Publikationer
Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA
Pettersson, Hans-Erik
Alternativa namn
Publikationer (10 of 42) Visa alla publikationer
Englund, A. & Pettersson, H. E. (2000). Insurance and traffic safety. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI rapport 415A
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Insurance and traffic safety
2000 (Engelska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI rapport 415A, 2000
Serie
VTI rapport, ISSN 0347-6030
Nyckelord
English, Sweden, Insurance, Safety, Behaviour, Cost, Driver, Vehicle
Forskningsämne
Road: Traffic safety and accidents, Road: Accident costs; Road: Traffic safety and accidents, Road: Road user behaviour
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-6314 (URN)
Tillgänglig från: 2013-12-03 Skapad: 2013-12-03 Senast uppdaterad: 2013-12-03
Nyberg, A., Thiseus, J., Englund, A. & Pettersson, H. E. (1998). Informella trafikzoner. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI rapport 433
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Informella trafikzoner
1998 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI rapport 433, 1998
Serie
VTI rapport, ISSN 0347-6030
Nyckelord
Swedish, Road user, Behaviour, Model, Test method, Interview, Speed limit, Estimation, Sweden
Forskningsämne
Road: Traffic safety and accidents, Road: Road users
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-6286 (URN)
Tillgänglig från: 2013-12-03 Skapad: 2013-12-03 Senast uppdaterad: 2013-12-03
Englund, A. & Pettersson, H. E. (1997). Försäkring och trafiksäkerhet. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI rapport 415
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Försäkring och trafiksäkerhet
1997 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI rapport 415, 1997
Serie
VTI rapport, ISSN 0347-6030
Nyckelord
Swedish, Insurance, Safety, Behaviour, Cost, Driver, Vehicle, Sweden
Forskningsämne
Road: Traffic safety and accidents, Road: Accident costs; Road: Traffic safety and accidents, Road: Road user behaviour
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-6271 (URN)
Tillgänglig från: 2013-12-03 Skapad: 2013-12-03 Senast uppdaterad: 2013-12-03
Sävenhed, H., Brüde, U., Nygaard, B., Pettersson, H.-E. & Thulin, H. (1996). Heja Halland: utvärdering av en trafiksäkerhetskampanj. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Heja Halland: utvärdering av en trafiksäkerhetskampanj
Visa övriga...
1996 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Alternativ titel[en]
”Heja Halland” : an evaluation of a traffic safety campaign
Abstract [sv]

I Halland genomfördes under åren 1990-94 en trafiksäkerhetskampanj under namnet Heja Halland. Målsättningen var att under fem år reducera olyckorna med 30 %. Grundidén har varit att utan pekpinnar och förmynderi få alla hallänningar engagerade i trafiksäkerhetsarbetet, genom att visa hänsyn och samspela med andra trafikanter. Kommunikationen med hallänningarna har huvudsakligen förts via gratistidningen Heja Halland och genom ett nära samarbete med lokalradion.

VTT fick i december 1993 i uppdrag att dokumentera och utvärdera kampanjen.

Utvärderingen redovisas i tre i princip fristående kapitel. I det första redogörs för tre undersökningar av beteendevetenskaplig karaktär. I det andra redovisas en beskrivning av utvecklingen för antalet skadade och dödade, medan det tredje omfattar en analys av utvecklingen baserad på personskadeolyckor. I de båda senare fallen har SCB:s officiella statistik baserad på polisrapporterade olyckor varit källa.

Sammanfattningsvis kan man säga att man i Hallands län ej uppnått de mål vad avser reduktion av olyckor som sattes vid kampanjstarten. Däremot har det skett en påtaglig reduktion av döds- och svåra personskadeolyckor. Inga säkra slutsatser kan dock dras om orsakerna till detta. Inte heller hur resultaten kan generaliseras. Detta bland annat på grund av att man startade utifrån ett dåligt läge vad gällde just de allvarligaste olyckorna.

Abstract [en]

In 1990-1994, a traffic safety campaign called "Heja Halland" was carried out in the county of Halland. The goal was to reduce the number of accidents by 30% during a period of five years. The basic idea was to engage, without lecturing or using authority, all the inhabitants of Halland in the traffic safety work by showing respect for and cooperating with other road users. Communication with the inhabitants was mainly carried out by distributing free copies of the paper *Heja Halland" and through close cooperation with local radio stations.

In December 1993, the VTI was commissioned to document and evaluate the campaign.

The evaluation is reported in three chapters, generally independent of each other. The first reports three studies with a behavioural approach. The second reports a description of the development in the number of injured and killed, while the third comprises an analysis of the development based on injury accidents. For the two latter cases, the source used consisted of the official statistics of the SCB (Statistics Sweden) based on accidents reported to the police.

To sum up, in the county of Halland the goals set at the beginning of the campaign concerning the reduction of accidents have not been achieved. On the other hand, there is an obvious reduction in fatalities and severe injury accidents. No definite conclusions can be drawn concerning the reasons for the reduction or on ways of generalising the results. One major reason is the fact that when the project was initiated, the conditions were poor concerning the most serious accidents.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 1996. s. 104
Serie
VTI meddelande, ISSN 0347-6049 ; 779
Nyckelord
Swedish, Sweden, Safety campaign, Evaluation, Accident rate, Before and after study, Trend, Statistics, Questionnaire, Interview
Forskningsämne
80 Road: Traffic safety and accidents, 844 Road: Safety campaigns
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-3722 (URN)
Tillgänglig från: 2013-12-03 Skapad: 2013-12-03 Senast uppdaterad: 2018-06-07Bibliografiskt granskad
Kecklund, L., Lindberg, E. & Pettersson, H.-E. (1996). System för rapportering av olyckor, tillbud och avvikelser i samband med vägtransporter av farligt gods: förstudie för Räddningsverket. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 37-1996
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>System för rapportering av olyckor, tillbud och avvikelser i samband med vägtransporter av farligt gods: förstudie för Räddningsverket
1996 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut., VTI notat 37-1996, 1996
Serie
VTI notat
Nyckelord
Swedish, Dangerous materials, Accident, Recording, Conflict, Compliance, Specifications, Method, Data acquisition, Sweden
Forskningsämne
Road: Traffic safety and accidents, Road: Accidents
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-921 (URN)
Tillgänglig från: 2013-12-03 Skapad: 2013-12-03 Senast uppdaterad: 2013-12-03
Pettersson, H. E. (1994). Analys av trafiksäkerheten på Tians väg i Bromölla. Linköping: Statens Väg- och Transportforskningsinstitut., VTI rapport 401
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Analys av trafiksäkerheten på Tians väg i Bromölla
1994 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Statens Väg- och Transportforskningsinstitut., VTI rapport 401, 1994
Serie
VTI rapport, ISSN 0347-6030
Nyckelord
Swedish, Accident, Analysis, Highway design, Accident prevention, Planning, Selection, Speed, Cyclist, Behaviour, Junction, Cycle track, Sweden
Forskningsämne
Road: Traffic safety and accidents, Road: Road user behaviour; Road: Traffic safety and accidents, Road: Geometric design and traffic safety
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-6249 (URN)
Tillgänglig från: 2013-12-03 Skapad: 2013-12-03 Senast uppdaterad: 2013-12-03
Schandersson, R., Löf, S. & Pettersson, H.-E. (1993). Expertsystem för ökad trafiksäkerhet: En verksamhetsanalys av lokalt trafiksäkerhetsarbete. Linköping: Statens Väg- och Trafikinstitut. VTI meddelande, 705
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Expertsystem för ökad trafiksäkerhet: En verksamhetsanalys av lokalt trafiksäkerhetsarbete
1993 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Statens Väg- och Trafikinstitut. VTI meddelande, 705, 1993
Serie
VTI meddelande, ISSN 0347-6049
Nyckelord
Swedish, Expert system, Safety, Analysis, Technology, Administration, Data processing, Accident prevention, Sweden
Forskningsämne
Road: Traffic safety and accidents
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-3362 (URN)
Tillgänglig från: 2013-12-03 Skapad: 2013-12-03 Senast uppdaterad: 2013-12-03
Pettersson, H. E. (1993). Säkerhetsförbättringar av lokala trafikmiljöer: Korsningen Brogatan/Hamngatan i Halmstad. Linköping: Statens Väg- och Trafikinstitut., VTI meddelande 711
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Säkerhetsförbättringar av lokala trafikmiljöer: Korsningen Brogatan/Hamngatan i Halmstad
1993 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Statens Väg- och Trafikinstitut., VTI meddelande 711, 1993
Serie
VTI meddelande, ISSN 0347-6049
Nyckelord
Swedish, Safety, Improvement, Method, Junction, Change, Before and after study, Driver, Cyclist, Behaviour, Impact study, Sweden, Design, Accident, Danger, Interview, Visibility, Traffic control
Forskningsämne
Road: Traffic safety and accidents, Road: Junctions and traffic safety
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-3348 (URN)
Tillgänglig från: 2013-12-03 Skapad: 2013-12-03 Senast uppdaterad: 2013-12-03
Hägglund, S., Pettersson, H.-E. & Schandersson, R. (1993). Utveckling av expertsystem för ökad trafiksäkerhet: Projektplan. Linköping: Statens Väg- och Transportforskningsinstitut., VTI notat 22-93
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Utveckling av expertsystem för ökad trafiksäkerhet: Projektplan
1993 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Statens Väg- och Transportforskningsinstitut., VTI notat 22-93, 1993
Serie
VTI notat
Nyckelord
Swedish, Traffic safety, Planning, Expert system, Local authority, Demonstration project, Sweden
Forskningsämne
Road: Traffic safety and accidents
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-757 (URN)
Tillgänglig från: 2013-12-03 Skapad: 2013-12-03 Senast uppdaterad: 2013-12-03
Pettersson, H. E. (1992). Förbättringar av trafiksäkerheten på Tians väg i Bromölla: En lägesrapport. Linköping: Statens Väg- och Trafikinstitut. VTI, meddelande 699
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Förbättringar av trafiksäkerheten på Tians väg i Bromölla: En lägesrapport
1992 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Statens Väg- och Trafikinstitut. VTI, meddelande 699, 1992
Serie
VTI meddelande, ISSN 0347-6049
Nyckelord
Swedish, Safety, Improvement, Through traffic, Traffic regulations, Traffic flow, Cyclist, Pedestrian, Accident, Analysis, Sweden, Bicycle, Access road, Speed, Driver, Behaviour, Traffic survey
Forskningsämne
Road: Traffic safety and accidents, Road: Geometric design and traffic safety
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-3235 (URN)
Tillgänglig från: 2013-12-03 Skapad: 2013-12-03 Senast uppdaterad: 2013-12-03
Organisationer

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer