Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Carlsson, Håkan
Alternative names
Publications (10 of 50) Show all publications
Said, S. F., Lundberg, T., Rahman, S., Carlsson, H., McGarvey, T., Ahmed, A. & Enocksson, C.-G. (2019). Utförandets inverkan på hållbarhet för beläggningslager. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Utförandets inverkan på hållbarhet för beläggningslager
Show others...
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The impact of quality of work execution on asphalt concrete durability
Abstract [sv]

Utförandet av en vägbeläggning har stor betydelse för hållbarheten. Separation i massabeläggningar leder till kortare livslängd på asfaltbeläggningar och för tidigt uppkomna skador har ofta ett direkt samband med hur väl utfört beläggningsarbetet är. Svårigheten med separationsproblemet ligger i att det saknas lätthanterliga och objektiva praktiska metoder för bestämning av separationsgrad och dess effekt på hållbarheten. Under senare år har vägytemätbilar använts för mätning av makrotextur med måttet MPD (Mean Profile Depth). Korrelationen mellan MPD-värden och styvhetsmodul antyder att MPD-mätvärden skulle kunna vara en praktisk och snabb metod för utvärdering av kvaliteten hos utfört arbete. Ett begränsat antal fallviktsmätningar utfördes på positioner med olika separationsgrad i AG-lagret (Asfaltbundet Grus). Det konstaterades en tendens till inverkan av separation i AG-lagret på fallviktsdata även om det fanns en variation i data. I denna studie presenteras ett tillvägagångssätt för detektering av ytor med hög makrostruktur. Fast MPD-värden bara beskriver ytans textur, kan det användas för en snabb skanning av separerade ytor i det översta beläggningslagret. Begränsad och riktad provtagning kan därefter utvärderas för mer exakt bestämning av separationsgrad och dess effekt på livslängden/ hållbarheten.

Abstract [en]

Non-destructive testing in quantifying the asphalt pavement layers homogeneity can be used for the quality assurance in paving contracts. This paper summarizes the findings from a field study on segregation in bituminous pavement mixes that relates pavement layer surface texture to the homogeneity of the paved bituminous layer by distinguishing mix segregated area. The mean profile depth (MPD) values of paved layer were measured. Based on these values three locations on the road were identified having low, intermediate and high MPD values. Thereafter, cored samples were tested for stiffness modulus before and after moisture conditioning by performing the moisture induced sensitivity test (MIST). Results clearly showed that the samples from the locations with high MPD values were mostly affected by the moisture conditioning for which the stiffness moduli were significantly reduced. The samples with high MPD values had the highest air voids as well. Thus, this study demonstrated that construction quality described by segregation in the paved asphalt mix has a significant impact on the moisture sensitive performance of pavements. A limited number of falling weight deflectometer (FWD) measurements were performed at positions with different degree of separation in the road base layer. There was a tendency for the effect of separation in the road base layer on FWD even though there was a variation in data. The strong correlation between the MPD values and change in stiffness modulus also suggests that the measurements of the MPD values can be a reliable and non-destructive method for evaluating the construction quality of a pavement and in developing the quality assurance criteria based on pavement performance that can be used in paving contracts.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 27
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 998
Keywords
Surfacing, Bituminous mixture, Segregation (mater), Lifetime, Durability, Surface texture, Falling weight deflectometer, Performance
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing; 30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13701 (URN)
Available from: 2019-03-28 Created: 2019-03-28 Last updated: 2019-06-11Bibliographically approved
Ahmed, A., Carlsson, H. & Lundberg, T. (2019). Utvärdering av gummiasfalt: provväg E22 Mönsterås : etapp 1. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av gummiasfalt: provväg E22 Mönsterås : etapp 1
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Evaluation rubber modified asphalt pavement section : test road E22 Mönsterås : phase 1
Abstract [sv]

Laboratorieundersökningar och vägytemätningar utfördes på referens- och gummimodifierade asfaltbeläggningar på E22 Mönsterås.

Laboratorieundersökningarna visar inte några tydliga skillnader i styvhet och skjuvmodul mellan massorna. Gummiasfalt har dock lägre fasvinkel jämfört med referens vilket betyder att gummiasfalten är mer elastisk. Gummiasfalten visar också lite lägre modul i låga temperaturer och lite högre modul i höga temperaturer vilket är bra för sprickbildning vid låga temperaturer respektive deformationsstabilitet. Utmattningsprovningen visar att gummiasfalt har något bättre utmattningsegenskaper men skillnaderna är inte signifikanta.

De initiala fältmätningarna visar inte på några framträdande skillnader mellan sträckorna utan mätresultaten är väldigt likvärdiga. Det är dock för tidigt att dra slutsatser efter mindre än ett års trafik och fortsatta tillståndutvecklingen bör följas ytterligare innan slutsatser kan dras. Någon skillnad i spårbildning mellan sträckorna kan inte fastställas p.g.a. systematiska variationer inom provsträckan.

Abstract [en]

Laboratory and filed investigations have been carried out to evaluate the performance of rubber modified asphalt test road on E22 Mönsterås.

The laboratory investigations indicated that there are no significant differences in stiffness and shear modulus between the reference and rubber modified mixtures. The rubber modified mixture however showed slightly lower phase angle compared to the reference mixture which indicate that the rubber modified mixture is more elastic. The rubber modified mixtures also showed lower modulus at lower temperatures and slightly higher modulus at higher temperature which are desired properties for resistance against low temperature cracking and permanent deformation respectively. The fatigue tests indicated that the rubber modified asphalt mixture has slightly better fatigue cracking performance. But the difference is not significant.

The road surface profile measurements indicated no significant differences between the reference and asphalt rubber sections. It is however early to draw conclusions after one year of traffic therefore additional follow-up of the test sections is needed to draw a conclusion.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019. p. 25
Series
VTI notat ; 6-2019
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13749 (URN)
Available from: 2019-05-07 Created: 2019-05-07 Last updated: 2019-05-07Bibliographically approved
Ahmed, A. W., Said, S. F., Lu, X. & Carlsson, H. (2018). Pavement performance follow-up and evaluation of polymer-modified test sections. The international journal of pavement engineering, 1-14
Open this publication in new window or tab >>Pavement performance follow-up and evaluation of polymer-modified test sections
2018 (English)In: The international journal of pavement engineering, ISSN 1029-8436, E-ISSN 1477-268X, p. 1-14Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Between 2003 and 2006, a test road consisting of several conventional and polymer-modified structures was built on a motorway. Different combinations of styrene–butadiene–styrene (SBS) and ethyl vinyl acetate (EVA) polymer-modified binders were used. The test structures have been in service since then and have been monitored for over 9 years. The resistance of the different types of asphalt concrete mixes to rutting and cracking was measured and predicted. The impact of ageing on the mixes was also evaluated. Although all the sections are in good condition after 9 years of traffic, the predicted differences between the test sections based on the PEDRO (Permanent Deformation of asphalt concrete layers for Roads) approach and laboratory evaluations are noticeable. Lateral wander and transverse profile measurements indicated that studded winter tyre wear contributed to most of the rutting compared to permanent deformation due to heavy traffic. The unmodified mixes exhibited considerable ageing and the SBS-modified mixes were least affected by ageing. Furthermore, the SBS-modified base mix produced significantly better fatigue resistance than the conventional base mix. However, further investigations of the relationships between bitumen and mix properties and further follow-ups of the test sections are recommended to validate the findings.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor and Francis Ltd., 2018
Keywords
Polymer modified bitumen, Experimental road, Motorway, Rutting (wheel), Cracking, Ageing, Fatigue (mater)
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
50 Road: Materials, 51 Road: Bituminous materials and binders
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-12865 (URN)10.1080/10298436.2018.1435878 (DOI)2-s2.0-85041917655 (Scopus ID)
Available from: 2018-04-05 Created: 2018-04-05 Last updated: 2018-06-11Bibliographically approved
Erlingsson, S. & Carlsson, H. (2018). Testplatser för 74 ton tunga fordon: två instrumenterade tunna vägkonstruktioner. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Testplatser för 74 ton tunga fordon: två instrumenterade tunna vägkonstruktioner
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Test sections for 74 tonnes vehicles : two instrumented thin pavement structures
Abstract [sv]

Denna rapport beskriver i korthet installeringen av vägteknisk instrumentering samt klimatsensorer på två testplatser i Norrbottens län. Båda testplatserna kan klassas som tunna vägöverbyggnader. Den ena strukturen ligger längs Lv373 strax öster om Långträsk och den andra på Lv515 strax söder om korsningen vid Lv373. Huvudsyftet med testplatserna är att få bättre information om hur de nya 74 ton tunga fordonen påverkar vägarna. Detta skall göras genom att mäta konstruktionernas respons vid passerande lastbilar och vid belastning med fallviktsapparat.

Den vägtekniska instrumenteringen består av töjningsgivare i tvärgående samt längsgående riktning för bestämning av dragtöjning i beläggningens underkant samt vertikala töjningsgivare för att bestämma varje lagers trycktöjning. Dessutom är spänningsmätare inlagda i överbyggnaden för att mäta den vertikala spänningen på två nivåer. Datainsamling om det lokala klimatet görs med hjälp av tjäl- och fuktstav samt temperaturgivare i beläggningen. En SMHI väderstation ligger omkring 15 km nordnordöst om testplatserna och trafikverket har en VViS-station som ligger längs Lv373 öster om testplatserna. De första responsmätningarna är planerade under sommaren 2018.

Abstract [en]

This VTI note describes briefly the construction and instrumentation of two new test road structures that have been built during the autumn 2017 on Lv373 and Lv515 respectively in Norrbotten County in northern Sweden. One structure is placed on Lv373 east of the village Långträsk while the other structure is on Lv515 south if the intersection with Lv373. The distance between the two locations is about 10 km. Both structures are thin pavement structures. The main objective of the two new test sites is to estimate the impact that the new 74 tonnes vehicles have on the Swedish road network. This will be done through direct measurements of the pavement response from the road sensors. The sensors consist of horizontal strain sensors in both longitudinal and transversal direction at the bottom of the asphalt layer as well as vertical strain sensors over every layer down to 1.2 m depth. Soil pressure cells are further installed at two depths. The local ambient climate is monitored as well. A frost and a moisture rod were therefore installed. Further are temperature sensors installed in the asphalt concrete. Two weather stations are located within 20 km distances from the test structures. The first response measurements are planned in the late summer or early autumn 2018.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. p. 42
Series
VTI notat ; 11-2018
Keywords
Pavement design, Bearing capacity, Load, Longer and heavier vehicle, Strain, Experimental road
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 32 Road: Pavement design
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-13037 (URN)
Available from: 2018-05-24 Created: 2018-05-24 Last updated: 2019-05-28Bibliographically approved
Saevarsdottir, T., Erlingsson, S. & Carlsson, H. (2016). Instrumentation and performance modelling of heavy vehicle simulator tests. The international journal of pavement engineering, 17(2), 148-165
Open this publication in new window or tab >>Instrumentation and performance modelling of heavy vehicle simulator tests
2016 (English)In: The international journal of pavement engineering, ISSN 1029-8436, E-ISSN 1477-268X, Vol. 17, no 2, p. 148-165Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Flexible test road structures have been built and tested in accelerated pavement tests using a heavy vehicle simulator (HVS) at VTI in Sweden for 15 years. The objectives have been to investigate pavement responses and pavement performance behaviour, which can be used to validate mechanistic performance schemes.

Here, the instrumentation is described, its accuracy is estimated, the response and performance are modelled and a performance prediction is carried out. The registrations of the measurements were rather smooth with acceptable variation. In general, good agreement was established between the measurements and calculations. The HVS machine can be used to evaluate new road concepts and maintenance strategies and provides the option of performing a life cycle cost analysis, which can decrease both costs and environmental impacts.

Keywords
Flexible pavement, Lorry, Simulation, Repetitive loading, Apparatus (measuring), Characteristics
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 32 Road: Pavement design
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-9258 (URN)10.1080/10298436.2014.972957 (DOI)2-s2.0-84942501805 (Scopus ID)
Available from: 2016-03-02 Created: 2016-03-02 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Carlsson, H. (2016). Provväg riksväg 26 Skultorp: uppföljning av provsträckor med aktiv design. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Provväg riksväg 26 Skultorp: uppföljning av provsträckor med aktiv design
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Field test on road 26 at Skultorp : survey of test sections performed with active design
Abstract [sv]

I detta notat redovisas resultatet av fallviktsmätningar och analys av vägytemätningar på ett vägobjekt på Riksväg 26 vid Skultorp söder om Skövde. Inom vägobjektet anlades tre provsträckor och en referenssträcka med olika typer av förstärkningslager och en sträcka med tunnare asfaltbeläggning för analys av aktiv design samt 1+2 sträckor för uppföljning av referenskonstruktionen utförd av tre olika entreprenörer. Mätningarna syftar till att utvärdera de olika konstruktionstyperna och utförande genom analys av skillnader och förändring i styvhet och spårbildning under 9 års trafik, från trafikpåsläpp 2005 fram till 2014.

Generellt visar fallviktsmätningen på att vägen har en hög bärighet. Det är stor skillnad i mätresultat och styvhet mellan mätningen innan trafikpåsläpp 2005 och den 2014, där det var en betydligt lägre styvhet 2005 än 2014. Vid mätningen 2014 var det full beläggningstjocklek med slitlager samtidigt som vägen satt sig och packats under många års trafik. Mätningen 2014 får därför anses bäst visa vägens tillstånd under åren den har varit i bruk.

Abstract [en]

VTI has performed falling weight measurements and analysis of surface profile measurements on road 26 at Skultorp south of Skövde. Within the road project it was built three test sections (incl. reference section) with different subbase material and an additional section with thinner asphalt pavement for analysis of active design and 1 + 2 sections for monitoring the reference structure constructed of three different contractors. The measurements intended to assess the different construction types and performance by analyzing the differences and changes in stiffness and rutting under 9 years of traffic, for traffic from 2005 to 2014.

Generally the results of falling weight measurements show a road with very high bearing capacity. There is a big difference in the measurement results and stiffness between the survey before opening for traffic in 2005 and the second measurement 2014, where there was a significantly lower stiffness 2005 than in 2014. At the measurement 2014 it was full asphalt thickness and at the same time the road has consolidated and become compact over many years of service. Therefore, the measurement 2014 best represent the road condition over the years it has been in use.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2016. p. 54
Series
VTI notat ; 33-2015
Keywords
Pavement design, Subbase, Rate of compaction, Layer, Thickness, Falling weight deflectometer, Performance, Rut, Experimental road, Bearing capacity
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 32 Road: Pavement design
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-8306 (URN)
Available from: 2016-02-09 Created: 2016-02-09 Last updated: 2016-08-24Bibliographically approved
Carlsson, H. (2015). Profilmätning på sträckor med gummimodifierat bitumen på E4 Uppsala och E6 Mölndal: uppföljning efter tre års trafik. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Profilmätning på sträckor med gummimodifierat bitumen på E4 Uppsala och E6 Mölndal: uppföljning efter tre års trafik
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Transverse profile measurement on test sections with rubber modified bitumen at road E4 Uppsala and E6 Mölndal
Abstract [sv]

VTI har testat gummimodifierade asfaltbeläggningar på vägsträckor i Uppsala, Knivsta och Mölndal under tre år. Mätningarna visar sämre utveckling på provsträckor med gummimodifierade asfaltbeläggningar än på referenssträckorna med standardbitumen. På uppdrag av Trafikverket har VTI utfört tvärprofilmätningar och slitagemätning på provsträckor med gummimodifierade asfaltbeläggningar på E4 i Uppsala, Rv77 i Knivsta och E6 i Mölndal. Syftet med mätningarna var att utvärdera de olika beläggningstyperna avseende spårbildning samt dubbdäcksavnötning och beständighet/stensläpp. Slutsatserna av resultaten från mätningarna visar inte på några gynnsamma effekter av modifieringen med gummi i slitlagrets bitumen, utan de sträckorna har istället haft en sämre utveckling än referenssträckorna med standardbitumen under de första knappa tre åren. De uppmätta profilerna från motorvägarna E4 Uppsala och E6 Mölndal uppvisar ett tydligt spårslitage på ytan under samtliga tre mätta vinterperioder. På de flesta sträckorna är det relativt liten spridning i spårslitage mellan de uppmätta profilerna inom respektive sträcka.

Abstract [en]

On behalf of the Swedish Transport Administration, VTI has performed transverse profile measurements and wear measurements on test sections with rubber modified asphalt pavements on E4 Uppsala, Rv77 Knivsta and E6 Mölndal. The purpose of the surveys is to evaluate the different types of wearing course regarding rutting and wear of studded tires and durability / stripping (loss of surface aggregate). The conclusions of the results of the measurements so far do not show any beneficial effects of the modification with rubber in bituminous wearing course, instead these sections have performed worse than the reference section with standard bitumen during the first almost three years. The measured profiles from E4 Uppsala and E6 Mölndal showed an obvious rutting from wear on the surface during all three winter periods. The wear is less clear on the sections on Rv77 Knivsta because of the broader cross road surface and lower traffic intensity. On most test sections, it is a relatively small spread in the propagation of wear between the measured profiles within each test section. Within a few sections, however, the spread is slightly larger and it looks mostly like to apply sections of GAP on E4 Uppsala.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2015. p. 52
Series
VTI notat ; 5-2015
Keywords
Bituminous mixture, Rubber, Bitumen, Surfacing, Performance, Rut, Transverse profile, Fretting, Field (test), Experimental road, Modified bitumen
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-7805 (URN)
Available from: 2015-03-26 Created: 2015-03-26 Last updated: 2016-04-08Bibliographically approved
Carlsson, H. (2015). Profilmätning på sträckor med polymermodifierat bitumen på riksväg 47 Falköping: uppföljning efter tre års trafik. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Profilmätning på sträckor med polymermodifierat bitumen på riksväg 47 Falköping: uppföljning efter tre års trafik
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Transverse profile measurement on test sections with polymer modified bitumen on road 47 at Falköping
Abstract [sv]

Dubbdäcksslitaget har stor betydelse för spårdjupsutvecklingen och vilken typ av stenmaterial som använts i vägbeläggningen är avgörande. På uppdrag av Trafikverket har VTI utfört tvärprofilmätningar och slitagemätning på provsträckor med polymermodifierade asfaltbeläggningar på riksväg 47 vid Falköping. Syftet med mätningarna är att utvärdera de olika beläggningstyperna avseende spårbildning samt dubbdäcksavnötning och beständighet/stensläpp genom slitagemätning. Inom vägobjektet lades det avsnitt med olika typer av slitlagerbeläggningar där 6 stycken 200 meter långa uppföljningssträckor (provsträckor) har lagts ut. Profilmätningar har utförts årligen från 2011 fram till våren 2014.

Abstract [en]

On behalf of the Swedish Transport Administration VTI has performed transverse profile measurements and wear measurements on test sections with polymer modified asphalt pavements on road 47 at Falköping. The purpose of the surveys is to evaluate the different types of wearing course regarding rutting and wear of studded tires and durability / stripping (loss of surface aggregate). Within the rehabilitation project for the road 2011 test sections with various types of surface course where constructed where six test section of 200 meter long was selected for further evaluation. The monitoring of these test sections include, in addition to test sections with polymer modified bitumen type Nypol and Inormix also connecting reference sections with conventional asphalt paving with standard bitumen (std) B70/100. The amount of traffic, AADT, on the test sections is about 4 500–5 000 vehicles. Profile measurements have been conducted annually from 2011 until the spring of 2014. On each test section was wearing of studded tires measured in 5 transverse profiles and profile measurement for rutting with equipment Primal in 10 transverse profiles and measurement of durability / stripping of 1 m2 over the left wheel track and the edge of the track.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2015. p. 38
Series
VTI notat ; 6-2015
Keywords
Bituminous mixture, Polymer, Bitumen, Surfacing, Performance, Rut, Transverse profile, Fretting, Field (test), Experimental road, Modified bitumen
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-7806 (URN)
Available from: 2015-03-26 Created: 2015-03-26 Last updated: 2016-04-08Bibliographically approved
Lu, X., Said, S. F., Carlsson, H., Soenen, H., Heyrman, S. & Redelius, P. (2014). Evaluation of test sections with Polymer Modified Bitumens. In: Asphalt Pavements: Proceedings of the International Conference on Asphalt Pavements, ISAP 2014. Paper presented at 12th International Conference on Asphalt Pavements, ISAP 2014, 1 June 2014 through 5 June 2014, Raleigh, NC (pp. 287-296).
Open this publication in new window or tab >>Evaluation of test sections with Polymer Modified Bitumens
Show others...
2014 (English)In: Asphalt Pavements: Proceedings of the International Conference on Asphalt Pavements, ISAP 2014, 2014, p. 287-296Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

It has been recognized that Polymer Modified Bitumens (PMB) have more potential for use in asphalt paving and can clearly demonstrate the value of their initial higher cost. To further assess sustainable benefits on heavy trafficked roads, test sections using various PMBs were built on highway E6 in Sweden during 2003-2006. The main objective of this paper is to study the aging and rheological properties of the binders used. A large number of cores were drilled and characterized with respect to stiffness, fatigue and permanent deformation. The binders (original, lab aged and recovered) were investigated extensively with rheological and chemical methods. It was found that PMBs, particularly SBS modified, demonstrate better rheological properties as compared to unmodified bitumens, even after several years in the field. These include higher strain recovery and lower non-recoverable compliance at high temperatures, and lower stiffness at low temperatures. For the SBS modified binders, good aging resistance was observed. The high resistance to aging for the SBS modified binders was also evident in the stiffness measurement made on asphalt field cores. Although significant differences have not yet been seen between the test sections (all the sections are in good condition after six years of traffic), the observed improvements for the modified binders are expected to be confirmed by a longer follow-up of the test road.

Keywords
Polymer, Modification, Bitumen, Experimental road, Ageing, Rheology, Stiffness, Deformation, Fatigue (mater)
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 33 Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-9352 (URN)2-s2.0-84904118916 (Scopus ID)9781138027121 (ISBN)
Conference
12th International Conference on Asphalt Pavements, ISAP 2014, 1 June 2014 through 5 June 2014, Raleigh, NC
Available from: 2017-03-30 Created: 2017-03-30 Last updated: 2017-04-19Bibliographically approved
Said, S. F., Carlsson, H. & Hakim, H. (2014). Förstärkning av vägkonstruktion med stålnätsarmering: 12 års uppföljning av väg E6 Ljungskile. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Förstärkning av vägkonstruktion med stålnätsarmering: 12 års uppföljning av väg E6 Ljungskile
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Rehabilitation of road structure with steel fabrics : 12-years follow-up of Road E6, Ljungskile
Abstract [sv]

En sträcka på 800 meter av motorvägen E6 söder om Ljungskile, öppnad för trafik 1991, uppvisade skador i form av längsgående sprickor i hjulspåren redan efter ca 5 års trafikering. Under år 2000 hade vägen omfattande längs- och tvärgående sprickbildning samt visade en omfattande spårbildning med ojämnheter. Sträckan förstärktes genom fräsning och påbyggnad. Inom vägavsnittet anlades tre provsträckor för undersökning av stålnätsarmeringens betydelse för upphöjning och förbättring av bärigheten och motståndet mot sprickor och spår. Teststräckorna instrumenterades med töjningsgivare på den frästa ytan. Syftet är att studera stålnätets förmåga att ge ökad bärighet i vägkroppen och motverka sprickor och spårbildning i beläggningsytan. Denna rapport redovisar resultat från uppföljning efter 12 års trafik. Efter att vägen har trafikerats i 12 år visar referenssträckan omfattande längsgående sprickor i hjulspår. Det förekommer inga tydliga bärighetsrelaterade sprickbildningar på de armerade sträckorna, utom en enstaka fin, längsgående spricka i en av de armerade sträckorna (sträcka 2) och ett par tvärgående, finare sprickor som kan härröra från skarvarna i stålarmeringen i sträcka 3. Det konstateras att armeringen har haft en signifikant effekt (10–15 %) på höjning av bärighet och begränsning av spårutveckling. Omfattande stensläpp på slitlagret har förekommit på alla tre sträckor.

Abstract [en]

A motorway road section of 800 metre long of the road E6 south of Ljungskile in the Southwest of Sweden was seriously damaged due to low bearing capacity. Longitudinal and transversal cracks were frequently observed after about five year’s traffic. The road section was rehabilitated by milling away 80 millimetre and paving with new bituminous layers. Three full-scale, 100-metre test sections were built. Two test sections were reinforced with steel fabrics and one section without reinforcement as a reference section. These sections are instrumented with strain gauges. The section’s performance have been tested by deflection, strain and rut measurements and manual distress surveys. Degradation behavior of the test sections were numerically analyzed. This report presents pavement performance of the test sections after 12 years in-service. The reference section has shown extensive longitudinal cracks in the wheel paths. However, almost no cracks in the reinforced sections. It is concluded that the reinforcement had a significant influence (10–15%) in increasing the resistance of the test sections against fatigue cracking and in limitation of the rutting in pavement surface related to repeated-loading of the heavy vehicles.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2014. p. 46
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 820
Keywords
Strengthening (pavement), Reinforcement (in mater), Experimental road, Performance, Cracking, Rutting (wheel), Flexible pavement
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
30 Road: Highway design, 32 Road: Pavement design
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-7434 (URN)
Available from: 2014-12-02 Created: 2014-12-02 Last updated: 2016-02-03Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications