Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Jansson, Håkan
Alternative names
Publications (10 of 41) Show all publications
Said, S., Sundberg, S., Johansson, S., Jansson, H. & Svensson, J. (2003). Stålarmering av Väg 600, Sundom. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 30-2003
Open this publication in new window or tab >>Stålarmering av Väg 600, Sundom
Show others...
2003 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

REFLEX är ett EU-projekt där syftet har varit att utveckla stålarmerade vägkonstruktioner som kan förstärka en beläggnings hållbarhet. Det förväntade resultatet utifrån hela projektet är att öka livslängden i vägkroppen och därmed minska livscykelkostnaderna. Ett lämpligt objekt i samband med detta ansågs vara väg 600, Sundom, i Norrbottens län. Vägen valdes med tanke på att det är en väg som har breddats, har stora ojämnheter, tjälsprickor och bärighetsskador. Totalt 7 vägsträckor byggdes med olika konstruktioner.

Inledande mätningar av tjällyftning och grundvattennivåer visar inte på några nämnvärda skillnader mellan armerad och oarmerad sträcka. Resultaten från vägytemätningarna visar ännu så länge inte heller några nämnbara skillnader mellan armerade och oarmerade sträckor. Resultaten från fallviktsmätningarna visar att bärigheten förbättrats något efter de utförda åtgärderna men de visar inga större skillnader mellan de olika sträckorna. Okulärbesiktningen visar att stålarmering utformad enligt kapitel 3 inte kan förhindra tvärgående sprickor uppkomna genom ojämna korta tjällyftningar i vägens längdriktning t.ex. vid trummor. Däremot finns det klara tendenser till att stålarmering utformad enligt kap. 3 kan förhindra längsgående sprickbildning uppkommen genom ojämn tjällyftning tvärs vägen. Det har konstaterats att armeringen har förmågan att styra ut sprickorna till beläggningskanterna. Det konstateras att det är kort tid, ca två år, för att dra slutliga slutsatser och avgöra armeringens effekt på vägens bärighet. Det vore nyttigt att följa upp vägens nedbrytning under några år framåt.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 30-2003, 2003
Series
VTI notat
Keywords
Sweden, Strengthening, Reinforcement, Steel, Bituminous mixture, Flexible pavement, Freezing thawing cycle, Cracking, Experimental road, Prevention
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
50 Road: Materials, 51 Road: Bituminous materials and binders; 30 Road: Highway design, 32 Road: Pavement design
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1441 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2017-03-30Bibliographically approved
Jansson, H. (2001). Hur har tunna beläggningar på observationssträckor klarat sig?. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 48-2001
Open this publication in new window or tab >>Hur har tunna beläggningar på observationssträckor klarat sig?
2001 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 48-2001, 2001
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Sweden, Flexible pavement, Surfacing, Thickness, Minimum, Experimental road, Visual inspection, Cracking
Research subject
Road: Highway design, Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1321 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Jansson, H. & Said, S. (2001). Töjningskriterier tunna beläggningar. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 30-2001
Open this publication in new window or tab >>Töjningskriterier tunna beläggningar
2001 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Beläggningens utmattningsegenskaper är avgörande för uppkomsten av sprickor. Hur dessa egenskaper uttrycks i form av dimensioneringskriterier är också avgörande för den trafikbelastning som en konstruktion beräknas klara. Det kriterium som återfinns i VÄG 94 är grundat på erfarenheter från vägar med bärlager av typ AG med bindemedel av typ B 180. Kriteriet anges gälla enbart för denna typ av material och för vägöverbyggnad med en sammanlagd nominell tjocklek på bitumenbundna lager på minst 75 mm. Vid beräkning av horisontell dragtöjning i underkant av en tunnare beläggning kan för en given last och konstruktion töjningen öka med ökad beläggningstjocklek upp till en viss gräns, varefter töjningen minskar med ökad tjocklek. Fenomenet med ökad töjning med ökad beläggningstjocklek kan med nuvarande standardaxel inträffa under perioder med hög temperatur i beläggningen, då beläggningen har låg styvhet. Perioder med hög temperatur i beläggningen är dock inte kritiska med det angivna kriteriet. Ett förslag är att begränsningen i tjocklek vid användning av kriteriet slopas. Vid en beläggningstjocklek understigande 75 mm (>40 mm) görs en kontroll av att detta inte leder till oönskade konsekvenser i form av att en alltför tunn beläggning kan beräknas klara en trafik som överstiger den som motsvarande konstruktion med en tjockare beläggning kan klara. Då endast en tunn beläggning behövs kan det bundna bärlagret slopas och enbart slitlager läggas. Om ett sådant ska dimensioneras saknas sålunda ett kriterium för detta.

Ett alternativt kriterium har tagits fram baserat på fältstudier av nybyggda svenska vägar. Även detta förutsätter ett bundet bärlagret av typ AG, men skiljer sig i några avseenden från kriteriet i VÄG 94. Massans sammansättning påverkar såväl styvhet som utmattningsegenskaper och bör beaktas vid dimensionering av en flexibel vägkonstruktion. Formler för beräkning av beläggningens styvhet utifrån massans sammansättning presenteras liksom laboratoriebaserade utmattningssamband.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 30-2001, 2001
Keywords
Swedish, Sweden, Elasticity, Surfacing, Pavement design, Thickness, Bituminous mixture, Method, Modulus of elasticity, Climate
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing; 30 Road: Highway design, 32 Road: Pavement design
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1299 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2017-02-16Bibliographically approved
Carlsson, H. & Jansson, H. (2000). Årstidsvariation i materialstyvheter hos icke normenligt byggda vägar. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 2-2000
Open this publication in new window or tab >>Årstidsvariation i materialstyvheter hos icke normenligt byggda vägar
2000 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 2-2000, 2000
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Sweden, Falling weight deflectometer, In situ, Variability, Year, Season, Modulus of elasticity
Research subject
Road: Highway design, Road: Pavement design
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1197 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Enkell, K., Hermelin, K., Jansson, H. & Svensson, C. (1999). Förstärkning grusvägar: prov på väg 671 i Jämtland - förstärkning, bärighetsmätning och dammbindning. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 7-1999
Open this publication in new window or tab >>Förstärkning grusvägar: prov på väg 671 i Jämtland - förstärkning, bärighetsmätning och dammbindning
1999 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 7-1999, 1999
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Gravel road, Strengthening, Bearing capacity, Dust, Prevention, Salt, Emulsion, Lignosulphonate, Deflectograph, Method, Measurement, Sweden, Drainage
Research subject
Road: Maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1169 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Jansson, H., Djärf, L. & Göransson, N.-G. (1998). Effekt av olika förstärkningsåtgärder på asfaltbelagda vägar: delrapport 1. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Effekt av olika förstärkningsåtgärder på asfaltbelagda vägar: delrapport 1
1998 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 1998
Series
VTI notat ; 41-1998
Keywords
Bituminous mixture, Strengthening, Evaluation, Rutting, Evenness, Bearing capacity, Deflectograph, Sweden
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 32 Road: Pavement design
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1088 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2017-03-30Bibliographically approved
Bäckman, L., Centrell, P., Engström, R., Grudemo, S. & Jansson, H. (1998). Lågtrafikerade gator och vägar: strategier för kostnadseffektivt underhåll. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI meddelande 834
Open this publication in new window or tab >>Lågtrafikerade gator och vägar: strategier för kostnadseffektivt underhåll
Show others...
1998 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI meddelande 834, 1998
Series
VTI meddelande, ISSN 0347-6049
Keywords
Swedish, Low traffic road, Urban area, Rural area, Maintenance, Cost benefit analysis, Sweden
Research subject
Road: Maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-3896 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Jansson, H., Bäckman, L., Djärf, L., Hermansson, Å., Said, S., Stenberg, L., . . . Ydrevik, K. (1998). Värdering av vägobjekt och beräkning av förbättrings-/förstärkningsbehov. Delrapport 1. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 33-1998
Open this publication in new window or tab >>Värdering av vägobjekt och beräkning av förbättrings-/förstärkningsbehov. Delrapport 1
Show others...
1998 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 33-1998, 1998
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Strengthening, Evaluation, Bearing capacity, Cracking, Rutting, Evenness, Drainage, Mix design, Bituminous mixture, Stability, Wear, Fatigue, Frost, Cold, Ageing, Adhesion, Coefficient of friction, Sweden
Research subject
Road: Maintenance; Road: Materials, Road: Bituminous materials and binders; Road: Highway design, Road: Pavement design
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1063 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Jansson, H. (1997). Beräkningsmetod för vägars förstärkningsbehov: en litteraturstudie. (Återanvändning av väg). Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI meddelande 815
Open this publication in new window or tab >>Beräkningsmetod för vägars förstärkningsbehov: en litteraturstudie. (Återanvändning av väg)
1997 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI meddelande 815, 1997
Series
VTI meddelande, ISSN 0347-6049
Keywords
Swedish, Flexible pavement, Strengthening, Bearing capacity, Strength, Measurement, Method, Calculation, Evaluation, Cracking, Rutting, Sweden, Impact study
Research subject
Road: Highway design, Road: Pavement design
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-3845 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Jansson, H. (1994). A simple structural index based on FWD measurement. Linköping: Statens Väg- och Transportforskningsinstitut., VTI särtryck 223
Open this publication in new window or tab >>A simple structural index based on FWD measurement
1994 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens Väg- och Transportforskningsinstitut., VTI särtryck 223, 1994
Series
VTI särtryck, ISSN 1102-626X
Keywords
English, Deflection, Calculation, Method, Deflectograph, Stress, Strain, Horizontal, Index, USA, Conference, Sweden
Research subject
Road: Highway design, Road: Pavement design
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-3434 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Organisations

Search in DiVA

Show all publications