Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Carlsson, Bo
Alternative names
Publications (10 of 20) Show all publications
Hultqvist, B.-Å. & Carlsson, B. (2007). Betongvägen E6 vid Falkenberg: tillståndet för delen Heberg–Långås efter 14 års trafik. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Betongvägen E6 vid Falkenberg: tillståndet för delen Heberg–Långås efter 14 års trafik
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Betongvägen på E6 vid Falkenberg, delen Heberg-Långås, byggdes 1993 och har nu trafikerats ca 14 år. Betongvägen var den första i Sverige som byggdes med tvåskiktsläggning och med frilagd ballast i beläggningsytan. Samma utförandeteknik har sedan också använts på betongvägarna vid Fastarp-Heberg och Eskilstuna. På uppdrag av Vägverket har VTI dokumenterat vägens byggande och därefter följt vägens tillstånd under den första 10 årsperioden. Resultaten från tillståndsuppföljningen redovisas i föreliggande rapport.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2007. p. 30
Series
VTI PM
National Category
Infrastructure Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-15300 (URN)
Note

Årtalet 1997 på framsidan är felaktigt.

Available from: 2020-06-02 Created: 2020-06-02 Last updated: 2020-06-02Bibliographically approved
Hultqvist, B.-Å. & Carlsson, B. (2003). Betongväg på E20 vid Eskilstuna: byggnads- och uppföljningsrapport för delen Eskilstuna-Arphus. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 57-2002
Open this publication in new window or tab >>Betongväg på E20 vid Eskilstuna: byggnads- och uppföljningsrapport för delen Eskilstuna-Arphus
2003 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den nya motorvägen på väg E20 utanför Eskilstuna, delen Eskilstuna-Arphus, är

17 km lång varav 13 km är utförd med betongbeläggning. Vägen är byggd som

motorväg. Vägen är projekterad och byggd som oarmerad betongväg enligt VÄG94.

Betongbeläggningen som är utförd i två skikt, "vått i vått", ligger på

bärlager av cementbundet grus. I betongbeläggningens övre skikt som kommer

att trafikeras av dubbdäck används sten med bra slitstyrka. I det undre

skiktet används sten från bergtäkt intill väglinjen. Det cementbundna

bärlagret tillverkades ute på vägen genom platsblandning av graderat

grusmaterial, cement och vatten.

Betongen tillverkades i tre stycken mobila betongblandare som ställdes upp

vid vägbygget. Vid betongläggningen användes två glidformsläggare som gick

efter varandra och lade betongbeläggningen i två skikt. För att åstadkomma en

beläggning med goda ytegenskaper måste betongytan efterbehandlas. I detta

fall valdes friläggning. Friläggning av stenmaterialet i beläggningsytan

reducerar vägtrafikbullret samt förbättrar friktionen och minskar risken för

vattenplaning.

Efter det att vägen färdigställts har provcylindrar borrats upp. Dessa har

använts för att prova betongbeläggningens draghållfasthet, lagertjocklek och

frostbeständighet. Resultatet från provningarna visade att

materialegenskaperna var goda.

På flera av de betongvägar som byggdes i Sverige under 1990-talet har man

haft problem med att få vägmarkeringsmassan att fästa mot beläggningen.

Rekommendationer för utförandet har därför tagits fram för att förbättra

vidhäftningen. Dessa rekommendationer användes vid utförandet av betongvägen

vid Eskilstuna. Uppföljningen visar så här långt att de uppställda

rekommendationerna ger ett bra resultat för termoplastmassor.

Vid trafikering på den färdiga betongvägen upplevdes betongbeläggningen som

ojämn. Detta ledde till att betongbeläggningen diamantslipades.

Betongbeläggningens ytegenskaper har dokumenterats med mätningar av jämnhet,

friktion och slitstyrka. Jämnheten i längdled har mätts med RST-bil vid olika

tillfällen och har beskrivits med IRI-värde. Höga IRI-värden uppmättes före

slipning av betongbeläggningen. Beläggningen klarade inte uppsatta

jämnhetskrav enligt VÄG94 vid mätning med mätbil. Jämnheten i tvärled har

mätts dels med VTI:s PRIMAL-utrustning, dels med RST-bil. Uppmätta spårdjup

var efter 3 år små. Mätning av den längsgående friktionen har utförts vid

olika tillfällen med VTI:s Saab Friction Tester. Den nylagda beläggningen

hade mycket god friktion. Friktionen försämrades dock under första året.

Diamantslipning av betongbeläggningen påverkade också ytans textur och

friktion. Efter slipningen förbättrades friktionen något. Beläggningens

avnötning från dubbdäck har mätts under två vintrar sedan vägen öppnades för

trafik. Slitaget har varit litet trots att det i regel är större under de

första åren när beläggningen är ny.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 57-2002, 2003
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Sweden, Rigid pavement, Properties, Evaluation, Wear, Joint, Surface texture, Concrete, Longitudinal profile, Transverse profile
Research subject
Road: Highway design, Road: Pavement design
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1424 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Hultqvist, B.-Å. & Carlsson, B. (2002). Betongvägen vid Arlanda: tillståndet efter 10 års trafik. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 35-2002
Open this publication in new window or tab >>Betongvägen vid Arlanda: tillståndet efter 10 års trafik
2002 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Under 1990-talet ökade intresset för betongvägar i Sverige vilket ledde till

att Vägverket tog fram nya tekniska beskrivningar för betongvägar. Fyra nya

betongvägar byggdes: Arlandavägen 1990, E6 förbifart Falkenberg 1993, E6

Fastarp-Heberg 1996 och E20 Eskilstuna-Arphus 1999. Betongvägarna som byggdes

under 1990-talet fick vissa förändringar i förhållande till de vägar som

byggdes tidigare. Betongbeläggningen förbättrades genom att dymlingar

användes i de tvärgående fogarna. Betongens slitstyrka förbättrades genom att

högre hållfasthetskrav ställdes på betongen samt att bättre stenmaterial

användes i ballasten. Fogmassan byttes ut mot förtillverkade foglister av

konstgummi. Utförandet av betongvägarna är väl dokumenterat och vägarnas

tillstånd följs upp regelbundet. Resultatet redovisas med avseende på

jämnhet, spårbildning, slitstyrka, friktion och strukturellt tillstånd.

Syftet med tillståndsuppföljningarna är i första hand att verifiera

Vägverkets tekniska beskrivningar med de resultat som uppnås på de utförda

betongvägarna. Tillståndsuppföljningarna har legat till grund för

revideringar som har införts i ATB VÄG. Arlandavägen som var den första

betongvägen som byggdes på 1990-talet, har nu trafikerats mer än 10 år. Under

dessa år har ca 50 miljoner fordon passerat över betongvägen. Av dessa är ca

4 miljoner tunga fordon. Uppföljningen visar att betongvägen har klarat både

trafik- och klimatpåverkan mycket bra utan några större underhållsåtgärder.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 35-2002, 2002
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Sweden, Rigid pavement, Longitudinal profile, Rutting, Wear, Friction, Follow up study, Experimental road, Evenness, Surface texture, Stiffness
Research subject
Road: Highway design, Road: Surfacing; Road: Highway design, Road: Pavement design
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1398 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Hultqvist, B.-Å., Åström, S. & Carlsson, B. (2002). Vägmarkeringar på betongbeläggning: fältförsök på väg E20, delen Eskilstuna-Arphus. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 8-2002
Open this publication in new window or tab >>Vägmarkeringar på betongbeläggning: fältförsök på väg E20, delen Eskilstuna-Arphus
2002 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

På flera av de betongvägar som byggdes i Sverige under 1990-talet har man

haft problem med att få vägmarkeringsmassan att fästa mot beläggningen.

Enligt uppgift släpper markeringsmassan lättare från betongbeläggning än från

asfaltbeläggning. Problemet verkar vara störst under de första åren. I

tidigare utförda undersökningar har problemet kartlagts vid

laboratorieundersökning och genom inventering av vägmarkeringarna på de

svenska betongvägarna.

Undersökningarna har resulterat i att rekommendationer har tagits fram för

att förbättra vidhäftningen mellan vägmarkeringar och betongbeläggningar.

För att verifiera dessa rekommendationer utfördes ett fältförsök hösten 1999

på väg E20 vid Eskilstuna. Tre olika markeringsprodukter har ingått i

undersökningen: Norskilt E529W -– termoplast,extruderad massa ; – Cleanosol

6731 B -– termoplast, spraymassa; Geveko Aquaplast -– kallplastmassa,

enkomponent akrylbaserad.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 8-2002, 2002
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Sweden, Carriageway marking, Plastic material, Adhesion, Properties, Wear, Reflectivity, Ageing, Test, In situ, Laboratory, Concrete, Rigid pavement
Research subject
Road: Materials, Road: Miscellaneous materials
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1366 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Hultqvist, B.-Å. & Carlsson, B. (1998). Tillståndsuppföljning av betongvägar: väg E6 förbifart Falkenberg, uppföljning under 4 år (1993-1997), väg E4.65 anslutning till Arlanda flygplats, uppföljning under 7 år (1990-1997). Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI meddelande 835
Open this publication in new window or tab >>Tillståndsuppföljning av betongvägar: väg E6 förbifart Falkenberg, uppföljning under 4 år (1993-1997), väg E4.65 anslutning till Arlanda flygplats, uppföljning under 7 år (1990-1997)
1998 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI meddelande 835, 1998
Series
VTI meddelande, ISSN 0347-6049
Keywords
Swedish, Sweden, Rigid pavement, Longitudinal profile, Transverse profile, Wear, Surface texture, Rutting, Noise level, Performance, Concrete, Follow up study, Friction
Research subject
Road: Highway design, Road: Pavement design
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-4211 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Hultqvist, B.-Å. & Carlsson, B. (1997). Tillståndsbedömning av markstensytor i Stockholm, Göteborg och Malmö-området: en inventering utförd under våren 1997. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 73-1997
Open this publication in new window or tab >>Tillståndsbedömning av markstensytor i Stockholm, Göteborg och Malmö-området: en inventering utförd under våren 1997
1997 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 73-1997, 1997
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Brick, Sett, Stone, Pavement, Deterioration, Inventory, Moisture, Sand, Layer, Load, Distribution, Joint, Sweden
Research subject
Road: Highway design, Road: Surfacing; Road: Highway design, Road: Pavement design
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1028 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Hultqvist, B.-Å. & Carlsson, B. (1997). Tjockleksdimensionering av CG-lager i Cementbitumenöverbyggnad (CBÖ) till VÄG 94. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 72-1997
Open this publication in new window or tab >>Tjockleksdimensionering av CG-lager i Cementbitumenöverbyggnad (CBÖ) till VÄG 94
1997 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 72-1997, 1997
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Thickness, Layer, Cement, Gravel, Pavement design, Load, Traffic, Frost, Sweden
Research subject
Road: Highway design, Road: Pavement design
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1064 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Carlsson, B. & Hultqvist, B.-Å. (1996). Inledande studie av betongbeläggningars slitstyrka i provvägsmaskin. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 55-1995
Open this publication in new window or tab >>Inledande studie av betongbeläggningars slitstyrka i provvägsmaskin
1996 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 55-1995, 1996
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Concrete, Surfacing, Wear, Studded tyre, Circular test track, Rut, Sweden, Norway
Research subject
Road: Highway design, Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-890 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Hultqvist, B.-Å. & Carlsson, B. (1996). Ring analysis of Nordic road simulators: Proposal for a common test method for determination of the wear resistance of concrete pavements. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI meddelande 774A
Open this publication in new window or tab >>Ring analysis of Nordic road simulators: Proposal for a common test method for determination of the wear resistance of concrete pavements
1996 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI meddelande 774A, 1996
Series
VTI meddelande, ISSN 0347-6049
Keywords
English, Wear, Rigid pavement, Test method, Simulation, Circular test track, Correlation, Measurement, Aggregate, Cement, Size, Mix design, In situ, Sweden, Norway, Finland
Research subject
Road: Highway design, Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-3821 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Hultqvist, B.-Å. & Carlsson, B. (1996). Ringanalys av nordiska provvägsmaskiner: förslag till gemensam provningsmetod för slitstyrka hos betongbeläggningar. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI meddelande 774
Open this publication in new window or tab >>Ringanalys av nordiska provvägsmaskiner: förslag till gemensam provningsmetod för slitstyrka hos betongbeläggningar
1996 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI meddelande 774, 1996
Series
VTI meddelande, ISSN 0347-6049
Keywords
Swedish, Sweden, Norway, Finland, Test method, Group analysis, Circular test track, Regression analysis, Rigid pavement, Deterioration, Wear, Rutting, Studded tyre, Aggregate, Wet road, Specifications
Research subject
Road: Highway design, Road: Surfacing
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-3723 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Organisations

Search in DiVA

Show all publications