Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Nilsson, Göran
Alternative names
Publications (10 of 110) Show all publications
Björketun, U. & Nilsson, G. (2007). Skaderisker för motorcyklister. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Skaderisker för motorcyklister
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The risk of injury to motorcyclists
Abstract [sv]

Vägverkets djupstudier av motorcykelolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000–2004 visar att antalet dödade motorcyklister har ökat. År 2000 dödades 39, år 2004 dödades 56 motorcyklister.

Syftet med rapporten är att besvara följande:

• Hur ser skadekonsekvenserna ut för motorcyklar i olika försäkringsklasser?

• Hur ser skaderiskerna ut beroende på mc-förarnas ålder och motorcyklar i olika försäkringsklasser?

Sedan slutet av 1990-talet registrerar Svensk Bilprovning alla fordons mätarställning vid kontrollbesiktningen. Det gör det möjligt att uppskatta årliga körsträckor för motorcyklar. Både körsträckor, årsmodeller, försäkringsklasser, ägares och förares ålder har använts för att hitta samband och jämföra olycks- och skaderisker under åren 2000–2004.

I rapporten konstateras bland annat att:

• Antalet motorcyklar har efter år 2000 framför allt ökat i försäkringsklass F 7 (motorcyklar med mycket hög motoreffekt i förhållande till vikt)

• Motorcykelförare yngre än 25 år står för de relativt höga skaderiskerna i de lägsta försäkringsklasserna

• Motorcykelförare yngre än 30 år står för de relativt höga skaderiskerna i de högre försäkringsklasserna (mycket effektstarka mc).

• Antalet dödade motorcyklister i förhållande till skadade motorcyklister respektive svårt skadade motorcyklister är väsentligt högre för gruppen motorcyklar i försäkringsklass F8 (övre segmentet av F7) jämfört med övriga försäkringsklasser.

Abstract [en]

In-depth studies carried out by the Swedish Road Administration 2000-2004 regarding fatal motorcycle accidents show that the number of killed motorcyclists has increased. The number was 39 year 2000 and 56 year 2004. The aim of the report is to answer the following: - Which differences regarding injury consequences for motorcycles can be found between different insurance classes? - How do the injury risks differ between motorcycle drivers of different age and motorcycles in different insurance classes? Since the end of the 1990s Bilprovningen, the Swedish Motor Vehicle Inspection Company, has been recording the mileage of all vehicles at the time of the annual inspection. This makes it possible to estimate in a reliable manner the annual mileages covered by motorcycles. The report accounts for mileages, year models, insurance classes, and the ages of the owner and rider in order to find relationships and to compare accident and injury risks in the period 2000-2004. Our principal conclusions are: o After the year 2000, the number of motorcycles mainly increased in insurance class F7 (motorcycles of very high engine power in relation to their weight) o Motorcycle riders younger than 25 account for the relatively high injury risks in the lower insurance classes. - Motorcycle riders younger than 30 account for the relatively high injury risks in the higher insurance classes (motorcycles of very high engine power) - The number of motorcycle riders who are killed, in relation to injured and severely injured motorcycle riders, is substantially higher for the group of motorcycles in insurance class F8 (upper segment of F7) compared with the other insurance classes.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2007. p. 38
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 566
Keywords
Motorcyclist, Injury, Fatality, Risk, Age, Motorcycle, Engine, Weight, Mileage, Statistics, Accident
National Category
Other Health Sciences
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 813 Road: Accident risk; 80 Road: Traffic safety and accidents, 811 Road: Accident statistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6424 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2019-05-06Bibliographically approved
Björketun, U. & Nilsson, G. (2007). VTI-modellen för skattning av årligt trafikarbete i Sverige: modellutveckling och hjälpinformation fram till 2005 samt årliga trafikarbetsskattningar 1950-2005. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>VTI-modellen för skattning av årligt trafikarbete i Sverige: modellutveckling och hjälpinformation fram till 2005 samt årliga trafikarbetsskattningar 1950-2005
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

In the end of the 1990s VTI and Statistics Sweden (SCB) jointly developed an estimation model for the annual vehicle mileage in Sweden for the period 1950-1997, expressed as vehicle kilometres on road . This model is documented in VTI Report No 439, 1999. Since then, SIKA has annually commissioned VTI to estimate the annual vehicle mileage for different vehicle types in Sweden. Initially, a number of minor modifications were made, but in 2003 there was a major change since data from SCB and Bilprovningen (the Swedish Motor Vehicle Inspection Company) were available. There were two reasons for the model change. One was to make use of the detailed information provided by SIKA/SCB/Bilprovningen and the other to categorise lorries according to total weight instead of maximum load. Before 1990 lorries were categorised based on axle spacing and maximum load. In the new version of the model total weight is used to form the categories. The total weight does not include an eventual trailer.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2007. p. 37
Series
VTI notat ; 20-2007
Keywords
Statistics, Vehicle kilometer, Estimation, Model, Calculation, Traffic, Mileage, Volume, Road network, Fuel, Motorcycle, Car, Bus, Lorry
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
20 Road: Traffic engineering, 21 Road: Traffic measurement and traffic analysis; 00 Road: General works, surveys, comprehensive works, 03 Road: Statistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1653 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2019-05-06Bibliographically approved
Björketun, U. & Nilsson, G. (2006). Skaderisker för motorcyklister. Linköping: VTI., VTI notat 11-2006
Open this publication in new window or tab >>Skaderisker för motorcyklister
2006 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Registration of vehicle mileage by the Swedish Vehicle Inspection Co. at the time of the annual inspection, since the end of the 1990s, has provided the opportunity for the "annual" mileage driven by groups of vehicles to be estimated. Mileage figures are the key for the estimation of the accident and injury risks of groups of vehicles and for comparison of these. As regards motorcycles, vehicle data concerning age of owner, year model and insurance class have been analysed with respect to motorcyclists injured in traffic and motorcycle mileages for the years 2000, 2001, 2002, 2003 and 2004. In Sweden and internationally, the motorcycle is the mode that has the highest accident risks and, most of all, injury risks in road traffic. Sweden has the additional problem that motorcycles can only be used during the summer months. This means that every year there is a "warming-up period" at the beginning of the new season. As for all motor vehicles, high motorcycle risks are associated with young drivers and limited driving experience, two properties that are strongly coupled. Some researchers want to add to this lack of judgment and little respect for laws and regulations. The age of the driver is today relatively strictly regulated as regards heavy motorcycles, with an engine power of at least 25 kW, which broadly speaking means that the driver must be 21 years old. Those who were automatically allowed to drive a motorcycle with the help of the old driving licence are today almost 50 or older. Traffic safety analysis has been based, inter alia, on the insurance class of the motorcycle which is determined by the relationship between engine power and vehicle weight. It is found that, in principle, it is the age group younger than 30 who represent the elevated injury risks in the higher insurance classes, while those younger than 25 represent the elevated injury risks in the lowest insurance classes. The total exposure in these insurance classes is very limited. Most of the motorcycle travel occurs in the intermediate insurance classes.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: VTI., VTI notat 11-2006, 2006. p. 30
Series
VTI notat
Keywords
Accident exposure, Motorcyclist, Fatality, Injury, Risk, Mileage, Statistics
Research subject
Road: Traffic safety and accidents, Road: Accident risk; Road: Traffic safety and accidents, Road: Accident statistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1596 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Nilsson, G., Brüde, U. & Hammarström, U. (2005). Huvudled och regleringar i korsningar. Linköping: VTI., VTI notat 23-2005
Open this publication in new window or tab >>Huvudled och regleringar i korsningar
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

På uppdrag av Vägverket har VTI närmare försökt belysa frågan om regleringar i korsningar och huvudledsbegreppet. När en väg klassas som huvudled följer automatiskt att korsningarna skall vara reglerade. Detta gäller hela huvudvägnätet. Det är också möjligt att klassa andra vägar eller vägavsnitt som huvudled. I det senare fallet är det primära syftet att införa reglering av anslutande vägar genom väjningsplikt eller stopplikt. Länsstyrelserna som fattar beslut om en väg skall vara huvudled får därför ansökningar om att införa huvudled på vissa vägar eller vägavsnitt. Om detta beslut överklagas görs detta till Vägverket VTI har försökt beskriva kunskapsläget, studerat körbeteendet vid olika regleringsformer i tätortskorsningar, analyserat kör- och hastighetsförlopp vid passage av reglerade korsningar och analyserat miljöeffekter av olika korsningsregleringar

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: VTI., VTI notat 23-2005, 2005. p. 48
Series
VTI notat
Keywords
Uncontrolled junction, Priority, Main road, Headway, Average speed, Emission, Video camera, Observation, Evaluation, Safety
Research subject
Road: Traffic engineering, Road: Traffic control and traffic information; Road: Traffic engineering, Road: Traffic measurement and traffic analysis
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1562 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Nilsson, G. (2004). Traffic safety measures and observance: Compliance with speed limits, seat belt use and driver sobriety. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Traffic safety measures and observance: Compliance with speed limits, seat belt use and driver sobriety
2004 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

On behalf of the Swedish Institute for Transport and Communications Analysis (SIKA), an estimate has been made of the effect on traffic safety of total compliance with the current speed limits, seat belt use and driver sobriety. A very high degree of observance of the three measures would mean that the number killed in traffic would be reduced by almost 50%. What is of interest is that observance is not randomly distributed among the three measures. Both the drivers who adjust their driving to the three measures, and those who simultaneously contravene two or all three of the measures, are overrepresented in traffic.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2004. p. 31
Series
VTI meddelande, ISSN 0347-6049 ; 951A
Keywords
English, Sweden, Safety, Evaluation, Speed limit, Offence, Safety belt, Use, Drunken driving, Interlock, Accident rate, Fatality, Injury, Risk
National Category
Applied Psychology
Research subject
Road: Traffic safety and accidents, Road: Alcohol and drugs; Road: Traffic safety and accidents, Road: Road user behaviour; Road: Traffic safety and accidents, Road: Accident risk
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-5156 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2014-09-22
Thulin, H. & Nilsson, G. (2004). Trafiksäkerhetsutveckling i Göteborg. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI rapport 503
Open this publication in new window or tab >>Trafiksäkerhetsutveckling i Göteborg
2004 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Alternative title[en]
Traffic safety development in the city of Göteborg
Abstract [sv]

By commission of the Swedish Road Administration, SRA, with the active

assistance of Göteborg City Traffic Office and Region West of SRA, the

Swedish

National Road and Transport Research Institute, VTI, has analysed traffic

safety

development in the city of Göteborg over the period 1990–2002.

The traffic safety situation has also been compared with that in Stockholm

and

Malmö over the same period.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI rapport 503, 2004
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030
Keywords
Swedish, Sweden, Urban area, Safety, Improvement , Accident prevention, Before and after study, Statistics
Research subject
Road: Traffic safety and accidents, Road: Junctions and traffic safety; Road: Traffic safety and accidents, Road: Geometric design and traffic safety; Road: Traffic safety and accidents, Road: Accidents
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6373 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Nilsson, G. (2004). Trafiksäkerhetsåtgärder och efterlevnad: hastighetsanpassning, användning av bilbälte och nykter som bilförare. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI meddelande 951
Open this publication in new window or tab >>Trafiksäkerhetsåtgärder och efterlevnad: hastighetsanpassning, användning av bilbälte och nykter som bilförare
2004 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

On behalf of the Swedish Institute for Transport and Communications Analysis

(SIKA) the effect on traffic safety has been estimated regarding a complete

observance of the laws concerning existing speed limits, the use of seat belt

and to be sober as a car driver. A very high observance of the three laws

means at least half the number of fatalities in traffic. Interesting is that

the observance of law is not randomly distributed on the three measures. Both

drivers who observe all three laws and drivers who do not observe any of the

laws are overrepresented in traffic.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI meddelande 951, 2004
Series
VTI meddelande, ISSN 0347-6049
Keywords
Swedish, Sweden, Traffic safety, Legislation, Speed limit, Seat belt, Use, accident rate, Fatality, Risk, Drunkenness
Research subject
Road: Traffic safety and accidents, Road: Traffic law enforcement; Road: Traffic safety and accidents, Road: Accident risk
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-5141 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Nilsson, G. (2002). Motorcyklar och vägräcken. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Motorcyklar och vägräcken
2002 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

På uppdrag av Vägverket har VTI kort sammanfattat tillgänglig information om motorcykelolyckor och framför allt om motorcykelolyckor och vägräcken. Vägräcken är en viktig trafiksäkerhetsåtgärd för personbilar som kör av vägen men är till nackdel för motorcyklister som kör in eller kastas in i räcket.

Av dödsolyckorna med motorcyklister är 5 till 10 % en kollision med ett vägräcke. Detta innebär att ungefär 3 dödsolyckor med motorcyklister inträffar per år med ett vägräcke. Eftersom förekomsten av räcken ökar, ökar detta olycksproblem. Om dödsrisken är dubbelt så stor att köra in i ett räcke som att köra av vägen, där räcke inte finns, bidrar vägräcke med storleksordningen ytterligare ett (1) dödsfall per år bland motorcyklisterna. Om dödsrisken är fyra gånger större ökar antalet dödsfall med storleksordningen 2 per år bland motorcyklisterna genom förekomsten av vägräcken.

Vägräcken i dagens omfattning, omkring 8 000 kilometer vägräcken fanns enligt Vägverket sommaren 2001, bidrar uppskattningsvis med 1 till 2 dödade motorcyklister per år. Till detta kommer givetvis ett stort antal skadade. Denna nackdel med vägräcken bör givetvis minskas så mycket som möjligt.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2002. p. 45
Series
VTI notat ; 38-2002
Keywords
Swedish, Sweden, Motorcyclist, Motorcycle, Safety fence, Accident rate, Run off the road, Statistics, Fatality
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 81 Road: Accidents; 30 Road: Highway design, 34 Road: Safety devices
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1386 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2017-02-28Bibliographically approved
Nilsson, G., Andersson, G., Brüde, U., Larsson, J. & Thulin, H. (2002). Trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige fram till år 2001. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige fram till år 2001
Show others...
2002 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Traffic safety development in Sweden until 2001
Abstract [sv]

Det finns flera indikationer på att den tidigare gynnsamma utvecklingen av antalet dödade i vägtrafiken i Sverige har försämrats de senaste åren. VTI har därför erhållit i uppdrag av Vägverket, Rikspolisstyrelsen och VTI att beskriva samt analysera de förändringar i trafiksystemet som skulle kunna ha betydelse för trafiksäkerhetsutvecklingen, såväl positivt som negativt och framför allt avseende antalet dödade.

Eftersom trafiksäkerhetsarbetets övergripande mål är att antalet dödade i trafiken successivt skall minskas från år till år är frågan varför detta inte varit möjligt att uppfylla under perioden.

Stora insatser och förändringar har skett som både lett till minskade och ökade dödsrisker i trafiken under perioden. I rapporten görs en genomgång av de olika problemområden som varit aktuella för olika åtgärder eller förändringar under perioden och hur detta borde ha påverkat risken att dödas i trafiken.

En övergripande sammanfattning är att de ökade hastigheterna under perioden 1994–2000 kompenserats av den ökade förekomsten av krockkudde i personbilar samt att vägåtgärder för ökad säkerhet, motorvägar, cirkulationsplatser, vägräcken m.m. tillsammans med höjt bensinpris och vinterdäckslag kompenserat för minskad säkerhet till följd av den ökade biltrafiken, särskilt den ökade lastbilstrafiken, samt den ökade genomsnittsåldern bland bilförare som ökar risken att dö om man skadas allvarligt i en trafikolycka.

Abstract [en]

There are several indications that the earlier favourable traffic safety development in Sweden has slowed down in recent years. VTI has therefore been commissioned by the Swedish Road Administration and the Swedish Police Board to describe and analyse the changes in the traffic system which may have either a positive or negative significance for traffic safety development.

Since the overarching goal of traffic safety work is a gradual year by year reduction in the number of those killed in traffic, the question arises why this goal could not be reached during the period. Large investments and changes have been made which resulted in both decreases and increases in the risk of being killed in traffic during the period. The report makes an examination of the different problem areas which were considered in relation to the different measures or changes during the period, and the way these ought to have affected the risk of being killed in traffic.

An overall summary is that the increased speeds during the period 1994-2000 were compensated for by the increased number of cars equipped with airbags. Road improvements for greater safety, motorways, roundabouts, road barriers etc, together with higher petrol prices and the winter tyre law compensated for the reduction in safety owing to greater vehicular traffic, especially the increased lorry traffic, and that the higher average age of drivers increases the risk of being killed due to an injury in a traffic accident.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2002. p. 105
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 486
Keywords
Swedish, Sweden, Safety, Development, Accident rate, Fatality, Increase, Evaluation, Average speed, Driver, Age, Air bag, Use, Safety fence
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6352 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2017-03-08Bibliographically approved
Land, A. & Nilsson, G. (2002). Vilken eller vilka orsaker finns bakom trafikolyckan?. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 6-2002
Open this publication in new window or tab >>Vilken eller vilka orsaker finns bakom trafikolyckan?
2002 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

På uppdrag av Vägverket har VTI försökt göra en genomgång av omständigheter

och händelseförlopp vid polisrapporterade trafikolyckor 1994-–1999.

Informationen finns lagrad i Vägverkets Informationssystem för

TrafikSäkerhet, VITS. I och med att Vägverket under 1990-talet fick ansvar

för den totala trafiksäkerheten i landet påbörjades 1994 registrering av alla

polisrapporterade olyckor, det vill säga inte enbart, så som tidigare, de som

inträffat på statsvägnätet.

År 2000 upphörde dock den obligatoriska registreringen av trafikolyckor med

enbart egendomsskador. Det har därför varit angeläget att bearbeta den

information som samlats under den period registreringen varit heltäckande

genom att alla polisrapporterade vägtrafikolyckor lagts in.

Förutom de upplysningar som direkt noterats på informationsunderlaget kodas

uppgifter som härleds ur polisens skisser och beskrivande text. Härigenom

erhålls en representativ bild av vad polisen ansett vara bidragande till

olyckan eller personskadorna. De obligatoriska uppgifterna framgår av den

officiella trafikskadestatistiken och har inte behandlats i det här notatet.

En viktig del av själva olyckstatistiken är att skapa kollisionsmatriser för

att till exempel svara frågan ”Vem krockar med vem och vem blir skadad?”.

Kollisionsmatriserna är i hög grad ett fingeravtryck av

trafiksäkerhetssituationen och har utgjort en stor del av detta

projektarbete. Kollisionsmatriserna ger en flerdimensionell presentation av

trafikolyckstatistiken till skillnad från den traditionella ofta

endimensionella redovisningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 6-2002, 2002
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Sweden, Accident, Statistical analysis, Cause, Injury, Collision, Road, Vehicle, Driver
Research subject
Road: Traffic safety and accidents, Road: Collation of accident statistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1355 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Organisations

Search in DiVA

Show all publications