten. Storleken på VMS:en begränsar vilka mått ett vägmärke kan ha och vilken textstorlek det kan vara på dess tilläggstavla. De krav som ställs idag på reflexfolie är att storleken stor (1,5 x 1,2 meter) används vid arbete på väg. Dessa krav gäller även för lysande VMS, men det skulle kunna vara så att måtten kan minskas och fortfarande uppfylla kraven på läsbarhet. Det saknas idag kunskap och underlag för att kunna avgöra huruvida så är fallet. Ett vanligt förekommande vägmärke vid arbete på väg är F25 - Körfält upphör. I det här projektet undersöker vi vilka mått ett lysande vägmärke som visar F25 (Körfält upphör) behöver ha för att ha minst samma läsbarhet som ett vägmärke utfört med reflexfolie i storlek stor. 

För att utvärdera vilka faktorer som påverkar läsbarheten av lysande VMS har en mindre litteraturstudie genomförts. Därefter genomfördes en kontrollerad läsbarhetsstudie med 12 försökspersoner. Försökspersonerna närmade sig en lysande VMS skylt i fordon där utförandet varierades. Den kontrollerade läsbarhetsstudien utfördes med svart symbol på orange bakgrund då det är den utformning som är vanligast idag i Sverige vid vägarbeten. Även reflexfolie av storleken stor visades för att kunna fastställa vid vilket avstånd läsbarheten av VMS:er med olika storlekar är likvärdiga med reflexfolie. En verifieringsstudie genomfördes sedan på en motortrafikled med ett befintligt vägarbete för att studera om den lysande VMS med jämförbart utförande som reflexfolie påverkade beteendet hos förarna/fordonen vid skyltningen.

Preliminära resultat från den kontrollerade studien visar att storleken på lysande VMS kan minskas med samma läsbarhet som reflexfolie i mörker. Analys av verifieringsstudien pågår och förväntar ytterligare kunna bidra till ökad kunskap om ifall andra storlekar kan användas för lysande VMS och fortfarande ge likvärdigt beteende i vägarbetsmiljö för vägmärket körfält upphör.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2024
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-20651 (URN)
Conference
Transportforum, Linköping, Sverige, 17-18 januari, 2024.
Available from: 2024-04-04 Created: 2024-04-15Bibliographically approved
Grumert, E. & Olstam, J. (2023). An Automated Process for Identification of Bottlenecks in the Traffic System Using Large Data Sets. Journal of transportation engineering Part A - Systems, 149(3), Article ID 04022156.
Open this publication in new window or tab >>An Automated Process for Identification of Bottlenecks in the Traffic System Using Large Data Sets
2023 (English)In: Journal of transportation engineering Part A - Systems, ISSN 2473-2907, Vol. 149, no 3, article id 04022156Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Traffic breakdowns are frequently observed phenomena on roads in larger cities, especially during peak hours. Locations along a road stretch with frequently observed breakdowns are known as recurrent bottlenecks. Knowledge about bottleneck locations are important for improvement of traffic conditions at these locations. Bottleneck locations can be identified through manual inspection of data. However, due to the comprehensive amount of data that are available today, it becomes impractical to manually identify breakdowns and instead, an automated process can be used. We propose such an automated method. The proposed method is applied to a use case south of Stockholm in Sweden. One month of data collected at densely spaced detectors is used to investigate the sensitivity of the parameter settings. After calibration of the threshold values, 100% of the larger breakdowns and 40% of the medium size breakdowns are identified. Smaller breakdowns, not giving significant impact on the traffic conditions, are only detected in 10%-20% of the cases. Thereafter, the method is applied to 1 year of data to illustrate the applicability of the method on a larger data set. The results show that the method is promising to use for identification of recurrent bottleneck locations.

Place, publisher, year, edition, pages
American Society of Civil Engineers (ASCE), 2023
Keywords
capacity drop, freeway
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-19566 (URN)10.1061/JTEPBS.TEENG-7199 (DOI)000913198300008 ()
Funder
Swedish Transport Administration
Available from: 2023-03-01 Created: 2023-03-01 Last updated: 2023-03-01Bibliographically approved
Grumert, E., Bernhardsson, V. & Gundlegård, D. (2023). Förslag på metodik för systematisk utvärdering av ITS i motorvägsmiljö: en sensorbaserad ansats. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Förslag på metodik för systematisk utvärdering av ITS i motorvägsmiljö: en sensorbaserad ansats
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
A proposed methodology for systematic evaluation of ITS in motorway traffic environment : a sensor based approach
Abstract [sv]

Rapporten är en av två rapporter som beskriver resultatet från projektet Utvärdering av förbättrad motorvägsstyrning – en fallstudie. Projektet har som syfte att ta fram en metodik för att utvärdera före- och efterstudier för ITS-åtgärder (Intelligenta Transport Systems-åtgärder) i motorvägsmiljö och applicera metodiken på en teststräcka på E4 vid Södertälje för att utvärdera tillämpbarheten av metoden samt effekter på framkomlighet, säkerhet och miljö. När man vill studera förändringar på grund av ITS-åtgärder på vägsträckor med tätt belägna sensorer finns goda möjligheter till före- och eftermätningar. I dagsläget saknas ofta sådana studier och det finns därmed begränsat med kunskap om hur sådana före-efterstudier bäst ska genomföras. 

Syftet med denna rapport är att ta fram ett förslag på utvärderingsmetodik med avseende på framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö då tillgången på data från tätt belägna sensorer är god. I rapporten föreslås välgrundade metoder för att på ett rättvist sätt kunna jämföra före- och eftersituationen med varandra. En viktig aspekt är att identifiera dagar med likartade trafikförhållanden för att undvika att dagar med olika trafiksituationer och därmed i praktiken icke-jämförbara dagar ställs mot varandra vid utvärderingen av effekterna av ITS-åtgärden. Ytterligare en rapport presenterar resultaten från utvärderingen på teststräckan vid Södertälje. 

Abstract [en]

This report is one of two reports that describe the results from the project Evaluation of improved motorway control – a case study. The aim of the project is to develop a methodology for evaluation of before-after studies for ITS measures in a motorway environment and to apply the methodology to a use case on the E4 at Södertälje to evaluate the applicability of the method as well as effects on traffic efficiency, safety and the environment. When the goal is to study changes due to ITS measures on road sections with densely located sensors, there are good opportunities for evaluations by making use of data before and after the implementation of the ITS measure. Currently, such comprehensive studies with availability of data from densely located sensors are rare, and hence, knowledge about how such before and after studies should be designed to make fair comparisons are uncommon. 

The purpose of this report is to propose a methodology for evaluation of the impacts on traffic efficiency, traffic safety and the environment data when closely located sensors are available. The report proposes justifiable methods to be able to make fair comparisons of the before and after situation. An important aspect is to identify days with similar traffic conditions in the before and after periods to avoid comparing days with different traffic situations, and thus, in practice non-comparable days when evaluating the effects of the ITS measure. Another report presents the results from the evaluation on the use case at Södertälje. 

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2023. p. 40
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1173
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-19749 (URN)
Available from: 2023-06-01 Created: 2023-06-01 Last updated: 2023-06-01Bibliographically approved
Leo, C., Fredriksson, A., Grumert, E., Linder, A., Schachner, M., Tidborg, F. & Klug, C. (2023). Holistic pedestrian safety assessment for average males and females. Frontiers In Public Health, 11, Article ID 1199949.
Open this publication in new window or tab >>Holistic pedestrian safety assessment for average males and females
Show others...
2023 (English)In: Frontiers In Public Health, ISSN 2296-2565, Vol. 11, article id 1199949Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objective: An integrated assessment framework that enables holistic safety evaluations addressing vulnerable road users (VRU) is introduced and applied in the current study. The developed method enables consideration of both active and passive safety measures and distributions of real-world crash scenario parameters.

Methods: The likelihood of a specific virtual testing scenario occurring in real life has been derived from accident databases scaled to European level. Based on pre-crash simulations, it is determined how likely it is that scenarios could be avoided by a specific Autonomous Emergency Braking (AEB) system. For the unavoidable cases, probabilities for specific collision scenarios are determined, and the injury risk for these is determined, subsequently, from in-crash simulations with the VIVA+ Human Body Models combined with the created metamodel for an average male and female model. The integrated assessment framework was applied for the holistic assessment of car-related pedestrian protection using a generic car model to assess the safety benefits of a generic AEB system combined with current passive safety structures.

Results: In total, 61,914 virtual testing scenarios have been derived from the different car-pedestrian cases based on real-world crash scenario parameters. Considering the occurrence probability of the virtual testing scenarios, by implementing an AEB, a total crash risk reduction of 81.70% was achieved based on pre-crash simulations. It was shown that 50 in-crash simulations per load case are sufficient to create a metamodel for injury prediction. For the in-crash simulations with the generic vehicle, it was also shown that the injury risk can be reduced by implementing an AEB, as compared to the baseline scenarios. Moreover, as seen in the unavoidable cases, the injury risk for the average male and female is the same for brain injuries and femoral shaft fractures. The average male has a higher risk of skull fractures and fractures of more than three ribs compared to the average female. The average female has a higher risk of proximal femoral fractures than the average male.

Conclusions: A novel methodology was developed which allows for movement away from the exclusive use of standard-load case assessments, thus helping to bridge the gap between active and passive safety evaluations.

Place, publisher, year, edition, pages
Frontiers Media S.A., 2023
National Category
Vehicle Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-19893 (URN)10.3389/fpubh.2023.1199949 (DOI)001057828400001 ()37670838 (PubMedID)2-s2.0-85169671177 (Scopus ID)
Available from: 2023-09-11 Created: 2023-09-11 Last updated: 2024-01-10Bibliographically approved
Grumert, E. & Nusia, J. (2023). Measures to prevent and reduce the impact of collisions involving wildlife: Potential of advanced driver assistance systems and ITSs in infrastructure. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Measures to prevent and reduce the impact of collisions involving wildlife: Potential of advanced driver assistance systems and ITSs in infrastructure
2023 (English)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Åtgärder för att förebygga och minska effekter av viltolyckor : Potentialen med förarstödssystem och ITS i infrastrukturen
Abstract [sv]

Trots åtgärder för att minska antalet viltolyckor i Sverige har utvecklingen gått åt fel håll. Mellan åren 2010 och 2021 har antalet viltolyckor ökat med 37 % på statliga vägar. Ökningen av antalet trafikolyckor med vilt på svenska vägar beror främst på en ökad trafikmängd, samt höga hastigheter på de delar av vägnätet där vilt är vanligt förekommande. Över hälften av viltolyckorna sker på vägar med 4 000 fordon per dygn och skyltad hastighet över 80 km/h. För vildsvin, dovhjort och kronhjort bidrar även en ökad utbredning och växande populationer till ökningen.

Hastighet är en avgörande faktor för uppkomsten av viltolyckor och dess effekter. Detektering av vilt, avancerade förarstödssystem i fordon och infrastrukturella Intelligenta Transport System (ITS) (t.ex. viltvarnare och variabla hastighetsgränser på strategiskt utsatta platser) är viktiga möjliggörare för att minska antalet viltolyckor. Forskning och teknikutveckling gällande utformningen av vägars sidoområden, djurens beteenden och ekologi, m.m. är därför nödvändig.

Syftet med denna förstudie är identifiera existerande och nya förarstödsystem och system i infrastrukturen som kan bidra till att undvika eller mildra effekten av en viltolycka på det lågtrafikerade vägnätet där andel viltolyckor per trafikant är högt relativt antalet viltolyckor per km och där det inte är ekonomiskt försvarbart att vidta fysiska åtgärder. Kunskap från myndigheter, näringsliv och akademi kombineras för att hitta möjligheter som kan bidra till att minska antalet viltolyckor på väg.

Abstract [en]

Despite measures to reduce the number of wildlife-vehicle collisions (WVCs) in Sweden, the trend is pointing in the wrong direction. The number of WVCs has increased by 37% between 2010 and 2021. Besides the fluctuating numbers of wildlife, the increase in the number of WVCs on Swedish roads is due to an increase in traffic, as well as high speeds on the parts of the road network where wildlife is common. More than half of WVCs occur on roads used by 4,000 or more vehicles per day and with speed limits above 80 km/h. For wild boar, fallow deer and red deer, increased distribution in Sweden and growing populations are also contributing to the increase in WVCs.

Speed is a crucial factor in the occurrence of WVCs and their effects. Detection of wildlife, advanced driver support systems in vehicles and infrastructural Intelligent Transport System (ITS) measures such as warnings indicating wild animals and variable speed limits at strategically riskful locations are important enablers to reduce the number of WVCs. Research and technology development regarding the design of roadside areas, animal behaviour and ecology, and so forth, is therefore necessary.

The purpose of this prestudy is to identify both existing and new driver support systems and systems in infrastructure that can help to prevent or reduce the impact of WVCs on parts of the road network where the proportion of WVCs per road user is high and where physical measures cannot be justified. Knowledge from authorities, industry and the academic community has been gathered with a view to identifying opportunities for solutions that could reduce the number of WVCs.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2023. p. 56
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1198A
Keywords
Wildlife-vehicle collisions, intelligent transport systems, driver support system, infrastructural solutions, Viltolyckor, intelligenta transportsystem, förarstödssystem, infrastrukturåtgärder
National Category
Infrastructure Engineering Vehicle Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-20098 (URN)
Projects
The potential of ITS measures in vehicles and infrastructure to reduce collisions with wild animals/ITS åtgärder i fordon och infrastruktur som en lösning för minskade viltolyckor
Funder
Vinnova
Note

Financed by Vinnova as part of the Drive Sweden strategic research programme

Available from: 2023-12-21 Created: 2023-12-21 Last updated: 2024-01-15Bibliographically approved
Grumert, E., Bernhardsson, V. & Gundlegård, D. (2023). Utvärdering av styrning med variabla hastighetsgränser med fokus på framkomlighet: en fallstudie på E4 vid Södertälje. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av styrning med variabla hastighetsgränser med fokus på framkomlighet: en fallstudie på E4 vid Södertälje
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Evaluation of variable speed limits with focus on traffic efficiency : case study E4 at Södertälje.
Abstract [sv]

Rapporten är en av två rapporter som beskriver resultatet från det Trafikverksfinansierade projektet Utvärdering av förbättrad motorvägsstyrning – en fallstudie. Projektet har som syfte att ta fram en metodik för att utvärdera före-efterstudier för ITS-åtgärder (Intelligenta Transport Systems-åtgärder) i motorvägsmiljö och applicera metodiken på en teststräcka på E4 vid Södertälje för att utvärdera tillämpbarheten av metoden samt effekter på framkomlighet, säkerhet och miljö. När man vill studera förändringar på grund av ITS-åtgärder på vägsträckor med tätt belägna sensorer finns goda möjligheter till före- och eftermätningar. I dagsläget saknas ofta sådana studier och det finns därmed begränsat med kunskap om hur sådana före-efterstudier bäst ska genomföras. 

Syftet med denna rapport är att applicera den metodik som har tagits fram i projektet och utvärdera effekter på framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö för en fallstudie vid Södertälje. På sträckan har en ny styrstrategi för val av variabla hastighetsgränser implementerats. På teststräckan har det funnits tätt belägna detektorer, installerade på 150–300 meters avstånd, i många år. Eftersom det redan innan ny styrstrategi fanns på plats gavs goda möjligheter att mäta trafikförhållandena på teststräckan, ges ett unikt tillfälle att jämföra trafikförhållanden före och efter styrstrategin är implementerad. Resultaten från utvärderingen bidrar, utöver att utvärdera tillämpbarheten av metodiken, till kunskap om hur före[1]efterstudier bör designas och variabla hastighetsgränsers inverkan på trafiksituationen då målet är att förbättra trafikförhållanden vid framkomlighetsproblem.

Abstract [en]

This report is one of two reports that describe the results from the project Evaluation of improved motorway control – a case study (funded by the Swedish Transport Administration through Center for Traffic Research). The aim of the project is to develop a methodology for evaluation of before-after studies for ITS measures in a motorway environment and to apply the methodology to a use case on the E4 at Södertälje to evaluate the applicability of the method as well as effects on traffic efficiency, safety and the environment. When the goal is to study changes due to ITS measures on road sections with densely located sensors, there are good opportunities for evaluations by making use of data before and after the implementation of the ITS measure. Currently, such comprehensive studies with availability of data from densely located sensors are rare, and hence, knowledge about how such before and after studies should be designed to make fair comparisons are uncommon. 

The purpose of this report is to apply the methodology that has been developed in the project and evaluate effects on traffic efficiency, traffic safety and the environment through a case study at Södertälje. On the study area, a new control strategy for choosing variable speed limits has been implemented. Densely located sensors were installed at 150–300 meters also before the new control strategy was in place. Thereby there are good opportunities to measure the traffic conditions at the study area, which is giving a unique opportunity to compare traffic conditions before and after the control strategy is implemented. The results from the evaluation does, in addition to assessing the applicability of the methodology, contribute to knowledge about how before-after studies should be designed, as well as evaluation of variable speed limits impact on the traffic situation when the goal is to improve traffic conditions in the event of accessibility problems.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2023. p. 55
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1174
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-19750 (URN)
Note

Metodiken beskrivs i rapport Förslag på metodik för systematisk utvärdering av ITS i motorvägsmiljö– en sensorbaserad ansats. Anledningen till att resultaten från projektet är uppdelat på två rapporter är för att särskilja beskrivningen av metodiken, vilket kopplar till mål 1 (se avsnitt 1.2, punkt 1), och redovisa resultat från fallstudien i denna rapport, vilket kopplar till mål 2 (se avsnitt 1.2, punkt 2).

The methodology is described in the report A proposed methodology for systematic evaluation of ITS in motorway traffic environment – a sensor based approach, where ITS stands for Intelligent Transport Systems. The reason why the results from the project are divided into two reports is to distinguish the description of the methodology, which links to objective 1 (see section 1.2, point 1), and evaluation of the results from the case study presented in this report, which links to objective 2 (see section 1.2, point 2). 

Available from: 2023-06-01 Created: 2023-06-01 Last updated: 2023-06-01Bibliographically approved
Grumert, E. & Pereira, I. (2022). Heads-Up Green in Connected Traffic Signals. IEEE transactions on intelligent transportation systems (Print), 1-12
Open this publication in new window or tab >>Heads-Up Green in Connected Traffic Signals
2022 (English)In: IEEE transactions on intelligent transportation systems (Print), ISSN 1524-9050, E-ISSN 1558-0016, p. 1-12Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Information-sharing between traffic signals and connected vehicles can enhance the traffic conditions in signalized intersections. We propose a straightforward application, heads-up green, with the aim to inform queuing connected vehicles about a switch from red to green. In this way, the drivers' reaction time is expected to be reduced and the number of vehicles that can pass the intersection during a cycle is thereby increased. Unlike the applications Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA), time-to-green and time-to-red, there is no need for predictions of future traffic signal states. Therefore, heads-up green can be used in traffic actuated and adaptive control strategies in signalized intersections without loss in precision. A simulation-based evaluation of a typical Swedish intersection with a traffic actuated controller is performed to evaluate the traffic performance. The main goal as been to show on the potential to use heads-up green to increase traffic efficiency in signalized intersections. Additionally, different reaction times to the information from heads-up green has been investigated. The results show that with heads-up green it is possible to improve the travel time by up to 15% at high demand levels when queues are frequently observed. The improvements are largest with 100% connected vehicles, but significant improvements of 5-15% are observed also for lower shares of connected vehicles. At high demand levels, travel times are decreased already at small reductions in the reaction time. Hence, there is a potential to improve traffic efficiency already when small changes in reaction time can be achieved with heads-up green.

Place, publisher, year, edition, pages
IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2022
Keywords
Connected vehicles, Switches, Behavioral sciences, Adaptive control, Safety, Microscopy, Fuels, traffic signals, heads-up green, microscopic traffic simulation, traffic efficiency
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-18865 (URN)10.1109/TITS.2022.3197919 (DOI)000842050400001 ()
Available from: 2022-12-02 Created: 2022-12-02 Last updated: 2022-12-02Bibliographically approved
Grumert, E. & Pereira, I. (2021). Connected vehicles in traffic signals: effects in Swedish traffic signal conditions. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Connected vehicles in traffic signals: effects in Swedish traffic signal conditions
2021 (English)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Uppkopplade fordon i trafiksignaler : effekter i svenska trafikförhållanden
Abstract [en]

Connected vehicles can be used in two ways in traffic signal control: (1) as a complement to, or for removing of, stationary detectors and to give more detailed information about position, speed, etc. of individual vehicles with the goal to optimize the traffic signal control strategy or (2) to receive information about the traffic signal status for optimization of the connected vehicles movements when traversing the intersection or for optimization of the traffic system. In Sweden, a traffic actuated control strategy is commonly used, where the traffic signal status is adjusted based on detection of individual vehicles. It is today unclear if connected vehicles can be used in the current Swedish traffic signal control settings or if the control strategy must be adapted to better take advantage of connected vehicle information.

The purpose with this report is to investigate how, and if, connected vehicles can be incorporated in the current Swedish traffic signals when the goal is to improve the traffic performance in the intersection. The report presents results from the review of existing systems and in field tested connected traffic signals together with results from a workshop with experts in the field of Swedish traffic signals.

Abstract [sv]

Uppkopplade fordon kan bidra på två sätt i trafiksignaler: (1) som ett komplement till (eller för att ta bort) stationära detektorer och för att delge mer detaljerad information om position, hastighet etc. med målet att optimera styrstrategin i trafiksignalen eller (2) som mottagare av information av trafik-signalens status (grönt/gult/rött) för optimering av det uppkopplade fordonets färd genom korsningen eller för optimering av trafiksystemet. I Sverige används vanligtvis en trafikstyrd styrstrategi, där trafiksignalens status justeras utifrån detektering av enskilda fordon. Det är idag oklart hur uppkopplade fordon kan användas i nuvarande svenska trafiksignaler eller om styrstrategin måste anpassas för att bättre utnyttja information från uppkopplade fordon. 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur och om uppkopplade fordon kan inkorporeras i nuvarande svenska trafiksignaler då målet är att öka framkomligheten i korsningen. I rapporten presenteras resultat från granskningen av befintliga och i fältförsök testade uppkopplade trafiksignaler, samt slutsatser från den workshop med experter inom området svenska trafiksignaler som har genomförts inom ramen för projektet.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2021. p. 71
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1071A
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-15909 (URN)
Available from: 2021-01-25 Created: 2021-01-25 Last updated: 2021-01-26Bibliographically approved
Grumert, E., Bernhardsson, V., Strömgren, P., Gundlegård, D., Olstam, J., Ekström, J. & Ringdahl, R. (2021). Effects of incidents on motorways: a proposed methodology for estimating and predicting demand, duration and capacity for incident management. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Effects of incidents on motorways: a proposed methodology for estimating and predicting demand, duration and capacity for incident management
Show others...
2021 (English)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Incidenters påverkan på motorvägar : ett förslag på metodik för att skatta och prediktera trafikefterfrågan, incidentens varaktighet och kapacitet för incidenthantering
Abstract [en]

Effective traffic incident management is important to minimize negative impacts of congestion caused by incidents. Predictions of the traffic state at the incident site and its surrounding road network, together with an estimate of incident duration, can be used to get increased knowledge about current and future incident characteristics. 

The aim is to propose methods for estimating capacity, duration and demand profiles in case of an incident, and to explore how the level of detail and the possibility to identify explanatory variables for incidents with similar characteristics given currently available data sources affects the proposed methods. The knowledge obtained within the project is intended to be used for incident management. 

The report presents a methodology for predicting capacity, traffic demand, and incident duration, when none of the parameters are known. The proposed methods can be used as input to traffic models, when the purpose is to perform scenario-based analysis and real-time predictions to be used in the decision-making processes for traffic management/control, but also for predicting travel times which can be communicated to road users.

A motorway use-case study area south of Stockholm is used to propose methods for predicting incident duration, capacity and demand profiles based on the availability of data. The methodology is evaluated by using the predicted variables as input in a scenario-based analysis with two queue models.

Abstract [sv]

Effektiv incidenthantering är viktigt då man vill minimera trängsel till följd av incidenter. Prediktering av framtida trafikförhållanden vid incidentplatsen och dess omgivande vägnät, tillsammans med en uppskattning av incidentens varaktighet, kan användas för att få ökad kunskap om nuvarande och framtida utveckling till följd av incidenter med specifika egenskaper.

Syftet med denna studie är att föreslå metoder för att skatta kapacitet, varaktighet och efterfrågan för incidenter med olika egenskaper, samt att undersöka hur detaljnivån och möjligheten att identifiera förklaringsvariabler för incidenter med liknande egenskaper givet tillgängliga datakällor påverkar de föreslagna metoderna. Kunskapen som erhållits i projektet avsedd att användas för incidenthantering.

Rapporten presenterar en metodik för att prediktera kapacitet, trafikefterfrågan och varaktigheten av incidenter när ingen av parametrarna är kända. Den föreslagna metodiken kan användas för att förse trafikmodeller med input då syftet är att utföra scenariobaserad analys och realtidspredikteringar som ska användas i beslutsprocessen för trafikledning/styrning vid incidenter, men också för att förutsäga förändrade restider till följd av incidenten som skulle kunna kommuniceras till trafikanter.

En motorvägssträcka söder om Stockholm används som fallstudieområde för att föreslå metoder för att prediktera varaktighet, kapacitet och efterfrågan vid incidenter baserat på tillgängligheten av data. Den föreslagna metodiken utvärderas genom att använda de predikterade variablerna som input i en scenariobaserad analys med två kömodeller.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2021. p. 96
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1078A
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-16077 (URN)
Available from: 2021-03-18 Created: 2021-03-18 Last updated: 2021-03-18Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5531-0274

Search in DiVA

Show all publications