Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Åström, Sofi
Alternative names
Publications (10 of 15) Show all publications
Hultqvist, B.-Å., Åström, S. & Carlsson, B. (2002). Vägmarkeringar på betongbeläggning: fältförsök på väg E20, delen Eskilstuna-Arphus. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 8-2002
Open this publication in new window or tab >>Vägmarkeringar på betongbeläggning: fältförsök på väg E20, delen Eskilstuna-Arphus
2002 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

På flera av de betongvägar som byggdes i Sverige under 1990-talet har man

haft problem med att få vägmarkeringsmassan att fästa mot beläggningen.

Enligt uppgift släpper markeringsmassan lättare från betongbeläggning än från

asfaltbeläggning. Problemet verkar vara störst under de första åren. I

tidigare utförda undersökningar har problemet kartlagts vid

laboratorieundersökning och genom inventering av vägmarkeringarna på de

svenska betongvägarna.

Undersökningarna har resulterat i att rekommendationer har tagits fram för

att förbättra vidhäftningen mellan vägmarkeringar och betongbeläggningar.

För att verifiera dessa rekommendationer utfördes ett fältförsök hösten 1999

på väg E20 vid Eskilstuna. Tre olika markeringsprodukter har ingått i

undersökningen: Norskilt E529W -– termoplast,extruderad massa ; – Cleanosol

6731 B -– termoplast, spraymassa; Geveko Aquaplast -– kallplastmassa,

enkomponent akrylbaserad.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 8-2002, 2002
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Sweden, Carriageway marking, Plastic material, Adhesion, Properties, Wear, Reflectivity, Ageing, Test, In situ, Laboratory, Concrete, Rigid pavement
Research subject
Road: Materials, Road: Miscellaneous materials
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1366 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Lundkvist, S.-O. & Åström, S. (2001). The performance of wet visibility road markings: final report on Provväg 1998-2000. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>The performance of wet visibility road markings: final report on Provväg 1998-2000
2001 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

In a field test, the function of road markings, primarily with regard to their retroreflective properties in the wet state, was tested. A total of 39 road markings, visible in the wet, were studied on two test sections. Measurements of retroreflective properties (dry and wet), luminance coefficient and friction, and assessments of the state of wear, were made on four occasions over a two year period. A study was also made in a separate measurement series, in winter conditions, of the retroreflective properties of road markings on days determined in advance. In this way, weather conditions were random, and the results of these measurements may be said to represent the visibility of road markings on typical winter days in central Sweden. In the report, comparisons are also made between the function of road markings (their visibility in the dark) and the requirements which, according to COST 331, should be specified with reference to the needs of road users.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2001
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 465A
Keywords
English, Sweden, Carriageway marking, Wet road, Visibility, Deflectivity, Luminance, Wear, Measurement, In situ
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
70 Road: Maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6340 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2017-02-20Bibliographically approved
Åström, S. & Martic, A. (2000). Vägmarkeringsmassa: kvalitetsuppföljning vid VTI med laboratorieanalys enligt VÄG 94 - 1999 års prov. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 4-2000
Open this publication in new window or tab >>Vägmarkeringsmassa: kvalitetsuppföljning vid VTI med laboratorieanalys enligt VÄG 94 - 1999 års prov
2000 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 4-2000, 2000
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Sweden, Carriageway marking, Thermoplastic, Wear, Studded tyre, Durability, Ageing, Adhesion, Reflectivity, Deformation
Research subject
Road: Materials, Road: Miscellaneous materials
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1203 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Lundkvist, S.-O. & Åström, S. (2000). Våtsynbara vägmarkeringars funktion: slutrapportering av provväg 1998-2000. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI rapport 465
Open this publication in new window or tab >>Våtsynbara vägmarkeringars funktion: slutrapportering av provväg 1998-2000
2000 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I ett fältförsök har vägmarkeringars funktion, primärt

med avseende på retroreflexionen i vått

tillstånd, testats.

Sammanlagt har 39 s.k. våtsynbara vägmarkeringar

studerats på två provsträckor. Mätningar av

retroreflexion (torrt och vått), luminanskoefficient

och friktion samt bedömning av slitagetillstånd

har gjorts vid fyra tillfällen under en tvåårsperiod.

Vidare har man vintertid, i en separat mätserie,

studerat vägmarkeringarnas retroreflexion på i

förväg bestämda dagar. På så sätt har man fått

slumpmässiga väderförhållanden och resultaten från

dessa mätningar kan sägas representera

vägmarkeringarnas synbarhet under typiska vinterdagar

i

mellersta Sverige.

I rapporten jämförs även vägmarkeringarnas funktion

(synbarhet i mörker) med de krav som man

enligt COST 331 bör ställa med trafikanternas behov

som bakgrund.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI rapport 465, 2000
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030
Keywords
Swedish, Sweden, Carriageway marking, Wet road, Visibility, Reflectivity, Luminance, Wear, Measurement, In situ
Research subject
Road: Maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6328 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Edwards, Y. & Åström, S. (1999). Fält- och laboratoriestudie av vattenburen färg: laboratorieprovning. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 31-1999
Open this publication in new window or tab >>Fält- och laboratoriestudie av vattenburen färg: laboratorieprovning
1999 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 31-1999, 1999
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Carriageway marking, Paint, Water, Solution, Reflectivity, Adhesion, Wear, In situ, Laboratory, Sweden
Research subject
Road: Materials, Road: Miscellaneous materials
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1151 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Edwards, Y. & Åström, S. (1999). Vägmarkering på betongväg: laboratorieundersökning med förslag till provningsprogram. Lägesrapport 1999. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 25-1999
Open this publication in new window or tab >>Vägmarkering på betongväg: laboratorieundersökning med förslag till provningsprogram. Lägesrapport 1999
1999 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 25-1999, 1999
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Carriageway marking, Rigid pavement, Adhesion, Laboratory, Ageing, Freezing thawing cycle, Heating, Plastic material, Thermoplastic, Core, Sweden
Research subject
Road: Materials, Road: Miscellaneous materials
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1149 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Åström, S. (1999). Vägmarkeringsmassa: kvalitetsuppföljning vid VTI med laboratorieanalys enligt VÄG 94 - 1998 års prov. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 2-1999
Open this publication in new window or tab >>Vägmarkeringsmassa: kvalitetsuppföljning vid VTI med laboratorieanalys enligt VÄG 94 - 1998 års prov
1999 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 2-1999, 1999
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Carriageway marking, Material, Thermoplastic, Laboratory, Test, Wear, Deterioration, Ageing, Adhesion, Reflectivity, Sweden
Research subject
Road: Materials, Road: Miscellaneous materials
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1138 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Åström, S. (1998). Vägmarkeringsmassa: kvalitetsuppföljning vid VTI med laboratorieanalys enligt VÄG 94 - 1997 års prov. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 18-1998
Open this publication in new window or tab >>Vägmarkeringsmassa: kvalitetsuppföljning vid VTI med laboratorieanalys enligt VÄG 94 - 1997 års prov
1998 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 18-1998, 1998
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Carriageway marking, Thermoplastic, Annual report, Quality, Specifications, Compliance, Laboratory, Test, Sweden
Research subject
Road: Materials, Road: Miscellaneous materials
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1041 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Edwards, Y. & Åström, S. (1998). Vägmarkeringsmaterial: kravspecifikationer. Lägesrapport för 1997. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 23-1998
Open this publication in new window or tab >>Vägmarkeringsmaterial: kravspecifikationer. Lägesrapport för 1997
1998 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 23-1998, 1998
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Carriageway marking, Material, Thermoplastic, Test method, Development, Surfacing, Wear, Strength, Ageing, Sweden
Research subject
Road: Materials, Road: Miscellaneous materials
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-1057 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Edwards, Y. & Åström, S. (1997). Vägmarkeringsmassa. Hållbarhetsprovning enligt VÄG 94: en utvärdering. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 8-1997
Open this publication in new window or tab >>Vägmarkeringsmassa. Hållbarhetsprovning enligt VÄG 94: en utvärdering
1997 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 8-1997, 1997
Series
VTI notat
Keywords
Swedish, Thermoplastic, Carriageway marking, Paint, Wear, Durability, Adhesion, Reflectivity, Test, Sweden
Research subject
Road: Materials, Road: Miscellaneous materials
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-962 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2013-12-03
Organisations

Search in DiVA

Show all publications