Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Larsson, Jörgen
Alternative names
Publications (10 of 93) Show all publications
Larsson, J., Henriksson, P. & Yahya, M.-R. (2016). Bältesanvändning i Sverige 2015. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Bältesanvändning i Sverige 2015
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The use of seat belts in Sweden 2015
Abstract [sv]

Detta notat redovisar resultatet av VTI:s årliga mätning av bilbältesanvändning som genomförts i ett antal syd- och mellansvenska städer sedan 1983. Redan i mätseriens början använde 84–86 procent av förare och framsätespassagerare bälte. År 2015 är nivåerna på 97–98 procent, en liten uppgång jämfört med föregående år. 1983 var bältesanvändningen bland vuxna i baksätet endast 10 procent.

Enligt de senaste observationerna är 89 procent av alla vuxna baksätespassagerare bältade, vilket är den hittills högsta noteringen och en betydligt högre nivå än 2014. I baksätet har barnen alltid haft en betydligt högre bältesanvändning än de vuxna, vilket gäller även 2015 då 97 procent av barnen i baksätet var bältade. Detta är en uppgång jämfört med 2014, och bältesnyttjandet bland barn i baksätet är i paritet med den bland förare och passagerare i framsätet.

En delstudie bland personbilsförarna visar att kvinnor genomgående har högre bältesanvändning än män. Dessutom gäller att bältesanvändningen ökar med ökad ålder, särskilt bland manliga personbilsförare. De yngsta (18–25 år) manliga personbilsförarna har den lägsta bältesanvändningen.

Abstract [en]

VTI has observed seat belt use in a number of towns in Southern Sweden since 1983. At the beginning of the surveys, 84–86 per cent of drivers and front seat passengers already wore a seat belt. Today, the levels are 97–98 per cent, a slight increase from the previous year. When VTI commenced the surveys in 1983, seat belt use by adult back seat passengers was at a modest 10 per cent.

According to the latest observations, approximately 89 per cent of all adult back seat passengers wear a seat belt, which is so far the highest rate and significantly higher than the level 2014. In the back seat, children have always had a much higher belt use than the adults, which also applies to 2015, when 97 per cent of children in the back seat were belted. This is an increase compared with 2014 and seat belt use among children in the back seat is on par with the car occupant in the front seat. A sub-study among drivers of passenger cars shows that women consistently have higher seat belt use than men. In addition, seat belt usage increases with age, especially among male drivers.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2016. p. 38
Series
VTI notat ; 2-2016
Keywords
Safety belt, Use, Observation, Woman, Man, Adult, Child, Driver, Passenger, Car, Taxi, Lorry, Statistics
National Category
Applied Psychology
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 841 Road: Road user behaviour
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-8308 (URN)
Available from: 2016-02-15 Created: 2016-02-15 Last updated: 2017-03-30Bibliographically approved
Larsson, J. (2016). Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2015: resultat från VTI:s senaste observationsstudie. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2015: resultat från VTI:s senaste observationsstudie
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Bicycle helmet use in Sweden 1988-2015 : results from VTI's recent observations
Abstract [sv]

Sedan 1988 har VTI genomfört årliga observationsstudier av cyklisters hjälmanvändning på 21 orter i Sverige. Här redovisas en sammanfattning från observationerna 2015 som genomförts på uppdrag av Trafikverket. Även detta år har studien koncentrerats på fyra huvudkategorier av cyklister:

  1. barn upp till 10 år som cyklar på sin fritid i bostadsområden
  2. barn 6–15 år som cyklar till/från grundskolor
  3. vuxna (≥ 16 år) som cyklar till/från arbetsplatser
  4. vuxna (≥ 16 år) respektive barn som cyklar på allmänna cykelstråk.

Observationerna genomförs till största delen under de två första veckorna i september. Statistiken för år 2015 bygger på observationer av totalt 65 600 cyklister i de fyra huvudkategorierna. Resultaten visar att barn ≤ 10 år som cyklar i bostadsområden har en genomsnittlig hjälmanvändning på 74 procent. Barn (6–15 år) som cyklar till/från grundskolan använder cykelhjälm i mindre omfattning, drygt 65 procent, men det är som vanligt stor skillnad mellan olika åldersgrupper, nästan 44 procent på högstadiet (13–15 år) och 86 procent på låg-/mellanstadiet (6–12 år). Bland vuxna som cyklar till/från arbetsplatser är det 31 procent som använder hjälm. Användningen är betydligt större i de största orterna Stockholm och Göteborg än i övriga orter.

Flest cyklister observeras på cykelstråken. Här redovisas dels resultatet för alla observerade cyklister, dels resultatet för endast vuxna. På cykelstråken använder totalt 33,4 procent av cyklisterna hjälm, vilket är något högre än bland delmängden vuxna 32,0 procent. Även på cykelstråken utmärker sig de största orterna med hög hjälmanvändning. Den sammanvägda genomsnittliga andelen hjälmanvändare sett över alla cyklistkategorierna har även år 2015 ökat till den hittills högsta nivån.

Ökning skedde kontinuerligt fram till slutet av 1990-talet då stagnation inträffade under några år. Cykelhjälmslagen för barn upp till 15 år, som började gälla i januari 2005, innebar att ökningen åter tog fart åren 2004/2005 och fortsatte till och med 2008.

Abstract [en]

Since 1988 VTI has performed annual observation studies of cyclists’ helmet wearing habits in 21 towns in Sweden. Below is a summary of the observations conducted in 2015 on behalf of the Swedish Transport Administration. The 2015 study, in line with previous studies, focused on four main categories of cyclists

  1. children (0–10 years) who cycle in their spare time in residential areas
  2. children (6–15 years) who cycle to/from their primary or secondary school
  3. adults (≥ 16 years) who cycle to/from work
  4. adults (≥ 16 years) and children who cycle on cycle routes.

The majority of the observations were performed during the first two weeks of September. The statistics for 2015 are based on observations of a total of 65,600 cyclists in the four main categories.

The results show that children ≤ 10 years cycling in residential areas on average wear a cycle helmet at 74 per cent. Children cycling to/from primary or secondary school (6–15 years old) wear a bicycle helmet on a lesser scale, at about 65 per cent. However the rate differs greatly, nearly 44 per cent in secondary school (children 13–15 years old) and 86 per cent in primary school (children 6–12 years old). Among adults who cycle to/from work, the usage rate is 31 per cent. The use is significantly larger in big cities (Stockholm and Gothenburg) than in the other.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2016. p. 35
Series
VTI notat ; 4-2016
Keywords
Crash helmet, Use, Observation, Cyclist, Moped rider, Adult, Child, Age, Man, Woman, Statistics
National Category
Applied Psychology
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 841 Road: Road user behaviour
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-10106 (URN)
Available from: 2016-03-07 Created: 2016-03-07 Last updated: 2016-08-23Bibliographically approved
Larsson, J., Henriksson, P. & Yahya, M.-R. (2015). Bältesanvändning i Sverige 2014. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Bältesanvändning i Sverige 2014
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The use of seat belts in Sweden 2014
Abstract [sv]

VTI har observerat bilbältesanvändningen i ett antal syd- och mellansvenska städer sedan 1983. Bilbältesanvändningen för passagerare i både fram- och baksäte ökade fram till 2012, därefter har ökningen upphört. Bland yrkesförare har bältesanvändningen däremot ökat kontinuerligt. Observationerna år 2014 gjordes under ett tiotal dagar i augusti–september. Sammanlagt observerades drygt 57 200 personbilar, nästan 1 300 taxibilar samt cirka 9 700 övriga bilar, exempelvis lastbilar. Bilbältesanvändningen i framsätet av personbil ligger på 96-97 procent för 2014, vilket är en liten minskning jämfört med året innan. När VTI:s mätserie började 1983 var bältesanvändningen bland vuxna i baksätet endast 10 procent. Enligt de senaste observationerna är cirka 81 procent av alla vuxna baksätespassagerare bältade, vilket är tre procentenheter lägre än nivån år 2013.

Abstract [en]

VTI has observed seat belt use in a number of towns in southern Sweden since 1983. The observations in 2014 were made over a total of ten days in August–September 2014. In total, approximately 57,200 passenger cars, 1,300 taxi cars and 9,700 other vehicles, e.g. trucks were observed. During the whole survey period, 1983–2014, seat belt use among drivers and front seat passengers has been at a considerably higher and more uniform level than among back seat passengers. At the beginning of the surveys, 84–86 per cent of drivers and front seat passengers already wore a seat belt. Today, the levels are 96–97 per cent, a slight decline from the previous year. When VTI commenced the surveys in 1983, seat belt use by adult back seat passengers was at a modest 10 per cent. When the law requiring all adult occupants to wear seat belts in passenger cars came into force on 1 July 1986, the figure quickly increased to 60 per cent. According to the latest observations, approximately 81 per cent of all adult back seat passengers wear a seat belt, which is lower than the level 2013 (84 per cent). In the back seat, children have always had a much higher belt use than the adults, which also applies to 2014, when slightly more than 95 per cent of children in the back seat were belted. This is a slight decline compared to last year.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2015. p. 37
Series
VTI notat ; 7-2015
Keywords
Safety belt, Use, Observation, Woman, Man, Adult, Child, Driver, Passenger, Car, Taxi, Lorry, Statistics
National Category
Applied Psychology
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 841 Road: Road user behaviour
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-7807 (URN)
Available from: 2015-03-26 Created: 2015-03-26 Last updated: 2017-03-30Bibliographically approved
Larsson, J. (2015). Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2014: resultat från VTI:s senaste observationsstudie. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2014: resultat från VTI:s senaste observationsstudie
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Bicycle helmet use in Sweden 1988-2014 : results from VTI’s recent observations
Abstract [sv]

Sedan 1988 har VTI genomfört årliga observationsstudier av cyklisters hjälmanvändning i 21 orter i Sverige. 2014 har användningen av cykelhjälm ökat jämfört med tidigare år i nästan alla de grupper som redovisas i studien. Detta notat innehåller en sammanfattning från observationerna 2014 som genomförts på uppdrag av Trafikverket. Sammanlagt observerades 65 508 cyklister. Studien koncentreras på fyra huvudkategorier av cyklister: • barn upp till 10 år som cyklar på sin fritid i bostadsområden, • barn 6–15 år som cyklar till/från grundskolor, • vuxna (≥ 16 år) som cyklar till/från arbetsplatser, • vuxna (≥ 16 år) respektive barn som cyklar på allmänna cykelstråk. Den sammanvägda genomsnittliga andelen hjälmanvändare sett över alla cyklistkategorierna har ökat till den hittills högsta nivån, 37 procent 2014 jämfört med 36,2 procent 2013. Cykel-hjälmslagen för barn upp till 15 år, som började gälla i januari 2005, innebar att ökningen tog fart åren 2004/2005 och fortsatte till och med 2008. Därefter var det en stagnation som bröts år 2011. Sedan dess har användningen ökat varje år. Ökningen år 2014 jämfört med 2013 har varit mest markant för barn till/från grundskolor. Ingen huvudkategori har uppvisat någon statistiskt säkerställd minskning av andelen hjälmanvändare. Resultaten visar att barn ≤ 10 år som cyklar i bostadsområden har en genomsnittlig hjälmanvändning på 81 procent. Av barn som cyklar till/från grundskolan använder cirka 38 procent på högstadiet (13–15 år) och 90 procent på låg-/mellanstadiet (6–12 år) cykelhjälm. Flest cyklister observeras på cykelstråken (både barn och vuxna), här använder i genomsnitt 33 procent av cyklisterna hjälm. Högst hjälmanvändning på cykelstråk finner man som tidigare i Stockholm med cirka 78 procent.

Abstract [en]

Since 1988 VTI has performed annual observation studies of cyclists’ helmet wearing habits in 21 towns in Sweden. Below is a summary of the observations conducted in 2014 on behalf of the Swedish Transport Administration. The 2014 study observed a total of 65,508 cyclists in 21 towns in the four main categories. The 2014 study, in line with previous studies, focused on four main categories of cyclists: • children (0–10 years) who cycle in their spare time in residential areas, • children (6–15 years) who cycle to/from their primary or secondary school, • adults (≥ 16 years) who cycle to/from work, • adults (≥ 16 years) and children who cycle on cycle routes. The weighted average rate of helmet use seen over all categories in 2014, soared to the highest ever. The rate increased continuously until the end of the 1990’s when stagnation occurred for some years. In 2005 legislation requiring children up to 15 years of age to wear a cycle helmet by law, was brought into effect. Helmet use increased again between 2004/2005 and 2008, followed by a stagnation that was broken 2011. The estimated value of the average helmet use is 37.0 per cent for the year 2014, which is significantly higher than the 36.2 per cent in 2013. The results show that children, ≤ 10 years, cycling in residential areas on average wear a cycle helmet at 81 per cent. Children cycling to/from primary or secondary school (6–15 years old) wear a bicycle helmet on a lesser scale, at about 65 per cent. However the rate differs greatly, 38 per cent in secondary school (children 13–15 years old) and 90 per cent in primary school (children 6–12 years old). Among adults who cycle to/from work, the usage rate is about 29 per cent. Most cyclists were observed on cycle routes and the results include all ages as well as adults only. The total number of cyclists on cycle routes displayed slightly higher helmet usage (32.6 per cent) than the subset of adults (31.2 per cent). The increase in helmet use in 2014 compared to 2013 has been most pronounced for children who cycle to/from their primary or secondary school.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2015. p. 33
Series
VTI notat ; 9-2015
Keywords
Crash helmet, Use, Observation, Cyclist, Moped rider, Adult, Child, Age, Woman, Man, Statistics
National Category
Applied Psychology
Research subject
80 Road: Traffic safety and accidents, 841 Road: Road user behaviour
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-7808 (URN)
Available from: 2015-03-27 Created: 2015-03-27 Last updated: 2016-02-02Bibliographically approved
Larsson, J., Henriksson, P. & Yahya, M. R. (2014). Bältesanvändning i Sverige 2013. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Bältesanvändning i Sverige 2013
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The use of seat belts in Sweden 2013
Abstract [sv]

VTI har observerat bilbältesanvändningen i ett antal syd- och mellansvenska städer sedan 1983. Observationerna år 2013 gjordes under sammanlagt ett tiotal dagar i augusti–september. Sammanlagt observerades drygt 58 400 personbilar, drygt 1 200 taxibilar samt cirka 8 700 övriga bilar, exempelvis lastbilar. Bilbältesanvändningen bland förare och framsätespassagerare i personbil har under hela observationsperioden 1983–2013 legat på en betydligt högre och jämnare nivå än bland baksätespassagerare. Redan i mätseriens början använde 84–86 procent av förare och framsätespassagerare bälte. År 2013 är nivåerna på 97–98 procent. När VTI:s mätserie började 1983 var bältesanvändningen bland vuxna i baksätet endast 10 procent. Den ökade i ett steg till 60 procent när lagen om bilbältesanvändning för vuxna i hela bilen trädde i kraft 1 juli 1986. Enligt de senaste observationerna är cirka 84 procent av alla vuxna baksätespassagerare bältade, vilket är lägre än nivån år 2012. I baksätet har barnen alltid haft en betydligt högre bältesanvändning än de vuxna, vilket gäller även 2013 då drygt 96 procent av barnen i baksätet var bältade. Bältesanvändningen bland barn i baksätet är således fortfarande i paritet med den bland förare och passagerare i framsätet. Från och med 1994 års observationer ingår också ett delprojekt där förarnas bältesanvändning kopplas till förarnas kön och ålder.

Abstract [en]

VTI has observed seat belt use in a number of towns in Southern Sweden since 1983. The observations in 2013 were made over a total of ten days in August–September 2013. In total, approximately 58,400 passenger cars, 1,200 taxi cars and 8,700 other vehicles, e.g. trucks were observed. During the whole survey period, 1983–2013, seat belt use by drivers and front seat passengers has been at a considerably higher and more uniform level than back seat passengers. At the beginning of the surveys, 84–86 per cent of drivers and front seat passengers already wore a seat belt. Today, the levels are 97– 98 per cent. When VTI commenced the surveys in 1983, seat belt use by adult back seat passengers was at a modest 10 per cent. When the law requiring all adult occupants to wear seat belts in passenger cars came into force on 1 July 1986, the figure quickly increased to 60 per cent. According to the latest observations, approximately 84 per cent of all adult back seat passengers wear a seat belt, which is lower than the level 2012. In the back seat, children have always had a much higher belt use than the adults, which also applies to 2013, when slightly more than 96 per cent of children in the back seat were belted. Since the surveys in 1994 to date, a subproject studying the drivers and the correlation to age and sex of the drivers, has been in force simultaneously.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2014. p. 29
Series
VTI notat ; 10-2014
Keywords
Safety belt, Use, Observation, Man, Woman, Adult, Child, Driver, Passenger, Front, Rear, Car, Taxi, Lorry, Statistics
National Category
Other Health Sciences
Research subject
Road: Traffic safety and accidents, Road: Road user behaviour
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6838 (URN)
Available from: 2014-03-31 Created: 2014-03-31 Last updated: 2017-03-30Bibliographically approved
Larsson, J. (2014). Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2013: resultat från VTI:s senaste observationsstudie. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2013: resultat från VTI:s senaste observationsstudie
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Bicycle helmet use in Sweden 1988–2013 : results from VTI’s recent observations
Abstract [sv]

Andelen cyklister som använder hjälm har ökat och nådde under förra året ett nytt rekord. Den genomsnittliga hjälmanvändningen är 36 procent för 2013, vilket är tre procent högre än året innan. Inte i någon av de undersökta grupperna barn och vuxna har andelen hjälmanvändare minskat. Sedan 1988 har VTI genomfört årliga observationsstudier av cyklisters hjälmanvändning i 21 orter i Sverige. Även detta år har studien koncentrerats på fyra huvudkategorier av cyklister: • Barn upp till 10 år som cyklar på sin fritid i bostadsområden. • Barn 6–15 år som cyklar till/från grundskolor. • Vuxna (≥ 16 år) som cyklar till/från arbetsplatser. • Vuxna (≥ 16 år) respektive barn som cyklar på allmänna cykelstråk.

Abstract [en]

Since 1988 VTI has performed annual observation studies of cyclists’ helmet wearing habits in 21 towns in Sweden. Below is a summary of the observations conducted in 2013 on behalf of the Swedish Transport Administration. The 2013 study, in line with previous studies, focused on four main categories of cyclists: • Children (0–10 years) who cycle in their spare time in residential areas. • Children (6–15 years) who cycle to/from their primary or secondary school. • Adults (≥ 16 years) who cycle to/from work. • Adults (≥ 16 years) and children who cycle on cycle routes.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2014. p. 36
Series
VTI notat ; 8-2014
Keywords
Crash helmet, Cyclist, Moped rider, Use, Observation, Child, Adult, Age, Man, Woman, Statistics
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Road: Transport, society, policy and planning, Road: Cycling, walking and moped transport; Road: Traffic safety and accidents, Road: Road users
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-6810 (URN)
Available from: 2014-02-26 Created: 2014-02-26 Last updated: 2014-09-18Bibliographically approved
Larsson, J., Henriksson, P. & Yahya, M. R. (2013). Bältesanvändning i Sverige 2012. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Bältesanvändning i Sverige 2012
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

VTI har observerat bilbältesanvändningen i ett antal mellansvenska städer sedan 1983. Observationerna år 2012 gjordes under sammanlagt ett tiotal dagar i augusti–september, ungefär ett dygn per mätpunkt. Sammanlagt observerades drygt 59 300 personbilar, drygt 1200 taxibilar samt cirka 8 100 övriga bilar. Bilbältesanvändningen bland förare och framsätespassagerare i personbil harunder hela observationsperioden 1983–2012 legat på en betydligt högre och jämnare nivå än bland baksätespassagerare. Redan i mätseriens början använde 84–86 procent av förare och framsätespassagerare bälte. År 2012 är nivåerna på nästan 98 procent.

Abstract [en]

VTI has observed seatbelt usein a number of towns in Central Sweden since 1983. The observations in 2012 were made over a total of ten days in August–September 2012, averaging at one day at the studied sites. In total, approximately 59,300 passenger cars, 1,200 taxi cars and 8,100 other vehicles were observed.During the whole survey period, 1983–2012, seat belt use by drivers and front seat passengers has been at a considerably higher and more uniform level than back seat passengers. At the beginning of the surveys, 84–86 per cent of drivers and front seat passengers already wore a seat belt. Today, the levels are almost 98 per cent.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2013. p. 32
Series
VTI notat ; 7-2013
Keywords
Safety belt, Use, Observation, Man, Woman, Adult, Child, Driver, Passenger, Front, Rear, Car, Taxi, Lorry, Statistics, Säkerhetsbälten, Användning, Observation, Män, Kvinnor, Vuxna, Barn, Förare, Passagerare, Framsida, Bakre, Bilar, Taxi, Lastbilar, Statistik
National Category
Applied Psychology
Research subject
Road: Traffic safety and accidents, Road: Road user behaviour
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-606 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2017-03-30Bibliographically approved
Larsson, J. (2013). Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–-2012: resultat från VTI:s senaste observationsstudie. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–-2012: resultat från VTI:s senaste observationsstudie
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Bicycle helmet use in Sweden 1988–-2012 : results from VTI´s recent observations
Abstract [sv]

Sedan 1988 har VTI genomfört årliga observationsstudier av cyklisters hjälmanvändning i 21 orter i Sverige. Här redovisas en sammanfattning från observationerna som 2012 genomförts på uppdrag av Trafikverket. Även detta år har studien koncentrerats på fyra huvudkategorier av cyklister:

• Barn upp till 10 år som cyklar på sin fritid i bostadsområden

• Barn 6–15 år som cyklar till/från grundskolor

• Vuxna (? 16 år) som cyklar till/från arbetsplatser

• Vuxna (? 16 år) respektive barn som cyklar på allmänna cykelstråk.

Observationerna genomförs till största delen under de två första veckorna i september. År 2012 observerades i de 21 ordinarie orterna sammanlagt 54 060 cyklister i de fyra huvudkategorierna. Resultaten visar att barn ? 10 år som cyklar i bostadsområden har en genomsnittlig hjälmanvändning på ca 70 procent. Grundskolebarn (6–15 år) använder cykelhjälm i något mindre omfattning, 59,4 procent, men det är stor skillnad mellan olika stadier, 34,4 procent på högstadiet (13–15 år) och 84,5 procent på låg-/mellanstadiet (6–12 år). Bland vuxna som cyklar till/från arbetsplatser är det drygt 24 procent som använder hjälm. Flest cyklister observeras på cykelstråken. Här redovisas dels resultatet för alla observerade cyklister, dels resultatet för endast vuxna. På cykelstråken är cykelhjälmsanvändningen totalt 31,1 procent, vilket är något högre än bland delmängden vuxna 29,9 procent. Den sammanvägda genomsnittliga andelen hjälmanvändare sett över alla cyklistkategorier har även år 2012 ökat till den hittills högsta nivån.

Abstract [en]

Since 1988 VTI has performed annual observation studies of cyclists´ helmet wearing habits in 21 towns in Sweden. Below is a summary of the observations conducted in 2012 on behalf of the Swedish Transport Administration. The 2012 study, in line with previous studies, focused on four main categories of cyclists:

• Children (0–10 years) who cycle in their spare time in residential areas

• Children (6–15 years) who cycle to/from their primary or secondary school

• Adults (? 16 years) who cycle to/from work

• Adults (? 16 years) and children who cycle on Cycle Routes.

The majority of the observations were performed during the first two weeks of September. The 2012 study observed a total of 54,060 cyclists in 21 towns in the four main categories. The results show that children ? 10 years cycling in residential areas on average wear a cycle helmet at about 70 per cent. Children cycling to/from primary or secondary school (6–15 years old) wear a bicycle helmet on a lesser scale, at 59.4 per cent. However the rate differs greatly, 34.4 per cent in secondary school (children 13–15 years old) and 84.5 per cent in primary school (children 6–12 years old).

Among adults who cycle to/from work, the usage rate is just over 24 per cent. Most cyclists were observed on Cycle Routes and the results include all ages as well as adults only. The total number of cyclists on Cycle Routes displayed slightly higher helmet usage (31.1%) than the subset of adults (29.9%). The weighted average rate of helmet use seen over all categories in 2012, soared to the highest ever.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2013. p. 22
Series
VTI notat ; 12-2013
Keywords
Crash helmet, Cyclist, Use, Observation, Child, Adult, Age, Man, Woman, Statistics, Hjälmar, Cyklister, Användning, Observation, Barn, Vuxna, Ålder, Män, Kvinnor, Statistik
National Category
Other Health Sciences
Research subject
Road: Traffic safety and accidents, Road: Road user behaviour
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-621 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2014-09-17Bibliographically approved
Larsson, J. & Carlsson, A. (2013). Evaluation of speed reducing measures in Gothenburg. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Evaluation of speed reducing measures in Gothenburg
2013 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

VTI has analysed the effects of implemented traffic safety measures, in particular with regards to the socio-economic effects of speed reduction measures taken within the urban area of Göteborg, 1990-2003. The calculations are based on the document “"Traffic accident development in Gothenburg, 1990 -2003”" (Lennart Adolfsson). Measures taken include speed bumps and similar speed reduction measures such as hour glass shaped indents on the road by public transport stops, and roundabouts. VTI was commissioned to review the document with focus on the reasonability of the expected reduction of fatalities and serious injuries, and the subsequent monetary evaluation of the above mentioned speed limiting measures. The socioeconomic saving for each SEK invested is estimated to equal approximately 40 SEK”. Estimates made by VTI show that the figure known as the cost effectiveness ratio, represent 3.7 MSEK per saved life in traffic safety cost, having taken into account discounted establishment costs and excluding increased travelling time and raised maintenance / running costs. It has been assumed that approximately 50 per cent of the reduced fatality and serious injury rate can be attributed to the implemented speed reduction measures. According to recommendations by ASEK 5 to calculate the establishment costs based on the 2010 price index, the equivalent figures are estimated at 5.2 MSEK per saved life based on attributing 50 per cent, respectively of the injury rate reduction to said measures. A financial ratio representing the socio-economic effect better is the Net Present Value Ratio (NPVR), as it takes taxes and charges into account. Estimates made by VTI also take running costs into account. However, due to the unavailability of primary data, cost estimates for increased travelling time were based on assumptions. Based on a depreciation period of 15 years for targeted traffic safety and environmental measures at a cost of capital rate of 3.5 per cent, NPVR = 21.7. This is a very high value.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2013. p. 18
Series
VTI notat ; 24A-2013
Keywords
Traffic calming, Speed control (struct elem), Fatality, Injury, Cost benefit analysis, Social cost, Evaluation (assessment), Method, Calculation, Urban area, Fartdämpning, Farthinder, Dödlighet, Personskador, Nyttokostnadsanalys, Samhällskostnader, Utvärdering, Metoder, Beräkning, Tätorter
National Category
Infrastructure Engineering
Research subject
Road: Traffic engineering, Road: Traffic measurement and traffic analysis
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-629 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2014-09-25Bibliographically approved
Larsson, J., Henriksson, P. & Yahya, M. R. (2012). Bältesanvändningen i Sverige 2011. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Bältesanvändningen i Sverige 2011
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
The use of seat belts in Sweden 2011
Abstract [sv]

VTI har observerat bilbältesanvändningen i ett antal mellansvenska städer sedan 1983. Observationerna år 2011 gjordes under sammanlagt ett tiotal dagar i augusti–september, ungefär ett dygn per mätpunkt. Sammanlagt observerades 60 200 personbilar, drygt 1 300 taxibilar samt cirka 7 300 övriga bilar. När VTI:s mätserie började 1983, var bältesanvändningen bland vuxna i baksätet blygsamma 10 procent. Den ökade i ett steg till 60 procent när lagen om bilbältesanvändning för vuxna i hela bilen trädde i kraft 1 juli 1986. Enligt de senaste observationerna är drygt 80 procent av alla vuxna baksätespassagerare bältade. Motsvarande nivå för barn i baksätet har i mätserien legat ungefär 10–20 procentenheter högre. År 2011 var cirka 96 procent av alla barn i baksätet bältade. Bilbältesanvändningen bland förare och framsätespassagerare i personbil har under hela observationsperioden 1983–-2011 legat på en betydligt högre och jämnare nivå. Redan i mätseriens början använde 84–86 procent av förare och framsätespassagerare bälte. År 2011 är nivåerna på drygt 96 procent. Bältesanvändningen bland barn i baksätet är således i paritet med förare och passagerare i framsätet. Från och med 1994 års observationer ingår också ett delprojekt där förarnas bältesanvändning kopplas till förarnas kön och ålder. Den lägsta användningen 2011 har unga (18–25 år) manliga förare, 79 procent, vilket är betydligt lägre än 2010. I samma åldersgrupp använder 92 procent av kvinnorna bälte. I åldersgrupperna 26–35, 36–50 samt ”51– ” använder 90–92 procent av männen och 97–98 procent av kvinnorna bilbälte. Noteringarna har varit tämligen stabila över de senaste åren, men männens andel sjönk något 2011,

Abstract [en]

VTI has observed seat belt use in a number of towns in central Sweden since 1983. The observations in 2011 were made over a total of ten days in August–September 2011, averaging out at one day at each studied site. In total, approximately 60,200 passenger cars, 1,300 taxi cars and 7,300 other vehicles were observed. When VTI commenced the surveys in 1983, seat belt use by adult back seat passengers was at a modest 10 per cent. When the law requiring all adult occupants to wear seat belts in passenger cars came into force on 1 July 1986, the figure quickly increased to 60 per cent. According to the latest observations, slightly more than 80 per cent of all adult back seat passengers wear a seat belt. The corresponding level for children in the back seat has consistently stayed in the region of 10–20 percentage points higher. In 2011, around 96 per cent of all children in the back seat wore a seat belt. During the whole survey period, 1983–2011, seat belt use by drivers and front seat passengers has been at a considerably higher and more uniform level. At the beginning of the surveys, 84–86 per cent of drivers and front seat passengers already wore a seat belt. Today, the levels are slightly higher than 96 per cent. Since the surveys in 1994 , a subproject studying the drivers and the correlation to age and sex of the drivers, has been in force simultaneously. Seat belt use is lowest among young male drivers, ranging between18–25 years, at 79 per cent 2011, and this is considerably lower than in 2010. In the same age group, 92 per cent of all women wear a seat belt. In the age groups 26–35, 36–50 and “51–“, 90–92 per cent of men and 97–98 per cent of women wear a seat belt. With the exception of the youngest drivers, records have been very stable in recent years. Seat belt use by taxi drivers has been observed at all observation sites since 1995.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2012. p. 32
Series
VTI notat ; 25-2012
Keywords
Safety belt, Use, Observation, Man, Woman, Adult, Child, Driver, Passenger, Front, Rear, Car, Taxi, Lorry, Statistics, Säkerhetsbälten, Användning, Observation, Män, Kvinnor, Vuxna, Barn, Förare, Passagerare, Framsida, Bakre, Bilar, Taxi, Lastbilar, Statistik
National Category
Other Health Sciences
Research subject
Road: Traffic safety and accidents, Road: Road user behaviour
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-585 (URN)
Available from: 2013-12-03 Created: 2013-12-03 Last updated: 2017-03-30Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications