Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Gustavsson, Eva
Publications (10 of 17) Show all publications
Gustavsson, E. (2000). God biltillgänglighet eller god miljö i centrum?. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>God biltillgänglighet eller god miljö i centrum?
2000 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Good car accessibility or a good environment in the city centre?
Abstract [sv]

En klar majoritet vill ha en minskad biltrafik och bättre villkor för gång, cykel och kollektivtrafik i innerstaden. De flesta föredrar att få detta realiserat genom sänkta hastighetsgränser och ombyggnad av gator hellre än genom bilavgifter.

Kvinnor tycks oftare vara beredda att acceptera restriktioner för biltrafiken än män. Andra undersökningar tyder på att kvinnor i genomsnitt är mer miljömedvetna och detta skulle också kunna vara en faktor som ger utslag i svaren. Män kör å andra sidan mera bil än kvinnor och restriktioner för bilanvändningen skulle följaktligen påverka män mera.

Biltillgänglighet och en god närmiljö är båda värdefulla tillgångar för de flesta människor och för en del företag. Dessa två tillgångar är emellertid svåra att realisera samtidigt. Det dubbla syftet med denna enkätstudie är att utveckla ett instrument för att mäta den allmänna opinionen vad gäller sådana avvägningar mellan privata och kollektiva nyttigheter, och att undersöka vilka restriktioner för biltrafiken som kan accepteras av allmänheten förutsatt att dessa restriktioner bidrar till att skapa kollektiva nyttigheter av annat slag.

En postenkät sändes till 1790 slumpmässigt utvalda personer mellan 15 och 75 år i Linköping. De ombads att välja ett av tre scenarier och också att markera vilka delar av scenarierna de tyckte var bra respektive dåliga. Fördelningen av svar på de tre scenarierna återges i tabellen nedan. Slutligen ombads de att med egna ord berätta vilket som var det bästa och det sämsta med scenariot de hade valt. Flera varianter av frågeformuläret sändes ut, bland annat en variant med färgbilder och en variant med en mer detaljerad inledning till scenarierna.

Abstract [en]

A large majority prefers a reduction in car traffic and better conditions for cycling, walking and public transport in the city centre. Most individuals prefer to have this achieved by means of speed restrictions and physical modifications of streets rather than by means of road pricing. Women seem to be ready to accept restrictions for car traffic more often than men. Other investigations indicate that women on average are more conscious of the environment and this could also be a factor important for the answers in our questionnaire. On the other hand, men drive cars more than women and restrictions for car use would consequently affect men more.

Accessibility for cars and a nice local environment are both valuable amenities for most people and some companies. These two amenities are however difficult to create at the same time in the same place. The dual aim of this questionnaire study is to develop an instrument for measuring the opinion of the public in such tradeoffs between private and collective goods, and to investigate what restrictions for car traffic are acceptable to the public given that these restrictions contribute to creating collective goods of other kinds.

A questionnaire was sent to 1790 randomly chosen persons aged between 15 and 75 in the city of Linköping. They were asked to choose one of three scenarios, and also to mark what parts of these they liked or disliked. The distributions of votes over the three scenarios are to be found in the table below. Finally, they were asked to give their opinion in their own words of what was the best and the worst part of the scenario they had chosen. Several varieties of the questionnaire were sent out, among others one variety with coloured pictures and one with a more detailed introduction to the scenarios.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2000
Series
VTI meddelande, ISSN 0347-6049 ; 894
Keywords
Town centre, Private transport, Car, Accessibility, Pedestrian, Cyclist, Public transport, Speed limit, Questionnaire, Environment, Speed control, Road pricing
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
10 Road: Transport, society, policy and planning, 15 Road: Environment; 10 Road: Transport, society, policy and planning, 11 Road: Personal transport
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-4509 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2017-02-02Bibliographically approved
Gustavsson, E. & Yakoub, J. (1998). Secondary environmental impact due to winter road salting. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI meddelande 798A
Open this publication in new window or tab >>Secondary environmental impact due to winter road salting
1998 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI meddelande 798A, 1998
Series
VTI meddelande, ISSN 0347-6049
Keywords
English, Deicing salt, Variability, Cleaning, Pollution, Corrosion, Prevention, Driver, Use, Impact study, Questionnaire, Sweden
Research subject
Road: Maintenance, Road: Winter maintenance; Road: Transport, society, policy and planning, Road: Environment
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-4322 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Gustavsson, E. & Yakoub, J. (1998). Secondary environmental impact due to winter road salting. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI särtryck 293
Open this publication in new window or tab >>Secondary environmental impact due to winter road salting
1998 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI särtryck 293, 1998
Series
VTI särtryck, ISSN 1102-626X
Keywords
English, Deicing salt, Vehicle, Washing, Frequency, Impact study, Questionnaire, Sweden
Research subject
Road: Maintenance; Road: Transport, society, policy and planning, Road: Environment
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-3961 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Gustavsson, E. & Yakoub, J. (1996). Sekundär miljöpåverkan av vintersaltning. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI meddelande 798
Open this publication in new window or tab >>Sekundär miljöpåverkan av vintersaltning
1996 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI meddelande 798, 1996
Series
VTI meddelande, ISSN 0347-6049
Keywords
Swedish, Deicing salt, Variability, Cleaning, Pollution, Corrosion, Prevention, Driver, Use, Questionnare, Car, Sweden
Research subject
Road: Maintenance, Road: Winter maintenance; Road: Transport, society, policy and planning, Road: Environment
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-3846 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Gustavsson, E. (1995). Allmänhetens inställning till olika inriktningar på trafikpolitiken. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 59-1995
Open this publication in new window or tab >>Allmänhetens inställning till olika inriktningar på trafikpolitiken
1995 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 59-1995, 1995
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Traffic, Policy, Attitude, Population, Transport mode, Selection, Road network, Development, Vehicle, Emission control, Sweden
Research subject
Road: Transport, society, policy and planning, Road: Environment; Road: Transport, society, policy and planning
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-882 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Gustavsson, E., Ivehammar, P. & Jansson, J. O. (1995). Avvägning mellan individuell nytta av biltillgänglighet och kollektiv nytta av biltrafikbegränsningar: En pilotstudie. Linköping: Statens Väg- och Transportforskningsinstitut., VTI notat 8-1995
Open this publication in new window or tab >>Avvägning mellan individuell nytta av biltillgänglighet och kollektiv nytta av biltrafikbegränsningar: En pilotstudie
1995 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens Väg- och Transportforskningsinstitut., VTI notat 8-1995, 1995
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Sweden, Car, Private transport, Accessibility, Environment protection, Urban area, Questionnaire, Residential area, Public transport, Cycle track, Segregation
Research subject
Road: Transport, society, policy and planning, Road: Environment; Road: Transport, society, policy and planning, Road: Personal transport
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-836 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Gustavsson, E. (1995). Environmental objectives and limit values relating to emissions by the transport sector. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI rapport 407A
Open this publication in new window or tab >>Environmental objectives and limit values relating to emissions by the transport sector
1995 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI rapport 407A, 1995
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030
Keywords
English, Environment, Emission, Policy, Reduction, Specifications, Carbon monoxide, Nitrogen, Sulphur, Particle, Ozone layer, Sweden, Lead
Research subject
Road: Transport, society, policy and planning, Road: Environment
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6264 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Gustavsson, E. (1995). Leveranser av drivmedel till de olika transportslagen. Linköping: Statens Väg- och Transportforskningsinstitut., VTI meddelande 767
Open this publication in new window or tab >>Leveranser av drivmedel till de olika transportslagen
1995 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens Väg- och Transportforskningsinstitut., VTI meddelande 767, 1995
Series
VTI meddelande, ISSN 0347-6049
Keywords
Swedish, Fuel consumption, Calculation, Transport mode, Fuel, Delivery, Statistics, Rail bound transport, Ship, Aircraft, Vehicle, Sweden
Research subject
Railway: General works, surveys, comprehensive works, Railway: Environment; Road: Vehicles and vehicle technology, Road: Vehicle operating and management
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-3695 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Gustavsson, E. (1995). Miljömål och gränsvärden som rör transportsektorns avgasutsläpp. Linköping: Statens väg-och transportforskningsinstitut., VTI rapport 407
Open this publication in new window or tab >>Miljömål och gränsvärden som rör transportsektorns avgasutsläpp
1995 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg-och transportforskningsinstitut., VTI rapport 407, 1995
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030
Keywords
Swedish, Sweden, Environment protection, Emission control, Specification, Vehicle, Pollution, Policy, Threshold, Operations, Carbon dioxide, Sulphur, Nitrogen, Oxide, Organic, Hydrocarbon, Metal, Lead
Research subject
Road: Transport, society, policy and planning, Road: Environment
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6256 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Gustavsson, E. (1994). Alternativa drivmedel: Tillgång och kostnader. Linköping: Statens Väg- och Transportforskningsinstitut., VTI meddelande 752
Open this publication in new window or tab >>Alternativa drivmedel: Tillgång och kostnader
1994 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens Väg- och Transportforskningsinstitut., VTI meddelande 752, 1994
Series
VTI meddelande, ISSN 0347-6049
Keywords
Swedish, Alternative energy, Production, Estimation, Biomass, Ethanol, Methanol, Fuel, Cost, Diesel oil, Sweden
Research subject
Road: Transport, society, policy and planning, Road: Environment
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-3458 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Organisations

Search in DiVA

Show all publications