Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hornwall, Fredrik
Publications (10 of 37) Show all publications
Jacobson, T. & Hornwall, F. (2001). Förbättring av vägar genom stabilisering med bitumenemulsion, skummat bitumen och cement: uppföljning av två objekt i D- och U-län. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 29-2001
Open this publication in new window or tab >>Förbättring av vägar genom stabilisering med bitumenemulsion, skummat bitumen och cement: uppföljning av två objekt i D- och U-län
2001 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Kalla markinblandningsmetoder har en stark miljö- och återvinningsprofil. Materialet behöver inte värmas, befintliga material tas till vara och slipper mellanlagras, transportbehovet av nya vägmaterial är litet och tekniken passar bra för objekt långt från asfaltverk. En förutsättning för ett bra resultat är att befintligt stenmaterial har en någorlunda lämplig och homogen sammansättning. I samband med förbättring och förstärkning av två vägar inom Region Mälardalen utfördes provvägsförsök med inblandning av skummat bitumen i det ena fallet och kombinationen av emulsion och cement eller enbart emulsion i det andra fallet. Vid åtgärderna användes moderna djupfräsar (två olika) med bra styrutrustning för bindemedelsspridning och nivåjustering. Basbitumenet utgjordes av kvalitet 330/430 enligt specifikationerna i ATB VÄG. I viss utsträckning inblandades också makadam.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 29-2001, 2001
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Sweden, Roadbase stabilization, Stability, Improvement, Surfacing, Bitumen, Emulsion, Cement, Foamed bitumen, Follow up study, Visual inspection, Deflectograph, Transverse profile, Boring
Research subject
50 Road: Materials, 53 Road: Stabilized materials (incl. stabilized soil och waste materials); 50 Road: Materials, 51 Road: Bituminous materials and binders; 30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing; 30 Road: Highway design, 32 Road: Pavement design
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1304 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2017-02-17Bibliographically approved
Jacobson, T. & Hornwall, F. (2001). Försök med asfaltåtervinning i Stockholm: asfaltgranulat som bärlager på GC-vägar, varm återvinning som slitlager på vägar/gator. lägesrapport 2000. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Försök med asfaltåtervinning i Stockholm: asfaltgranulat som bärlager på GC-vägar, varm återvinning som slitlager på vägar/gator. lägesrapport 2000
2001 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2001. p. 42
Series
VTI notat ; 4-2001
Keywords
Recycling, Bituminous mixture, Roadbase, Cycle track, Wearing course, Modulus of elasticity, Friction, Profile, Evenness
National Category
Manufacturing, Surface and Joining Technology
Research subject
70 Road: Maintenance; 30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1289 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2015-09-18Bibliographically approved
Jacobson, T. & Hornwall, F. (2001). Kall och halvvarm återvinning av asfalt i verk: del 1 - laboratorieprovning. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 1-2001
Open this publication in new window or tab >>Kall och halvvarm återvinning av asfalt i verk: del 1 - laboratorieprovning
2001 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 1-2001, 2001
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Sweden, Recycling, Bituminous mixture, Mixing plant, Laboratory, Binder content, Particle size distribution, Water content, Compaction, Consistency, Mix design, Stiffness, Aggregate, Mixing, Porosity, Laboratory, Test
Research subject
Road: Materials, Road: Bituminous materials and binders
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1310 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Jacobson, T. & Hornwall, F. (2001). Polering av asfaltbeläggning: friktionsmätningar i Stockholm 1997-2000. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 17-2001
Open this publication in new window or tab >>Polering av asfaltbeläggning: friktionsmätningar i Stockholm 1997-2000
2001 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

På senare år har problem med låg våtfriktion konstaterats på slitstarka

beläggningar med porfyr under sommarhalvåret, framför allt under

eftersommaren och hösten och i utsatta lägen. Det senare kan vara hårt

belastade trafikleder, tvära kurvor, korsningar, cirkulationsplatser, det

vill säga

vägbanor där gummidäckens knådande verkan är som störst. Mätningarna från

Stockholm har visat att friktionen snabbt kan reduceras om beläggningen är

poleringsbenägen och halkrelaterade olyckor har rapporterats på polerade

beläggningar. Mätningar som gjorts på landsvägsnätet över hela södra och

mellersta Sverige gav inga motsvarande låga friktionsmätningar som i

Stockholm utan porfyrbeläggningarna där uppvisade betydligt bättre friktion

under sommarhalvåret.

För att studera omfattningen av trafikpoleringen och förändringen av

friktionen

under året har en inventering gjorts på ett antal asfaltbeläggningar i

Stockholmsområdet. Inventeringarna från 1997, 1998, 1999 och 2000 omfattar

återkommande mätningar under året (från vår till tidig vinter) på ett antal

beläggningar i Stockholmsområdet. Det handlar om högtrafikerade vägar,

tunnlar

eller broar med slitlager typ ABS16 innehållande porfyr eller kvartsit eller

blandmaterial av porfyr och kvartsit eller porfyr och ortens material.

Skyltad

hastighet varierar mellan 50, 70, 90 och 110 km/h.

Mätningarna följer Vägverkets metodbeskrivning för bestämning av friktion på

belagd vägyta och avser våtfriktionen vid barmarksförhållanden. Vid

mätningarna

har VTIs friktionsmätbil typ ”SAAB Friction Tester” använts.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 17-2001, 2001
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Sweden, Bituminous mixture, Surfacing, Polishing, Friction, Measurement, In situ, Aggregate, Follow up study
Research subject
Road: Highway design, Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1298 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Jacobson, T. & Hornwall, F. (2001). Ytbehandling med polymermodifierad emulsion: uppföljning av äldre provvägar. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 2-2001
Open this publication in new window or tab >>Ytbehandling med polymermodifierad emulsion: uppföljning av äldre provvägar
2001 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Ytbehandlingar har en lång tradition i Sverige i samband med beläggningsunderhåll av låg- och medeltrafikerade vägar. Beläggningstypen anses mycket kostnadseffektiv och har tidigare varit det dominerande slitlagret på den typen av vägar. Ytbehandling ger en vägyta med bra friktion och textur, vilket är viktigt för trafiksäkerheten. Tekniken är också mycket miljöanpassad eftersom den är resurssnål, t ex behöver inte stenmaterialet värmas upp och beläggningen läggs i tunna lager. De problem som oftast uppmärksammats är stensläpp och blödningar vilket är typiska skador för ytbehandlingar med felaktig design eller om utförandet fallerat. För att säkerställa att ytbehandlingen får ett bra utförande och på längre sikt en god hållbarhet har nya typer av bindemedel lanserats inom marknaden: Polymermodifierade emulsioner (PME) med tillsats av brytadditiv anses ge en mer kontrollerad brytning av emulsionen, vilket möjliggör tidigare sopning och därmed mindre löst stenmaterial på nylagd ytbehandling, en stor fördel för trafikanterna.

I början och mitten av 90-talet gjordes en del provvägsförsök med PME samt tillsats av brytadditiv, bland annat på väg 1012 mellan Läde och Oxberg (1994) i Dalarna och på väg 653, Växbo – Bollnäs (1995) i Hälsingland. I både fallen fanns en längre provsträcka med PME (Nyspray S+ tillsats av brytadditiv, Nybreak S) och en kortare referenssträcka med konventionell emulsion (BE 65R). Sommaren 2000 gjorde VTI en uppföljning av provvägarna som omfattade:

• Okulär skadebesiktning

•Spårdjup och makrotextur genom RST-mätning

•Makrotextur (medeltexturdjup) genom sandutfyllnadsmetoden

•Provtagning av bindemedel och borrkärnor

•Egenskaper hos bindemedel (polymermodifierat bindemedel)

•Vidhäftningsegenskaper och slitstyrka på borrkärnor

Undersökningarna av vidhäftningsegenskaperna utfördes enligt en modifiering av Prallmetoden som normalt används för slitagestudier av asfaltprov. Skillnaderna ligger främst i konditioneringen av proven och en skonsammare nötning genom lägre slagfrekvens. Provkropparna konditionerades dels genom ett mildare förfarande där proven endast lagrades i vatten, dels genom ett strängare förfarande med saltmätning följt av frys-töcykler. I det senare fallet erhöll proven omfattande stenlossning. Slitstyrkan undersöktes i princip genom den standardiserade metoden för Prall men med vissa korrigeringar. Slitaget mättes till exempel för varje slitageperiod.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 2-2001, 2001
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Sweden, Emulsion, Polymer, Modification, Surface dressing, Experimental road, Macrotexture, Visual inspection, Bore hole, Binder, Analysis, Adhesion, Wear
Research subject
70 Road: Maintenance; 50 Road: Materials, 51 Road: Bituminous materials and binders; 30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1275 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2017-02-10
Jacobson, T. & Hornwall, F. (2001). Återvinning av asfaltbeläggning: varm återvinning i verk, kall och halvvarm återvinning i verk, kall återvinning på väg (stabilisering/remixing). lägesrapport 2000. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Återvinning av asfaltbeläggning: varm återvinning i verk, kall och halvvarm återvinning i verk, kall återvinning på väg (stabilisering/remixing). lägesrapport 2000
2001 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2001. p. 65
Series
VTI notat ; 3-2001
Keywords
Recycling, Bituminous mixture, Experimental road, Follow up study, Measurement, Evenness, Surface texture, Visual inspection, Deterioration, Deflectograph, Bore hole
National Category
Manufacturing, Surface and Joining Technology
Research subject
70 Road: Maintenance; 30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing; 30 Road: Highway design, 32 Road: Pavement design
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1286 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2015-09-18Bibliographically approved
Jacobson, T. & Hornwall, F. (2000). Dubbavnötning på provvägar: mätresultat vintrarna 1998/1999 och 1999/2000 - validering av VTIs slitagemodell 1997-2000. Lägesrapport 2000. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 8-2000
Open this publication in new window or tab >>Dubbavnötning på provvägar: mätresultat vintrarna 1998/1999 och 1999/2000 - validering av VTIs slitagemodell 1997-2000. Lägesrapport 2000
2000 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten är uppdelad i två delar. Den första delen behandlar slitagedata ochdubbanvändningen från vintrarna 1998/99 och 1999/2000 på ett antal provvägar och kontrollsträckor i södra Sverige. Det innebär att en bedömning av vinterdäckslagen som trädde i kraft inför vintern 1999/2000 kan göras med avseende på beläggningsslitaget och dubbanvändningen. Den andra delen av rapporten behandlar valideringen av VTI:s slitagemodell mot mätresultat från vägen. Fältmätningar omfattar de fyra senaste vintrarna.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 8-2000, 2000. p. 43
Series
VTI notat ; 8-2000
Keywords
Studded tyre, Wear, Experimental road, Measurement, In situ, Rutting, Climate, Cold, Impact study, Forecast, Mathematical model
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1248 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2014-11-26Bibliographically approved
Jacobson, T. & Hornwall, F. (2000). Förbättring av vägar genom stabilisering/remixing: D677, Bie-Flodafors (skummat bitumen), U256, Norberg-Sala (bitumenemulsion + cement). Lägesrapport 1999/2000. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Förbättring av vägar genom stabilisering/remixing: D677, Bie-Flodafors (skummat bitumen), U256, Norberg-Sala (bitumenemulsion + cement). Lägesrapport 1999/2000
2000 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I samband med förbättring och förstärkning av två vägar inom region mälardalen utfördes provvägsförsök med i det ena fallet skummat bitumen och i det andra kombinationen emulsion och cement. I båda fallen användes moderna djupfräsar (två olika) med bra styrutrustning för bindemedelsspridning och nivåjustering. Basbitumenet utgjordes i båda fallen av B370. Variabler är undergrundsförhållanden, makadaminblandning, lagertjocklekar samt halten inblandad cement.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2000. p. 42
Series
VTI notat ; 47-2000
Keywords
Remixing, Foamed bitumen, Bitumen, Emulsion, Cement, Roadbase stabilization, Recycling, Cold in situ recycling, Construction method, Test, Laboratory, Measurement, Evenness, Rutting, Bearing capacity
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
70 Road: Maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1254 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2014-11-26Bibliographically approved
Jacobson, T. & Hornwall, F. (2000). Försök med polymermodifierade bindemedel i dränerande asfaltbetong: provvägsförsök E20, Partille (1990-2000). Slutrapport. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Försök med polymermodifierade bindemedel i dränerande asfaltbetong: provvägsförsök E20, Partille (1990-2000). Slutrapport
2000 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med provvägen var att se om polymermodifierade bindemedel (PmB) kunde förbättra hållbarhetsegenskaperna hos dränerande asfaltbetong, framför allt i fråga om beständighet och slitstyrka. Ingenting i undersökningen, som omfattade upp till 10 års uppföljning, pekar motn att dränbeläggningarna innehållande polymermodifierade bindemedel (av typ Vestoplast, PmB 20 eller Caribit) erhållit markant bättre hållbarhet eller längre livslängd än referensen med konventionellt bindemedel (B 85). Skillnaderna i dubbavnötning, spårbildning, makrotextur, hålrumshalt, åldring, nedkrossning, mekaniska egenskaper, beständighet eller skadeutveckling är liten mellan de olika sträckorna även om vissa olikheter finns.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2000. p. 48
Series
VTI notat ; 53-2000
Keywords
Polymer, Modified bitumen, Porous asphalt, Experimental road, Durability, Wear, Follow up study, Studded tyre, Evenness, Rutting, Macrotexture, Surface water, Drainage, Porosity, Material, Modification, Binder, Ageing, Deterioration
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
50 Road: Materials, 51 Road: Bituminous materials and binders; 30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1258 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2014-11-26Bibliographically approved
Jacobson, T. & Hornwall, F. (2000). Kall och halvvarm återvinning vid verk: uppföljning av provvägar och kontrollsträckor: lägesrapport 1999. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Kall och halvvarm återvinning vid verk: uppföljning av provvägar och kontrollsträckor: lägesrapport 1999
2000 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2000. p. 92
Series
VTI notat ; 7-2000
Keywords
Cold, Recycling, Measurement, Eveness, Rutting, Texture
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-7322 (URN)
Available from: 2014-10-28 Created: 2014-10-28 Last updated: 2014-11-14Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications