Publikationer
1 - 11 av 11
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Wikström, Niklas
  et al.
  EQUA Simulation AB.
  Sahlin, Per
  EQUA Simulation AB.
  Simulering av typtunnlar på höghastighetsbanan med avseende på kyla och isbildning2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Projektet syftar till att beräkna temperaturer och isbildning i tunnlarna på de planerade höghastighetsbanorna. Det främsta användningsområdet för resultaten är som bakgrund för dimensionering av betonglining och bakomliggande isolering. Följande storheter har beräknats för ett stort antal typtunnlar som föreskrivits av Trafikverket:

  • köldmängdens fördelning längs tunneln

  • temperaturdifferensen över betongliningen

  • ismängd innanför betongliningen längs tunneln

  • frostinträngningsdjup, dvs. hur långt från mynningarna som tunnelväggen fryser.

  Samtliga typtunnlar i studien har samma oisolerade väggkonstruktion.

 • Jussila Hammes, Johanna
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Transportekonomi, TEK.
  Nerhagen, Lena
  Högskolan Dalarna.
  Congdon Fors, Heather
  Göteborgs universitet.
  The influence of individual characteristics and institutional norms on bureaucrats’ use of CBA in environmental policy: a model and a choice experiment2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Social scientists regularly criticize the use of cost-benefit analysis (CBA), which has led to much focus being placed on investigating the possible biases related to its results. Recent research shows that CBA is not routinely done prior to environmental, energy, and climate policymaking in Sweden, and in countries where a CBA is made, the results have little influence on political decisions. This paper investigates obstacles to using CBA information with a focus on bureaucrats. We use empirical data from Sweden, where the ministries are small by international standards and hence government agencies have a sizeable influence on policymaking. We construct a theoretical model and then test the theoretical predictions with empirical data collected from five Swedish government agencies. The empirical results lend support both for the assertion that risk aversion concerning the environmental outcome, the bureaucrats’ environmental attitudes, and the cost of taking CBA information into account have a considerable impact on the probability of using information from a CBA. Hence risk averse and bureaucrats with strong environmental preferences are less likely and bureaucrats with low cost of doing a CBA more likely than other bureaucrats to use CBA information. Finally, a binding governmental budget constraint may positively influence a bureaucrat’s choice of undertaking a CBA. A tentative conclusion is therefore that it may be possible to increase the use of CBA by making the budgetary consequences of policies much clearer and demanding due consideration of costs.

 • Zhu, Jiqing
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Infrastruktur, INFRA, Väg- och banteknik, VBA.
  Balieu, Romain
  KTH.
  Wang, Haopeng
  Delft University Technology.
  The use of solubility parameters and free energy theory for phase behaviour of polymer-modified bitumen: a review2019Ingår i: International Journal on Road Materials and Pavement Design, ISSN 1468-0629, E-ISSN 2164-7402Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Advances related to the use of solubility parameters and free energy theory for the phase behaviour study of polymer-modified bitumen (PMB) are reviewed in this paper. The origin and effects of PMB phase behaviour are criticised with a focus on PMB storage stability, morphology and swelling ratio. An overview of the solubility approach for studying PMB is given regarding the historical and future developments. Free energy expressions for PMB systems are analysed, including the free energy of mixing, elastic free energy and gradient energy. The kinetic aspects are discussed with respect to the diffusion and flow processes. It is indicated that the solubility bodies in the three-dimensional Hansen space and their degree of intersection can be useful for analysing the PMB thermodynamic equilibrium and thus storage stability. But they give no indication by themselves on the PMB morphology. With solubility parameters linked to the PMB free energy, however, an integrated thermodynamic approach can assist in understanding both PMB storage stability and morphology comprehensively. Due to the chemical complexity of bitumen and certain modifiers, the solubility body centres and radiuses should be both considered for a proper expression of the polymer-bitumen interaction in PMB. A hypothetical dilution process can simplify this process, but with limitations. The introduction of elastic free energy may lead to a new and more realistic expression of free energy for PMB system. With this overview, it is expected that a preliminary foundation is established towards a comprehensive and realistic thermodynamic framework for interpreting and predicting PMB phase behaviour.

 • Blissing, Björn
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Körsimulering och visualisering, SIM. VTI.
  Fotgängarsimulator i Virtual Reality2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Projektet har syftat till att visa på möjligheterna för att göra studier av fotgängarbeteende genom att nyttja modern Virtual Reality-teknik. Under projektets gång har en VR-studio byggts upp på VTIs kontor i Linköping. Till denna miljö har det utvecklats mjukvara som kan användas för att studera beteendet hos fotgängare i tänkta trafiksituationer. Simulatorn är utrustad med blickmätningssystem vilket gör att det går att både mäta och interaktivt visualisera var användaren har sin uppmärksamhet i varje ögonblick. Det går att uppleva vad användaren ser i den virtuella världen ur både ett förstapersons- och tredjepersonsperspektiv. Det finns ett särskilt läge för Mixed Reality, det vill säga ett läge där en verklig videoström kombineras med den datorgenererade omgivningen. För att visa nyttan med simulatorn så har ett scenario utvecklats. I detta scenario kan en användare uppleva hur det är att interagera med olika fordon, både självkörande och andra.

 • Linder, Astrid
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Trafiksäkerhet och trafiksystem, TST. VTI.
  Silvano, Ary P.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Trafiksäkerhet och trafiksystem, TST.
  Sörensen, Gunilla
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Trafiksäkerhet och trafiksystem, TST.
  Pettersson, Tommy
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Infrastruktur, INFRA, Krocksäkerhet, KRO.
  Stabilitet på cykel med och utan ABS: en pilotstudie2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Projektet, som är en pilotstudie, syftade till att undersöka effekten av låsningsfria bromsar, ABS, på cykel. Fråga som projektet syftade till att besvara: Kan cyklars stabilitet under inbromsning förbättras av låsningsfri broms (ABS) på framhjulet? Frågan söks besvaras genom utformning och genomförande av bromsprov av cykel med och utan ABS. Cykelolyckor är bland de vanligaste orsakerna till trafikskador i Sverige, ofta med svåra skador och medicinsk invaliditet som följd. Närmare hälften av alla svårare trafikskador har uppstått på grund av cykelolyckor. ABS-bromsar har visats reducera risken för skada för motorcyklister genom ökad stabilitet och därmed minskad risk för omkullkörning i samband med bromsning. Däremot finns begränsad kunskap om effekten för cyklister. Två Crescentcyklar med sluten ram (herrcykel) testades: en konventionell, bakhjulsdriven modell med v-broms (fäljbroms) på framhjulet och en framhjulsdriven modell med el-assistans och navbroms i framhjulet. Med den konventionella cykeln utfördes två typer av tester, med och utan ABS-bromsar. ABS-bromsen var av modellen SABS V1. På el-cykeln med navbroms justerades bromsverkan så att framhjulet ej låstes, jämfört med full bromsverkan. En Hybrid II krockdocka, 50-percentil man, användes som cyklist i proven. Proven utfördes vid hastigheterna 17 och 20 km/h. Cyklarna bromsades maximalt på framhjulet. Friktionen var ungefär 0,7–0,8. Resultaten visade att ABS på cykelns framhjul gör att framhjulet inte låses vid full inbromsning och bakhjulet behåller kontakten med underlaget. Vid prov med v-broms eller navbroms med full broms-verkan blev bromssträckan cirka 2 meter, men framhjulet låstes vid full broms och bakhjulet lyfte från underlaget. Det innebar att cykeln då endast balanserade på framhjulet. Prov med ABS-broms på v-bromsen och justerad bromsverkan på navbromsen resulterade däremot i inbromsning utan låsning av framhjulet. Bromssträckan var i dessa prov cirka 4 meter. Resultaten var liknande för de båda cyklarna.

 • Wallén Warner, Henriette
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Mobilitet, aktörer och planering, MAP. VTI.
  Patten, Christopher
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Mobilitet, aktörer och planering, MAP.
  Utökad utvärdering av bygdevägar2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna utökade utvärdering var att kartlägga acceptansen av bygdevägarna hos cyklisterna som cyklar på bygdevägar. Totalt intervjuades 19 cyklister längs någon av de 10 bygdevägssträckorna där vi stod. Resultaten visade att många tyckte om tanken med bygdeväg eftersom det gav dem som cyklister ett existensberättigande på vägen. Samtidigt upplevde många också en del problem – framför allt relaterat till bilisternas beteende. En knapp majoritet av cyklisterna tyckte dock att bygdeväg trots allt var bättre än landsväg utan vägren medan många påpekade att en separat gång- och cykelväg hade varit den bästa lösningen.

 • Eriksson, Jenny
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Trafiksäkerhet och trafiksystem, TST.
  Lindborg, Eva
  Trafikanalys.
  Adell, Emeli
  Trivector.
  Holmström, Andreas
  Trafikanalys.
  Silvano, Ary P.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Trafiksäkerhet och trafiksystem, TST.
  Nilsson, Annika
  Trivector.
  Henriksson, Per
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Mobilitet, aktörer och planering, MAP.
  Wiklund, Mats
  Trafikanalys.
  Dahlberg, Lina
  Trivector.
  Nya sätt att samla in individuell resvaneinformation: utvärdering av insamlings- och rekryteringsmetoder2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inom samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter, som Trafikanalys är huvudansvarig för, har man identifierat ett behov av att finna och utveckla nya lösningar för resvaneundersökningar (RVU:er). Bakgrunden till detta är bland annat sjunkande svarsfrekvenser med dagens metoder, vilket skulle kunna ge problem med representativiteten. Det anses som mycket angeläget att utveckla nya metoder för datainsamling för framtidens RVU:er, både på kort och lång sikt. Det övergripande syftet med projektet är att göra en demonstrationsstudie som visar hur två datainsamlingsmetoder som har utvecklats för att samla in resevaneundersökningsdata presterar i fält, samt hur de presterar jämfört med ”traditionell” RVU (postal enkät och/eller telefonintervjuer). Projektet syftar också till att få bättre förståelse för hur olika rekryteringsmetoder kan användas för att framtida RVU:er ska kunna bli mer kostnadseffektiva. De två insamlingsmetoder som testats är webbenkät med karta och mobilapp. Tre rekryteringsmetoder har använts och dessa är rekrytering via slumpmässigt urval, webbpanel och crowdsourcing. Den del av det slumpmässiga urvalet som fick en webbenkät delades in i två grupper. Halva gruppen fick inget incitament medan den andra halvan fick ett presentkort till ett värde av 100 kr. De som rekryterades via webbpanel och som skulle använda mobilappen, fick en belöning i form av ett presentkort till ett värde av 100 kr om minst en dags resor rättades i mobilappen. Det genomfördes en bortfallsanalys på det slumpmässiga urvalet för både webbenkät och mobilapp. En kostnadsuppskattning av respektive insamlingsmetod och rekryteringsmetod har också genomförts. Vi tog även fram osäkerhetsskattningar. Studien lokaliserades till Göteborgsregionen eftersom Göteborgs stad då genomförde en traditionell resvaneundersökning under samma period. Syftet med att välja samma område och period var att kunna jämföra våra mindre pilotundersökningar med resultaten från en större traditionell undersökning. Målpopulation var invånare mellan 16–84 år i 21 kommuner i Göteborgsregionen, dvs. samma som i Göteborgs stads undersökning.

 • Rosberg, Tomas
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Förare och fordon, FOF. VTI.
  Thorslund, Birgitta
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Förare och fordon, FOF.
  Förstudie tågsimulering och ERTMS2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I förstudien inventeras FoI frågor inom området tågsimulering och ERTMS. VTI är FoI utförare och arbetet sker på uppdrag och i samverkan med Trafikverket. Det finns ett behov av ökad kunskap om ERTMS, samt metoder kopplat till ERTMS utifrån simulering, projektering och teknikutveckling. I förstudien har FoI området tågsimulering och ERTMS definierats.

 • Forsman, Åsa
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Trafiksäkerhet och trafiksystem, TST.
  Vadeby, Anna
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Trafiksäkerhet och trafiksystem, TST. VTI.
  Förslag på metod för att mäta den subjektiva upptäcktsrisken med avseende på rattfylleribrott2018Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Syftet med det här projektet har varit att föreslå en metod för att utvärdera förändringar i polisens arbetssätt med avseende på rattfylleriövervakning. Huvudsakligen handlar det om att mäta den subjektiva upptäcktsrisken, men utvärdering av polisens arbetssätt och kommunikation föreslås också. Det finns två viktiga delar i polisens strategi för övervakning: kontroller och kommunikation. Den sammantagna effekten av detta behöver utvärderas men man bör även titta på de olika delarna var för sig. I detta pm föreslås därför en utvärdering med tre olika delstudier. För var och en av delstudierna förutsetts att man gör både före- och eftermätningar i dels det område där arbetssättet förändras och dels i ett kontrollområde. Vi är dock medvetna om detta är en ideal situation som kanske inte är möjlig i praktiken. Om en utvärdering kommer att genomföras kan därför förslaget behöva modifieras för att passa de förutsättningar som då råder. De tre olika delstudierna är: Delstudie 1: Utvärdering av polisens implementering Den här delstudien är uppdelad i två nivåer där syftet med nivå 1 är att studera hur polisen ändrat sitt arbetssätt och syftet med nivå 2 är att studera vad som fungerat bra och mindre bra i implementeringen från polisens perspektiv. Nivå 1 är nödvändig för att tolka resultatet av övriga delar i utvärderingar och nivå 2 är en fördjupad utvärdering. Exempel på data som föreslås samlas in är: var och när kontroller genomförs, resultatet av kontrollerna samt informationsspridning till allmänheten. Dessutom föreslås intervjuer med poliser på olika befattningar som deltagit i implementeringen. Delstudie 2: Enkätstudie För att mäta den subjektiva upptäcktsrisken hos förare i allmänhet föreslås en enkätstudie där ett frågeformulär skickas ut via post till ett slumpmässigt urval ur körkortsregistret eller befolkningsregistret (frågorna ska också kunna besvaras som en webbenkät). Målgruppen är personer som har körkort för minst en typ av motorfordon och som också framfört något fordon det senaste året. Ett förslag på utformning av en enkät med 14 frågor har tagits fram. Två frågor behandlar den subjektiva upptäcktsrisken, en som avser upptäcktsrisk på en övergripande nivå och en som avser upptäcktsrisk i fem specifika situationer. Resten av enkäten består av bakgrundsfrågor och frågor om bland annat riskmedvetenhet, normer, om man själv eller någon man känner har blivit stoppad i en kontroll och om man fått information om kontroller via media. Delstudie 3: Utvärdering av kommunikation i sociala medier Syftet med den här delstudien är att bedöma hur väl polisen lyckas nå ut med sitt budskap. Vi föreslår att man samlar in följande typ av information: omfattningen av polisens aktiviteter på sociala medier, spridning, innehåll och karaktär på kommentarerna. Det huvudsakliga syftet med utvärderingen är att mäta subjektiv upptäcktsrisk hos förarpopulationen och jämföra om den har förändrats före och efter att polisen har genomfört förändringar som rör rattfylleriövervakningen. För att uppnå syftet är det nödvändigt att genomföra åtminstone nivå 1 i delstudie 1 (utvärdering av polisens implementering) och delstudie 2 (enkätstudie). Övriga delar är dock också mycket viktiga för att förstå helheten och vi förordar därför att alla delar i utvärderingen genomförs.

 • Eriksson, Jenny
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Infrastruktur, INFRA, Drift och underhåll, DOU. VTI.
  Forsman, Åsa
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Trafiksäkerhet och trafiksystem, TST.
  Niska, Anna
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Infrastruktur, INFRA, Drift och underhåll, DOU.
  Karlström, Jones
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Infrastruktur, INFRA, Drift och underhåll, DOU.
  Enhetlig metod för cykelflödesmätningar: en förberedande studie2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Nationellt, regionalt och i många av Sveriges kommuner finns målsättningar om ökad cykling. Dessa målsättningar är dock svåra att följa upp, då cykeltrafikens storlek inte mäts och följs upp i samma omfattning som exempelvis biltrafiken. Myndigheten Trafikanalys fick i uppdrag av regeringen att utveckla och föreslå en enhetlig metod för systematiska mätningar av cykeltrafik på lokal och regional nivå och det arbetet avrapporterades i januari 2018. Cykeltrafiken kan mätas på olika sätt och de två vanligaste metoderna är via flödesmätningar i gaturummet eller via resvaneundersökningar. I denna rapport fokuserar vi enbart på cykelflödesmätningar i gaturummet. Nuvarande upplägg av cykelflödesmätningar gör det inte möjligt att skatta cykeltrafikarbetet i kommunen, då det inte genomförs några flödesmätningar på systemnivå för hela det cykelbara vägnätet. För att nå en bred tillämpning, behöver det utredas vilka eventuella hinder som finns för att använda Trafikanalys enhetliga metod vilket förslagsvis görs i följande tre steg, där steg 1 beskrivs i denna rapport:

  1. Förberedande studie: Föreslå ett upplägg av en pilotstudie.

  2. Genomföra en pilotstudie för att kunna fastställa en enhetlig metod.

  3. Fastställande av den slutliga enhetliga metoden.

  Syftet med den förberedande studie som presenteras i den här rapporten, är att utifrån kommunala förutsättningar anpassa Trafikanalys enhetliga metod för att skatta cykeltrafikarbetet genom flödesmätningar i kommuner. Den förberedande studien ska också mynna ut i ett förslag till upplägg av en pilotstudie där den anpassade metoden testas och frågeställningar gällande avgränsningar och definitioner kan avgöras. Tanken är att pilotstudien ska genomföras i ett uppföljande projekt i ett antal kommuner för att resultera i ett slutligt fastställande av en enhetlig metod för att skatta cykeltrafikarbetet som får en bredare tillämpning och kan användas för uppföljning av såväl lokala som nationella målformuleringar gällande cykling.

 • Kuttah, Dina K
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Infrastruktur, INFRA, Väg- och banteknik, VBA.
  An overview on portable roads and airfields: using of matting systems as temporary and semi-permanent roads and airfields2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Portabla vägar och flygfält är nya och innovativa tekniker för att hålla transportvägar öppna under svåra klimat- och trafikförhållanden. De portabla vägarna är extremt mångsidiga och kan användas till serviceområden med dåliga grundförhållanden, höga lastkrav och stor trafikintensitet. De underlättar fordonstrafik till områden med vattenmättade jordar, våtmarker eller andra områden med mjuka/dåliga undergrundsförhållanden och gör avskilda områden tillgängliga (ofta i avlägsna trakter).

  Dessutom kan portabla vägar användas som tillfälliga vägar i akutsituationer för att möjliggöra nödleveranser till utsatta samhällen, vid underhåll av befintliga vägar eller som tillfälliga vägar vid trafikstockning inne i städer.

  Beträffande flygfält har en del portabla start- och landningsbanor utvecklats för att klara tunga rullande laster inklusive obemannade flygplan och tunga underhållsutrustningar. De flesta av de portabla flygfälten används i avlägsna områden där ”flyginfrastrukturen” är begränsad eller saknas helt. Hur underlaget (mattorna) till flygfältskonstruktioner görs, beror på många faktorer, t.ex. grundförhållanden, flygplanstyper och dess laster, förväntad användning samt tillgänglig konstruktionstid av flygfälten.

  Målet med den här rapporten är att ge en inblick på konstruktion och prestanda hos de portabla väg- och flygfältssystem som finns för att lösa tillfälliga och semipermanenta transportproblem. Resultatet av litteraturstudien visar på de tillgängliga typer av system som finns och hur de bäst ska användas (i olika applikationer).