Publikasjoner
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publikasjoner (10 av 124) Visa alla publikasjoner
Nyström, J., Nilsson, J.-E. & Börjesson, M. (2019). Delay Fees in the Procurement of Construction Projects. Journal of Transport Economics and Policy, 53, 348-363
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Delay Fees in the Procurement of Construction Projects
2019 (engelsk)Inngår i: Journal of Transport Economics and Policy, ISSN 0022-5258, E-ISSN 1754-5951, Vol. 53, s. 348-363Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

This paper suggests Delay Fees (DF) to handle temporary congestion during road works. The DF is paid by the contractor based on road users' loss of travel time due to construction. This decentralises the trade-off between construction costs and user time to the contractor, increasing social welfare. The contractor not only will account for user time during each single project, but also is incentivised to develop innovative construction techniques. Compared to other means in the literature for reducing temporary construction, the DF is more general in its focus on user time rather than lane closure.

sted, utgiver, år, opplag, sider
UNIV BATH, 2019
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-14269 (URN)000489040900004 ()
Tilgjengelig fra: 2019-11-04 Laget: 2019-11-04 Sist oppdatert: 2020-01-16bibliografisk kontrollert
Nash, C., Smith, A., Crozet, Y., Link, H. & Nilsson, J.-E. (2019). How to liberalise rail passenger services?: Lessons from european experience. Transport Policy, 79, 11-20
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>How to liberalise rail passenger services?: Lessons from european experience
Vise andre…
2019 (engelsk)Inngår i: Transport Policy, ISSN 0967-070X, E-ISSN 1879-310X, Vol. 79, s. 11-20Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

This paper studies the experience of Europe's three most liberalised railways - Sweden, Germany and Britain - in opening-up rail passenger services to competition by means of competitive tendering, and seeks to draw lessons for countries that are just starting the process, such as France. It also comments on experience of competition in the market in these and other countries (this form of competition has been taken furthest in other countries - notably Italy and the Czech Republic, as well as on a single route in Austria). The paper fills an important gap in the literature - that has so far focused on econometric modelling of the impact of rail reforms - by considering how competition can best be introduced in practice. This investigation is important and timely given the requirements of EU legislation (4th Railway Package)which will require competition to be introduced into passenger rail services (by 2020 for commercial services, and 2023 for public transport contracts) across the whole of the EU. It finds evidence that competitive tendering has helped increase demand for and reduce subsidies to the rail passenger sector, but that there are many decisions that have to be taken as to how it is to be implemented. Short gross cost contracts may work well for regional services where the tendering authority takes the lead in planning and marketing such services. If services where ticket revenue recovers a larger share of costs – “more commercial services” – are to be tendered, long net cost contracts may make more sense. An alternative is to leave them operated by the incumbent but with open access for competitors to enter the market. Two particular issues face countries starting on the liberalisation process. Firstly, if existing rolling stock is owned by the incumbent rather than the franchising authority or an independent company; that remains a major barrier to entry. The second is the position of existing staff. If new operators are required to take them on at existing wages and conditions; that is a barrier to improved efficiency, but for new operators to recruit their own staff may also be problematic, particularly where the pace of change is fast.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Elsevier Ltd, 2019
Emneord
Rail bound transport, Deregulation, Competition, Tender, Passenger transport, Subsidy, Contract, Transport authority, Personnel, Transport operator, Ownership (veh)
HSV kategori
Forskningsprogram
J00 Railway: General works, surveys, comprehensive works, J13 Railway: Economics; J00 Railway: General works, surveys, comprehensive works, J12 Railway: Organization and administration
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-13801 (URN)10.1016/j.tranpol.2019.03.011 (DOI)2-s2.0-85064813677 (Scopus ID)
Merknad

Claes

Tilgjengelig fra: 2019-05-17 Laget: 2019-05-17 Sist oppdatert: 2019-06-28bibliografisk kontrollert
Nilsson, J.-E., Nyström, J., Ridderstedt, I., Salomonsson, J. & Johansson, O. (2019). Kontraktet styr: översikt av kvantitativa produktivitetstudier gällande byggande av transportinfrastruktur. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Kontraktet styr: översikt av kvantitativa produktivitetstudier gällande byggande av transportinfrastruktur
Vise andre…
2019 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Alternativ tittel[en]
The contact rules : mapping quantities analysis of transport infrastructure construction
Abstract [sv]

Trafikverkets huvudfokus är framåtblickande på den kommande verksamheten. Det handlar om att identifiera vilka projekt som ska prioriteras i planeringsarbetet och hur projekt ska genomföras på bästa sätt. Ett sådant perspektiv är inte fel men underlättas av en kunskap av vad som tidigare gjorts. Det är arbetskrävande att följa upp den verksamhet som har bedrivs och att ställa resultatet, entreprenörernas arbete, mot kostnaderna för att åstadkomma dessa resultat. Uppföljningsarbetet av produktivitet över tid och nyttjandet av sådan kunskap har förbättringspotential inom Trafikverket.

Huvudsyftet med detta notat har varit att med stöd av internationell litteratur identifiera analyser som skulle kunna genomföras också i Sverige. Ett antal exempel på sådana analyser har också getts.

Genomgången visar att det fortfarande återstår ett betydande arbete för att kunna genomföra kvantitativa analyser utan en omfattande manuell bearbetning. En sådan arbetsinsats behöver emellertid inte vara omfattande eller svår. Den primära kvarstående uppgiften är att skapa kopplingar mellan de olika databaser som redan existerar samt att säkerställa att dokument frångenomförandeprocessen existerar i digital form och sparas.

Ett sådant arbete kommer möjliggöra flera analyser av intresse för såväl Trafikverket som för det internationella forskarsamhället. I avsaknad av ett sådant arbete kommer Trafikverket inte heller i framtiden att kunna redovisa produktivitetsutvecklingen i verksamheten på ett transparent sätt. Därmed inte heller att identifiera lyckade exempel på genomförandet av projekt för att sprida informationen och därmed uppnå det av regeringen uppställda målet.

 

Abstract [en]

The Swedish Transport Administration prioritize planning future projects. This forward-looking perspective is beneficial, but it could gain a lot by incorporating a feedback loop from earlier experience within the organization. Ex post data processing, auditing and project evaluation is labor intensive and often downplayed in organizations. However, productivity follow-ups and the use of that knowledge has potential in the administration.

The purpose of this memo is to describe international quantitative studies on productivity related to issues of interest for The Swedish Transport Administration. Suggested applications can be applied in the Swedish context, but only if appropriate data is collected.

The review shows that significant work remains to be done in order to carry out quantitative analyzes without extensive manual processing. However, such work does not have to be extensive or difficult. The primary task is to create links between the various databases that already exist and to ensure that documents from the projects exist in digital form and are saved.

Such work will enable several analyzes of interest to both The Swedish Transport Administration and the international research community. In the absence of this data, it is not possible to report the productivity development over time to the taxpayers.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2019
Serie
VTI notat ; 20-2019
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-14802 (URN)
Tilgjengelig fra: 2019-12-19 Laget: 2019-12-19 Sist oppdatert: 2019-12-19bibliografisk kontrollert
Nilsson, J.-E., Nyström, J. & Salomonsson, J. (2019). Kostnadsöverskridande i Trafikverkets entreprenadkontrakt. Linköping
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Kostnadsöverskridande i Trafikverkets entreprenadkontrakt
2019 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Alternativ tittel[en]
Cost overruns in construction contracts tendered by the Swedish Transport Administration
Abstract [sv]

Trafikverket har regeringens uppdrag att verka för en ökad produktivitet i anläggningsbranschen. VTI bistår Trafikverket i detta arbete. I denna rapport redovisas de skillnader som finns mellan det pris som fastställs i ett entreprenadkontrakt mellan Trafikverket och det företag som fått i uppdrag att genomföra en verksamhet och slutkostnaden för uppdraget. 776 kontrakt som avser entreprenader inom både väg- och järnvägssektorn och såväl investeringar som underhållsåtgärder och som kostar mer än 10 miljoner kronor, ingår i materialet.

Statistiska tester visar bland annat att risken för kostnadsöverskridanden är mycket stor och något högre för järnvägskontrakt (94 procents sannolikhet) än för vägkontrakt (86 procent). Slutkostnaden för vägkontrakt överskrider kontraktssumman med 20 procent vilket är signifikant lägre än för järnvägskontrakt där slutkostnaden i genomsnitt är 32 procent högre.

Abstract [en]

The Government has instructed the Swedish Transport Administration (Trafikverket) to promote productivity in the construction industry. VTI assists Trafikverket in this work. In this report, the differences that exist between the price set in the contract between Trafikverket and the construction company that has been commissioned to implement an activity and the final cost of the assignment are reported. 776 contracts relating to contracts in both the road and rail sectors and that comprises both investments and maintenance measures and which cost more than SEK 10 million are included in the material.

Statistical tests show, among other things, that the risk of cost overruns is very large, and slightly higher for railway contract (94 per cent probability) than for road contracts (86 per cent). The cost overrun for road contracts (1,20) is significantly lower than for rail contracts (1,32).

sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: , 2019. s. 63
Serie
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 1011
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-13971 (URN)
Tilgjengelig fra: 2019-06-05 Laget: 2019-06-05 Sist oppdatert: 2019-06-05bibliografisk kontrollert
Andersson, H., Hultkrantz, L., Lindberg, G. & Nilsson, J.-E. (2018). Economic Analysis and Investment Priorities in Sweden's Transport Sector. Journal of Benefit-Cost Analysis, 9(1), 120-146
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Economic Analysis and Investment Priorities in Sweden's Transport Sector
2018 (engelsk)Inngår i: Journal of Benefit-Cost Analysis, ISSN 2194-5888, E-ISSN 2152-2812, Vol. 9, nr 1, s. 120-146Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Beginning as a planning tool within Sweden's national road administration some 50 years ago, benefit-cost analysis (BCA) has come to be a pillar of the national transport policy because of subsequent strategic choices made by the national parliament. These choices made it necessary to widen the analysis of costs to include also externalities and a foregone conclusion was that efficient investment priorities should be made based on BCA. But no one asked whether the political decision makers or the BCA models were up to that task. This paper reviews the institutional framework and practice of BCA in Sweden for transport infrastructure investment, and considers design issues that have been and still are debated, such as whether the discount rate should include a risk term and how to account for the marginal cost of public funds. A main concern with BCA results is the underestimation of construction costs, making transport sector projects look better than they are. Several ex post analyses have established that a higher NPV ratio increases the probability of being included in the investment program proposal prepared by the agency. The requirement to let projects undergo BCA seems to make planners trim project proposals by trying to reduce investment costs without significantly reducing benefits. This relationship is weaker among profitable projects. Moreover, there is no correlation between rate of return and the probability of being included in the final program, which is established on political grounds.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Cambridge University Press, 2018
Emneord
Cost benefit analysis, Transport infrastructure, Government (national), Decision process, Investment, Evaluation (assessment)
HSV kategori
Forskningsprogram
00 Road: General works, surveys, comprehensive works, 02 Road: Economics
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-13047 (URN)10.1017/bca.2018.3 (DOI)000431405400006 ()
Tilgjengelig fra: 2018-06-20 Laget: 2018-06-20 Sist oppdatert: 2018-08-13bibliografisk kontrollert
Nilsson, J.-E., Johansson, O., Nyström, J., Ridderstedt, I. & Wikström, D. (2018). Kostnadsanalyser av upphandlade kontrakt: två studier av investerings- och reinvesteringsprojekt. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Kostnadsanalyser av upphandlade kontrakt: två studier av investerings- och reinvesteringsprojekt
Vise andre…
2018 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Alternativ tittel[en]
Cost analysis of tendered contracts : two studies of infrastructure Investment and renewal projects
Abstract [sv]

I Trafikverkets uppdrag ingår att löpande förbättra verksamhetens produktivitet. Rapportens huvudsyfte är att lägga grund för att följa upp och vidareutveckla den verksamhet som genomförs. För detta ändamål redovisas resultaten av två studier. Den ena jämför kostnader i kontrakt med fakturerad slutkostnad medan den andra analyserar kostnaderna för upphandlade underhållsbeläggningar.

Avslutningsvis identifieras ett antal minimikrav som måste ställas på den information som krävs för att genomföra systematiska uppföljningar.

Abstract [en]

The Swedish Transport Agency’s mission includes continuously improving the productivity of operations. The main purpose of the report is to lay the groundwork for following up and further developing the activities carried out. For this purpose, the results of two studies are reported. The one compares costs in contract with invoiced final cost while the other analyses the cost of contracted maintenance costs.

Finally, several minimum requirements are identified that must be placed on the information required to carry out systematic follow-up.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. s. 55
Serie
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 976
Emneord
Contract, Procurement, Cost, Economic efficiency, Maintenance, Surfacing
HSV kategori
Forskningsprogram
10 Road: Transport, society, policy and planning
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-13147 (URN)
Tilgjengelig fra: 2018-08-16 Laget: 2018-07-09 Sist oppdatert: 2019-06-10bibliografisk kontrollert
Nilsson, J.-E. & Odolinski, K. (2018). Marginalkostnader för reinvesteringar i järnvägsanläggningar: en delrapport inom SAMKOST 3. Stockholm: VTI
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Marginalkostnader för reinvesteringar i järnvägsanläggningar: en delrapport inom SAMKOST 3
2018 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Reinvesteringar i järnvägsanläggningar påverkas av trafik och utgör därför en komponent i marginalkostnaden för nyttjandet av infrastrukturen. Tidigare studier har traditionellt fokuserat på reinvesteringskostnader i banöverbyggnad. I denna studie skattas separata marginalkostnader för reinvesteringar i Bana (banöverbyggnad, banunderbyggnad, bangårdar), El, Signal, Tele och Övriga anläggningar. Trots att slitage av exempelvis signal- och teleanläggningar inte torde variera med trafik, finner vi statistiskt signifikanta samband mellan trafik och reinvesteringar i samtliga anläggningar. En förklaring är att trafikökningen innebär en ökad störningskostnad, även i frånvaron av ett trafikberoende slitage, och därmed att reinvesteringen tidigareläggs. Analysen visar även att de skattade effekterna främst kommer från jämförelser mellan bandelar, vilket innebär en risk att de (delvis) är korrelationer och inte kausala samband mellan trafik och reinvesteringar. När marginalkostnaderna för anläggningsgrupperna läggs samman hamnar de på 0,0141 kr per bruttotonkilometer och 4,4520 kr per tågkilometer.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: VTI, 2018. s. 50
Serie
Working papers in transport economics ; 2018:22
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-13714 (URN)
Tilgjengelig fra: 2019-04-30 Laget: 2019-04-30 Sist oppdatert: 2019-04-30bibliografisk kontrollert
Nilsson, J.-E. & Haraldsson, M. (2018). Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader: SAMKOST 3. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader: SAMKOST 3
2018 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Alternativ tittel[en]
The economic costs for using Sweden’s infrastructure : SAMKOST 3
Abstract [sv]

Med start 2013 har VTI i tre regeringsuppdrag haft till uppgift att förbättra kunskapen om trafikens samhällsekonomiska kostnader. SAMKOST 3 har omfattat alla trafikslag, men fokus har legat på sjö- och luftfart. Huvudsyftet för analysen är att förbättra kunskapen om trafikens externa kostnader dvs. kostnader för olyckor, trängsel, buller, luftföroreningar och klimatpåverkan. Denna slutrapport sammanfattar resultaten av de delrapporter som tagits fram för att tillgodose syftet. En viktig del av analysen har handlat om en fördjupad diskussion kring den roll som koldioxidskatten på drivmedel har för att begränsa utsläppen från användning av fossila bränslen.

Abstract [en]

Starting in 2013, VTI has been tasked with three government missions to improve knowledge about the traffic's socioeconomic costs. SAMKOST 3 has covered all modes of transport, but focus has been on maritime transport and aviation. The main purpose of the analysis is to improve the knowledge about the external costs of the traffic i.e. costs of accidents, congestion, noise, air pollution and climate impact. This final report summarizes the results of the sub-reports that have been prepared to meet the purpose. An important part of the analysis has been an in-depth discussion of the role of Sweden’s carbon dioxide tax on fuels to limit emissions.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2018. s. 102
Serie
VTI rapport, ISSN 0347-6030 ; 989
Emneord
Social cost, Cost, Tax, External effect, Calculation, Noise, Emission, Air transport, Maritime transport, Road transport, Rail bound transport
HSV kategori
Forskningsprogram
10 Road: Transport, society, policy and planning; J00 Railway: General works, surveys, comprehensive works, J13 Railway: Economics; SAB, Prc Ships and shipping; SAB, Prd Aircrafts, air transport and airports
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-13359 (URN)
Tilgjengelig fra: 2018-11-01 Laget: 2018-11-01 Sist oppdatert: 2019-06-04bibliografisk kontrollert
Odolinski, K., Yarmukhamedov, S., Nilsson, J.-E. & Haraldsson, M. (2018). The marginal cost of track reinvestments in the Swedish railway network: using data to compare methods. Stockholm
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>The marginal cost of track reinvestments in the Swedish railway network: using data to compare methods
2018 (engelsk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [en]

In this study, we analyze the difference between survival and corner solution models in estimating the marginal cost of reinvestments. Both approaches describe the reinvestment process in rather intuitively similar ways but have several methodological distinctions. We use Swedish railway data on track segment and section levels over the period 1999-2016 and focus on reinvestments in track superstructure. Results suggest the marginal costs from survival and corner solution models are SEK 0.0041 and SEK 0.0103, respectively. The conclusion is that the corner solution model is more appropriate, as this method consider the impact traffic has on the risk of reinvestment as well as on the size of the reinvestment cost. The survival approach does not consider the latter, which is problematic when we have systematic variations in costs due to traffic and infrastructure characteristics.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: , 2018. s. 20
Serie
Working papers in transport economics ; 2018:20
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-13363 (URN)
Tilgjengelig fra: 2018-11-09 Laget: 2018-11-09 Sist oppdatert: 2018-11-09bibliografisk kontrollert
Nilsson, J.-E., Johansson, A. & Österström, J. (2017). Arlandabanan: konsekvenser av förändrade strategier. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Arlandabanan: konsekvenser av förändrade strategier
2017 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Alternativ tittel[en]
The Arlanda railway : implications of change of strategy towards Sweden’s only transport PPP contract
Abstract [sv]

Detta notat som skrivits på uppdrag av Riksrevisionen har som utgångspunkt att resandet inte utvecklats i enlighet med de prognoser som låg till grund för beslutet om att bygga Arlandabanan. I separata promemorior i detta notat studeras två aspekter av att förändra förutsättningarna för den trafik som idag bedrivs på Arlandabanan.

 Vilka konsekvenser skulle en förändrad prisstrategi innebära?

 Finns tillräcklig kapacitet för att öka trafiken?

Abstract [en]

In year 2000, railway operations started between Arlanda airport and downtown Stockholm. The service is part of a PPP contract that includes construction and maintenance as well as service provision for a period of 45 years after the initiation of traffic. Patronage on the line is below expectations at the time of contract closure in 1993. There is therefore an ongoing discussion of whether it would be appropriate for the government to renegotiate the contract to change the preconditions for the service. Commissioned by Riksrevisionen, the Swedish National Audit Office, this memo addresses two aspects of a possible change of strategy:

 Which would the consequences be of a change of pricing strategy from the current targeting of the high end of the market? A 30 percent price reduction is considered.

 Is there enough track capacity to increase the number of departures during peak hours?

sted, utgiver, år, opplag, sider
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. s. 34
Serie
VTI notat ; 10-2017
Emneord
Tariff, Price, Decrease, Rail bound transport, Public transport, Railway track, Airport, Cost benefit analysis, Calculation, Capacity (traffic network)
HSV kategori
Forskningsprogram
J00 Railway: General works, surveys, comprehensive works, J13 Railway: Economics
Identifikatorer
urn:nbn:se:vti:diva-11725 (URN)
Tilgjengelig fra: 2017-03-27 Laget: 2017-03-27 Sist oppdatert: 2019-05-13bibliografisk kontrollert
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5814-917X