Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Förstberg, Johan
Publications (10 of 25) Show all publications
Förstberg, J. & Jansson, A. (2003). Simulatorer för spårburen trafik: kompletterande förstudie angående behov av och möjligheterna att realisera en körsimulator för spårburen trafik. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Simulatorer för spårburen trafik: kompletterande förstudie angående behov av och möjligheterna att realisera en körsimulator för spårburen trafik
2003 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Detta notat motsvarar i princip dokumentationen från den kompletterade förstudie som skickades in till VINNOVA och Banverket september/oktober 2002, inför deras respektive beslut om finansiering av en körsimulator för spårburen trafik (SST). En viss redaktionell översyn av texten har gjorts, och budget och finansiering av simulatorn har tagits bort ur detta notat. Notatet bygger på Anders Janssons analys av behoven av forskning, utveckling av ny teknik och utbildning med hjälp av en simulator, på Johan Förstbergs förstudie, vilken är redovisad i VTI notat 5-2002 samt på möjligheterna för de deltagande organisationerna/företagen att deltaga i denna innovations- och utvecklingsprocess av en ny simulator. Antalet körsimulatorer, som är tillgängliga för forskning i järnvägs- och spårvägsmiljö, är få. De flesta simulatorer som finns är utvecklade och används för utbildning och träning av förare och ägs därför av olika järnvägsföretag/operatörer. Det är viktigt att kunna samverka i existerande och kommande europeiska forskningsprojekt, dvs. i kommande nätverk och projekt inom sjätte ramprogammet. Ett exempel på sådan samverkan är EU-projektet European Drivers Desk (EUDD) inom femte ramprogrammet. En simulator skulle kunna förbättra/vidga möjligheterna att utvärdera de förslag till förarbord för höghastighetståg och godståg som utvecklas inom EUDD. Ävenledes är en samverkan med existerande forskningsmiljöer, Lex. hos SNCF i Lille, viktig för att nå en god forskningsnivå på denna kommande simulator.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2003. p. 37
Series
VTI notat ; 24-2003
Keywords
Swedish, Sweden, Railway, Simulator, Driver, Education, Train, Human factor, Research project
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
J00 Railway: General works, surveys, comprehensive works, J14 Railway: Personnel; J00 Railway: General works, surveys, comprehensive works, J06 Railway: Safety
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1440 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2015-09-14Bibliographically approved
Lauriks, G. e. & Förstberg, J. (2003). UIC comfort tests: Investigation of ride comfort and comfort disturbance on transition and circular curves. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 56A-2003
Open this publication in new window or tab >>UIC comfort tests: Investigation of ride comfort and comfort disturbance on transition and circular curves
2003 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

The work was first proposed by the high-speed division of UIC, and taken over

by the working group "Improvement of passenger train performance on

conventional lines". The idea was that it should be possible to improve the

commercial speed on a given line, without too much investigation. One

possibility was to increase the speed in curves without taking any other

action, which will increase the lateral acceleration experienced by the

passengers. Increasing the cant in circular curves was also a solution, using

tilting train bodies was a supplementary possibility. What are the

supplementary constraints on the passengers? The centrifugal forces are more

balanced during the ride on the circular curve, but in the transition, a

number of phenomena appear, and degrade comfort. On some occasions we know

that onset of nausea can occur.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 56A-2003, 2003
Series
VTI notat
Keywords
English, Sweden, Train, Passenger, Comfort, Bend, High speed, Riding quality, Acceleration, In situ, Lateral
Research subject
Railway: General works, surveys, comprehensive works, Railway: Vehicles; Road: Traffic safety and accidents, Road: Road users
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1467 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Förstberg, J. (2002). Förstudie angående möjligheterna att realisera en järnvägs-/spårvägssimulator. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Förstudie angående möjligheterna att realisera en järnvägs-/spårvägssimulator
2002 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Med en körsimulator menas här en simulator för förare av järnvägs- eller annat spårburet fordon, där en bildskärm visar en bild över spårområdet med tillhörande signaler och omgivning. Simulatorn kan ha ett mer eller mindre realistiskt förarbord och ljudåtergivning. En fullt utbyggd simulator har även ett rörelsesystem, vilket medför att föraren får en realistisk känsla av att köra sitt fordon. Med en simulator för spårbunden trafik - SST - skapas möjligheter till nya forskningsområden inom Sverige. Dessa kan vara speciellt riktade mot samspelet mellan föraren och omvärlden, det vill säga den information han får från förarbord, säkerhetssystem (ATC), yttre signaler, ljud, m. m. Fördelen med en simulator är att den kan skapa realistiska bilder av järnvägsmiljön. Likaså kan spårvagnsmiljöer och andra kollektiva spårburna trafikmiljöer genereras. Olika säkerhetssystem kan simuleras eller kopplas till simulatorn.

Detta medför att det är lätt att träna eller forska på situationer som man med svårighet kan studera i verkligheten. Byte av förarbord och kringutrustning kan även ske relativt enkelt i en forskningssimulator. En förutsättning för att åstadkomma en bra simulator är att få till stånd ett gott samarbete mellan olika aktörer inom spårburen trafik, både på utbildningssidan och forskningssidan kring lokförarens situation. Dessa kan vara Banverket, Svensk Tågkompetens (utbildning i den existerande loksimulatorn i Mjölby), Bombardier (leverantör av signal- och säkerhetsutrustning), Branschföreningen för Tågoperatörerna, Avd. för människa-datorinteraktion vid Uppsala Universitet eller andra forskningscentra.

Utvecklingen av en SST bör ske i etapper. I etapp ett utvecklas simulatorer baserade på en PC och utan rörelsesystem men med programvara för simulering av järnvägsmiljö och förarbord. Denna tillämpning kan vara lämplig för utbildningsändamål etc. I etapp två konstrueras och byggs en fullständig körsimulator med rörelsesystemet baserad på VTI:s lastbilssimulator. I en tredje etapp kan dessa erfarenheter sedan användas för att uppgradera nuvarande loksimulator i Mjölby med ett digitalt genererat visuellt bildsystem och ett nytt styrsystem för rörelserna.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2002. p. 27
Series
VTI notat ; 5-2002
Keywords
Swedish, Sweden, Railway, Simulator, Driver, Education, Train, Human factor, Visual display, Signal
Research subject
J00 Railway: General works, surveys, comprehensive works, J14 Railway: Personnel; J00 Railway: General works, surveys, comprehensive works, J06 Railway: Safety
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1356 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2017-02-24Bibliographically approved
Förstberg, J. (2001). Regression models for provoking motion sickness in tilting trains. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI särtryck 347A
Open this publication in new window or tab >>Regression models for provoking motion sickness in tilting trains
2001 (English)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI särtryck 347A, 2001
Series
VTI särtryck, ISSN 1102-626X
Keywords
English, Sweden, Train, Lateral, Movement, Illness, Comfort, Regression analysis, Mathematical model, Lateral, Acceleration
Research subject
Railway: General works, surveys, comprehensive works, Railway: Vehicles; Road: Traffic safety and accidents, Road: Road users
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-4872 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Kufver, B. & Förstberg, J. (2001). Research on the specific aspects of tilting. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI särtryck 347A
Open this publication in new window or tab >>Research on the specific aspects of tilting
2001 (English)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI särtryck 347A, 2001
Series
VTI särtryck, ISSN 1102-626X
Keywords
English, Sweden, Train, High speed, Lateral, Movement, Test, Comfort, Illness, Transition curve, Length
Research subject
Railway: General works, surveys, comprehensive works, Railway: Vehicles
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-4871 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Förstberg, J. (2001). Ride comfort and motion sickness in tilting trains: Human response to motion environments in train and simulator experiments. Doctor thesis at the Department of Vehicle Engineering, Royal Institute of Technology, Stockholm. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Ride comfort and motion sickness in tilting trains: Human response to motion environments in train and simulator experiments. Doctor thesis at the Department of Vehicle Engineering, Royal Institute of Technology, Stockholm
2001 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2001
Series
VTI särtryck, ISSN 1102-626X ; 336
Keywords
English, Sweden, Train, High speed, Passenger, Comfort, Riding quality, Illness, Lateral, Acceleration, Horizontal, Movement, Vertical, Vibration
National Category
Physiology
Research subject
J00 Railway: General works, surveys, comprehensive works, J02 Railway: Vehicles; 80 Road: Traffic safety and accidents, 84 Road: Road users
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-4863 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2018-08-09Bibliographically approved
Förstberg, J. (2000). Effects from lateral and/or roll motion on nausea on test subjects: Studies in a moving vehicle simulator. : Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI konferens
Open this publication in new window or tab >>Effects from lateral and/or roll motion on nausea on test subjects: Studies in a moving vehicle simulator
2000 (English)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI konferens, 2000
Series
VTI konferens, ISSN 1104-7267
Keywords
English, Sweden, Conference, Lateral, Movement, Train, Comfort, Test, Simulation, Movement
Research subject
Railway: General works, surveys, comprehensive works, Railway: Vehicles
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-4725 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Förstberg, J. (2000). Influence from horizontal and/or roll motion on nausea and motion sickness: Experiments in a moving vehicle simulator. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI rapport 450A
Open this publication in new window or tab >>Influence from horizontal and/or roll motion on nausea and motion sickness: Experiments in a moving vehicle simulator
2000 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI rapport 450A, 2000
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030
Keywords
English, Sweden, Train, Illness, Movement, Acceleration, Horizontal, Lateral, Simulator, Comfort
Research subject
Railway: General works, surveys, comprehensive works, Railway: Vehicles
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6326 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Förstberg, J. (2000). Motion-related comfort in tilting trains: human responses and motion environments in a train experiment (SJ X2000). Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Motion-related comfort in tilting trains: human responses and motion environments in a train experiment (SJ X2000)
2000 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Low frequency vertical accelerations can provoke motion sickness and nausea in ships and aeroplanes and probably, combined with horizontal (lateral) acceleration, also in cars and buses. However, tilting trains and banking aeroplanes generate roll motions, which may provoke motion sickness in motion sickness sensitive humans.

Some seventy healthy volunteers were employed. They were tested in a high speed tilting train (X2000) with three different tilt control strategies during three days. Different ratios of tilt compensation were used. The test rides lasted about three hours. Four times per test ride the subjects answered a questionnaire concerning comfort and discomfort. The train motion environment was monitored and recorded during the test rides. Motion doses, for prediction of motion sickness, were calculated from vertical and also from lateral and roll accelerations for the different parts of the test track.

The conditions with 55% ratio of tilt compensation instead of the normal 70%, reduced the discomfort from about 15% to about 8–10%. No reduction of subjective ride comfort or working ability was recorded in these conditions with 55 % compensation. Discomfort correlates fairly well with motion dose of roll acceleration but not with vertical or lateral motion doses.

This means that an optimised tilt control system should reduce the motion dose from roll acceleration in order to minimise provocation of motion sickness. On the other hand, too small compensation ratios will cause discomfort by too large lateral accelerations.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2000. p. 68
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 449A
Keywords
English, Sweden, Train, Illness, Moving, Acceleration, Horizontal, Lateral, Vertical, In situ, Comfort
Research subject
J00 Railway: General works, surveys, comprehensive works, J02 Railway: Vehicles
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6325 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2017-02-10Bibliographically approved
Förstberg, J. (2000). Ride comfort - passenger well-being in trains. : Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI konferens
Open this publication in new window or tab >>Ride comfort - passenger well-being in trains
2000 (English)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI konferens, 2000
Series
VTI konferens, ISSN 1104-7267
Keywords
English, Sweden, Conference, Train, Passenger, Comfort, High speed, Movement, Lateral
Research subject
Railway: General works, surveys, comprehensive works, Railway: Vehicles
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-4723 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Organisations

Search in DiVA

Show all publications