Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (2 of 2) Show all publications
Egeskog, J. & Karemyr, M. (2023). Cykelstölder: Problemets omfattning och möjliga vägar framåt. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Cykelstölder: Problemets omfattning och möjliga vägar framåt
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Bicycle theft : The extent of the problem and possible ways forward
Abstract [sv]

Cykelstölder är en komplex fråga och många aktörer behöver samverka för att kunna komma tillrätta med problemet. Resultaten från sammanställningen visar att antalet cyklar som stjäls varken har ökat eller minskat på senare år. Dock så stjäls det allt dyrare cyklar, i och med elcykelns breda intåg på marknaden, vilket resulterar i ökande kostnader för försäkringsbranschen och i förlängningen även försäkringstagarna. I rapporten framgår att mörkertalet är stort gällande de cyklar som stjäls men som inte anmäls som stulna till polisen. Statistiken indikerar att det sker över en halv miljon cykelstölder varje år i Sverige, men bara omkring 70 000 av dessa stölder anmäls till polisen.

Stöldrisken har en tydlig påverkan på hur attraktiv cykeln är som färdmedel. En betydande del av befolkningen anger att de ofta eller ibland väljer bort cykeln för vissa eller alla sina resor på grund av risken för stöld. Utifrån den samlade kunskapen föreslår vi ett antal åtgärder som kan vidtas för att på sikt kunna minska problemets omfattning. Det handlar bland annat om införandet av någon form av cykelregister, kunskapsspridning om riskbeteenden kring hur vi parkerar våra cyklar, bättre kvalitet och kapacitet för cykelparkeringar och även normarbete gällande försäljning och förfogandet av stulna cyklar. Minskad mängdbrottslighet, dit cykelstölder räknas, kan ha en tydlig positiv påverkan på tilltron till rättsväsendet och i förlängningen minska risken för annan grövre brottslighet i samhället.

Abstract [en]

Bicycle theft is a complex issue, and multiple stakeholders need to collaborate in order to address the problem. The results show that the number of stolen bicycles has neither increased nor decreased in recent years. However, there is an increasing trend of stealing more expensive bicycles, particularly with the widespread introduction of electric bikes in the market, resulting in rising costs for the insurance industry and ultimately the customers. We also observe a significant number of unreported bicycle thefts, indicating a large discrepancy between the actual number of thefts and those reported to the police. Statistics suggest that over half a million bicycle thefts occur annually in Sweden, but only around 70,000 of these thefts are reported to the police.

The risk of theft significantly impacts the attractiveness of cycling as a means of transportation. A significant portion of the population states that they often or sometimes choose not to use a bicycle for some or all of their trips due to the risk of theft. Based on the accumulated knowledge, we propose several measures that can be taken to gradually reduce the extent of the problem. These measures include the implementation of some form of bicycle registry, increase public knowledge regarding risky behaviors related to bicycle parking, improved quality and capacity of bicycle parking facilities, and efforts to establish norms regarding the sale and handling of stolen bicycles. Reducing the prevalence of property crimes, including bicycle theft, can have a clear positive impact on public trust in the justice system and, ultimately, reduce the risk of other serious crimes in society.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2023. p. 56
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1182
National Category
Law and Society Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-19964 (URN)
Available from: 2023-10-25 Created: 2023-10-25 Last updated: 2024-01-19Bibliographically approved
Karemyr, M., Pettersson, T., Svensson, M. & Linder, A. (2022). Seat Evaluation Tools (SETs): Development of prototype concepts of the SETs of an average female and male for low severity rear impact crash testing. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Seat Evaluation Tools (SETs): Development of prototype concepts of the SETs of an average female and male for low severity rear impact crash testing
2022 (English)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Sätesutvärderingsverktyg (SET) : Utveckling av prototypkoncept för SET gällande genomsnittlig kvinna och man för provning av upphinnandekollision vid låg fart
Abstract [en]

The aim of this study has been to develop new Seat Evaluation Tools (SET)s with the geometries of an average female (50F) and male (50M) as seated car occupants, based on data from humanshape.org. The SETs have been designed to evaluate the occupant protection performances of car seats in a low severity rear impact.

Focus areas have been the motion of the spine, neck and shoulders to enable a human-like interaction with the car seat. Improvements have been made to previous designs of the neck spring and damper system, and a new solution for shoulder flexibility has been implemented. Soft body materials have been used to facilitate the motion of the torso, and a 3D thoracic and lumbar spine design has been developed.

Two physical prototypes, SET v0.1 50F and 50M, have been developed and all drawings and CAD models have been made available under open-source license on the OpenVT platform (https://openvt.eu/). The prototypes have been run in initial dynamic tests and the results have been compared to previous volunteer tests.

This work was carried out within the EU-funded project, VIRTUAL.

Abstract [sv]

Syftet med denna studie har varit att utveckla nya sätesutvärderingsverktyg, Seat Evaluation Tools (SET), med geometrierna för en genomsnittlig kvinna (50F) och man (50M) som sittande fordonspassagerare, baserade på data från humanshape.org. SET har utformats för att utvärdera fordonssätets skyddsprestanda vid en upphinnandekollision i låg hastighet.

Fokusområden har varit rörelsen i ryggrad, nacke och skuldror för att ge en människolik interaktion med fordonssätet. Förbättringar har gjorts utifrån tidigare lösningar för dämpning av nacken och ett nytt koncept för skuldrans rörlighet har implementerats. Mjuka material har använts för att underlätta torsons rörlighet och en bröst- och ländrygg med rörlighet i tre dimensioner har utvecklats.

Två fysiska prototyper, SET v0.1 50F och 50M, har utvecklats och samtliga ritningar och CAD-modeller finns tillgängliga genom OpenVT-plattformen (https://openvt.eu/). Prototyperna har testats i krockprov och resultaten har jämförts med tidigare voluntärtester.

Arbetet har varit en del av det EU-finansierade projektet VIRTUAL.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2022. p. 82
Series
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1147A
National Category
Vehicle Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:vti:diva-19117 (URN)
Projects
VIRTUAL (Open Access Virtual Testing Protocols for Enhanced Road User Safety)
Available from: 2022-11-09 Created: 2022-11-09 Last updated: 2023-12-06Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1067-2751

Search in DiVA

Show all publications